| | |

TC Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de tarımın geliştirilmesinin yanı sıra hayvancılıktan ve su kaynaklarının bakımından sorumludur. Ayrıca Türkiye’deki ormanların korunması ve ormanlarda bulunan doğal kaynakların yönetimi için çalışmaktadır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin tarımsal kaynaklarının yönetiminden ve Türkiye’deki tarımsal yatırımların teşvik edilmesinden ve artırılmasından sorumlu bakanlıktır. Tarım Bakanlığı, Türkiye…

Sultan Mehmed Reşad
|

Sultan Mehmed Reşad

Sultan Mehmed Reşad, Jön Türkler’in darbesinden sonra iktidara geldi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Padişahı ve Halifesiydi. Sultan Reşad sadece 8 yıl iktidarda kaldı ve saltanatı sırasında başta Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi ve toprak kayıpları olmak üzere çok sayıda önemli olay vuku buldu. Osmanlı Padişahı V. Mehmed’in soyu ve ailesi Sultan Mehmed Reşad’ın,…

Sultan Murad V
|

Sultan Murad V

Sultan V. Murad , Mason Cemiyeti’ne katılan tek padişah olduğu için Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en tartışmalı padişahlardan biri olarak kabul edilir. Sultan V. Murad kısa bir süre iktidarda kaldı ve amcası Sultan Abdülaziz’in öldürülmesinin ardından yaşadığı sinir krizi nedeniyle tecrit edildi. Sultan V. Murad’ın soyu ve ailesi Sultan V. Murad’ın Ertuğrul Gazi’ye kadar olan soy ağacı…

Sultan Abdülmecid I
|

Sultan Abdülmecid I

Sultan Abdülmecid, Osmanlı’da önemli değişiklik girişimlerinde bulunulan geç Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli bir padişahı olarak kabul edilir. Sultan’ın saltanat dönemi, Batı Avrupa güçleriyle ittifak kurma girişimlerinin ve örgütsel reformların uygulanmasının yanı sıra milliyetçi hareketlerin yükselişiyle öne çıkar. Sultan Abdülmecid’in soyu ve ailesi Sultan I. Abdülmecid’in, Ertuğrul Gazi’ye kadar olan soy şeceresi şu şekildedir: Ertuğrul Gazi…

Sultan II. Abdülhamid
|

Sultan II. Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid, zor bir dönemde devlet yönetimini devraldığı ve döneminde birçok krizle karşı karşıya kaldığı için Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli ve ünlü padişahlarından biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 33 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nu yöneten II. Abdülhamid padişahlığı sırasında, Çanakkale bölgesinin savunmasını güçlendirme, eğitimi yaygınlaştırma, okul açma ve fabrika kurma gibi faaliyetlerinin yanı sıra Hicaz Demiryolu…

Türk Kahvesinin Tarihi
|

Türk Kahvesinin Tarihi

Türk kahvesinin tarihi 500 yılı aşkın bir süredir kahvenin bu dönemde Türk kültürünün ve folklorunun önemli bir parçası haline gelmesi ile devam etmektedir. Türk kahvesi, tüccarların Avrupa’ya taşıdığı uzun bir yolculukta İstanbul’dan dünyanın dört bir yanına gitti, dolayısıyla dünyaya kahvenin asıl başlangıcının İstanbul’dan olduğu söylenebilir. Osmanlı’da kahve nasıl yayıldı? Kahve, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1540’larda ortaya çıktı,…

Son Osmanlı Padişahı Sultan VI.Mehmed “Vahdeddin”
|

Son Osmanlı Padişahı Sultan VI.Mehmed “Vahdeddin”

Osmanlı Padişah VI.Mehmed “Vahdeddin”, Osmanlı Halifeliğini yöneten son Osmanlı padişahıdır ve İslam Halifesi unvanını Devletin Padişahı ile birleştirir. Sultan Vahdettin, ülkedeki son fiili Osmanlı padişahıydı ve ardından Abdülmecid Efendi, Sultan unvanı olmaksızın “İslam Halifesi” unvanını aldı. Sultan Vahiduddin’in soyu ve ailesi Sultan VI.Mehmed, tam adı Erturgul Gazi olana kadar Osmanlı ailesine aittir: Sultan Vahid el-Din…

Osmanlı Filistini
| |

Osmanlı Filistini

Osmanlı Filistin’ini, Filistin’de uzun süre uyum ve nispi barışım hakim olduğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında yaklaşık 400 yıl geçirdiği sürede Filistin’e verilen addır. Filistin 1516’da Osmanlı hakimiyetine girmiş ve I. Dünya Savaşı’na kadar da Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Geçen bu süre içinde Osmanlı padişahlarının Filistin’e büyük hizmetleri olmuştur. Osmanlı Filistini Hakkında Osmanlı’nın Filistin’de kaldığı 400 yıl,…

Hicaz Demiryolu
|

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu, Sultan İkinci Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğu döneminin en önemli başarılarından biridir. Hicaz Demiryolu’nun Mekke ve Medine’ye Şamdan seyahat süresini 50 günden 5 güne indirdiği için imparatorluğun bazı kısımlarının birbirine bağlanmasına katkıda bulunmuştur. Hicaz Demiryolunun temel amacı, hacıların ve yolcuların imparatorluğun bölümleri arasında hareketini kolaylaştırmak için İslam Halifeliğinin başkenti “İstanbul” ile Medine ve Osmanlı…

PTT “Posta ve Telgraf Teşkilatı”
|

PTT “Posta ve Telgraf Teşkilatı”

Posta ve Telgraf Teşkilatı, kısaca PTT. Kargo hizmetleri ve finansal ödemeler sağlayan Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından biridir. PTT kökleri Osmanlı dönemine kadar uzandığı için Türkiye’de kurulmuş en eski kurumlardan biridir ve o zamandan bugüne kadar herkese hizmet vermeye devam etmektedir. PTT Tarihi (Osmanlı Dönemi) PTT, 23 Ekim 1840’ta Sultan Abdülmecid Han döneminde Tanzimat Fermanı’nda yapılan gelişmeler…