Türkiye Tarım Bakanlığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

 • Post last modified:Kasım 11, 2023
 • Reading time:11 mins read
 • Post category:Ekonomi / Kültür / Tarih

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de tarımın geliştirilmesinin yanı sıra hayvancılıktan ve su kaynaklarının bakımından sorumludur.

Ayrıca Türkiye’deki ormanların korunması ve ormanlarda bulunan doğal kaynakların yönetimi için çalışmaktadır.

Türkiye Tarım Bakanlığı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkında

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin tarımsal kaynaklarının yönetiminden ve Türkiye’deki tarımsal yatırımların teşvik edilmesinden ve artırılmasından sorumlu bakanlıktır.

Tarım Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuyla birlikte 1924 yılında kurulmuş ve o zamandan bu yana tarımsal zenginliğin geliştirilmesi için hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkiye’deki orman kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesinden de Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. Orman yangınlarını ve kaçak ağaç kesimini önlemek, başlıca görevleri arasındadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın amblemi, tarımın ve yaşamın temel unsurları olan su, hava ve toprağı temsil eden üç çizgi ile tarih boyunca Türk imparatorluklarının sayısını temsil eden 16 yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı ise toprağın rengini temsil eder.

Türkiye 2023 yılı genel bütçesine göre Tarım Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 133,7 milyar liradır.

Türkiye’de yerel düzeyde ve taşrada İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından temsil edilmektedir.

Türkiye Tarım Bakanlığı’nın Misyonları

 • Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım politikalarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.
 • Gıda üretiminde verimliliği sağlamak, güvenlik ve güvenilirliği temin etmek, kırsal kalkınma, toprağın, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
 • Çiftçilerin örgütlenmesi ve eğitilmesi gibi temel faaliyetler üzerinde çalışmak, tarımsal desteğin etkin yönetimi ve tarım piyasalarının düzenlenmesi; tarım ve hayvancılığın genel politikalarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bunların uygulanmasını izlemek ve kontrol etmek.
 • Ormanları korumak, geliştirmek, yönetmek, restore etmek ve sürdürmek, çölleşme, erozyon ve ağaçlandırma ile mücadele etmek ve ormanla ilgili meraları iyileştirmek için çalışmak.
 • Doğayı korumaya yönelik politikalar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, koruma alanlarının belirlenmesi, Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat rezervleri, sulak alanlar, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasını, yönetimini, geliştirilmesini, ve işletilmesini sağlamak.
 • Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için politikalar geliştirmek ve ulusal su yönetimini koordine etmek.
 • Bakanlığın faaliyet alanlarındaki uluslararası çalışmaları takip etmek ve katkı sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği içinde ulusal düzeyde hazırlıklar yapmak.
 • Kanunlar veya cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Türkiye Tarım Bakanlığı

Tarım Bakanlığı Organları

Türkiye’de Tarım Bakanlığı, çiftçilere birçok hizmet sağlanmasına yardımcı olan birçok farklı kuruluşla bağlantılıdır ve aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmıştır:

Merkez Teşkilatı:

 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 • Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Departmanı
 • Strateji Geliştirme Departmanı
 • Tütün Bölümü
 • Şeker Bölümü
 • Destek Hizmetleri Departmanı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Bilişim Departmanı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı
 • Özel Kalem

Yurtdışı Teşkilatı

 • Dış Temsilcilikler

İl Teşkilatı

 • Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
 • Araştırma Enstitüleri
 • Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlükleri
 • Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Müdürlükleri
 • Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri
 • Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Zirai Karantina Müdürlükleri
 • Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri
 • Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü

Daimi Kurullar / İştirakler

 • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
 • Türkiye Su Enstitüsü
 • Çay Firmaları Genel Müdürlüğü
 • Et ve Süt Ürünleri Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Tarım Projeleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Vakfı
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
 • Orman Yönetimi

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Verilen Hizmetler

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki çiftçilere yardımcı olmak ve desteklemek için birçok önemli hizmet sunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

 • Balıkçılık, balık yetiştiriciliği ve tarım için izinlerin verilmesi
 • Türkiye’deki çiftçilere hibe verilmesi
 • Dikilen fidanların standart özelliklere uygunluğunun sağlanması
 • Tarım piyasalarının düzenlenmesi
 • Türkiye’de ekilen tohumların temini ve stratejik tohum stokunun sağlanması
 • Türkiye’deki su kaynaklarının işletilmesi için izinlerin verilmesi

İletişim

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞ
Adres : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA

Ayrıca bakanlığa aşağıdaki telefon numarasından da ulaşabilirsiniz:

0312 287 33 60

T.C. Tarım Bakanlığı’nın resmi web sitesini de buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.