اندورن العثمانية 2
|

Enderun Mektebi nedir?

Enderûn Mektebi Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemini oluşturan temellerden biridir, yüksek rütbeli bir devlet adamları yetiştirmek için adeta bir fabrika niteliğindedir.

Enderûn Okulu imparatorlukta Saray Okulu olarak anılıyordu. Burada, akıllı ve zeki çocuklara çok çeşitli şeyler öğretilir, öğrencileri ahlakı ve ruhu gözetilirdi.

Topkapı Sarayı Enderun Okul Kütüphanesi
Topkapı Sarayı Enderun Okul Kütüphanesi

Enderun Osmanlı Okulu’nun Kökenleri

Farsça’da “saray içindeki okul” anlamına gelen Enderun Mektebinin kuruluş tarihi konusunda kaynaklar ihtilaf etmektedir. Bazı kaynaklar, okulun Sultan II. Murat ya da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğuna işaret etmektedir.

İmparatorluğun her yerinden akıllı ve zeki çocuklar bu okula toplanırdı.

Enderun Mektebi, Kanuni Sultan Süleyman Türk çocuklarının okula kaydolmasına izin verene kadar Türk olmayan öğrencileri eğitmekle sınırlıydı.

Enderun Osmanlı Okulunda Eğitim

Okula giden çocukların eğitimi ağırlıklı olarak din, edebiyat, fen ve sanat dersleri ile ilgiliydi.

Okuldaki eğitim dili bazı kaynaklara göre Türkçeydi.

Din dersleri, edebiyat, şiir, dilbilgisi, dil ve ilmi derslerin yanı sıra Kuran ilimleri, tefsir, hadis ve şeriattan oluşuyordu.

Dillere gelince, Enderun okulu Arapça ve Farsça öğretiyordu ancak burada öğretilen diller bunlarla sınırlı değildi

Okulda resim, mozaik ve diğer sanatsal uğraşlara ve yaratıcı öğrenmeye önem verilirdi.

Öğrencileri devletin yönetme bilinci kazanması için askeri, teknik ve politik konular da okulda ele alınıyordu.

• Fiziksel, psikolojik ve teknik becerilerin yanında okulda her öğrencinin geçmesi gereken test sayısı  12’ydi.

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts