(AFAD) Het Turkse voorzitterschap van het rampen- en noodbeheer

Dit artikel behandelt het Turkse voorzitterschap voor rampen- en noodbeheer (AFAD), zijn missie en doelen, en al het andere dat daarmee verband houdt.

AFAD is een organisatie die zich richt op rampenparaatheid, respons en herstel in Turkije.

AFAD Het Turkse voorzitterschap van het rampen- en noodbeheer

Inleiding tot het Turkse voorzitterschap voor rampen- en noodbeheer (AFAD)

Het Turkse voorzitterschap voor rampen- en noodbeheer (AFAD) is een overheidsinstantie voor rampenbeheer die onder het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken valt .

Het is opgericht in 2009 en heeft tot taak de nodige maatregelen te nemen voor een effectief beheer van noodsituaties en civiele bescherming tegen natuurrampen en andere noodsituaties.

AFAD’s missie en doelen

1. AFAD is verantwoordelijk voor het maken, uitvoeren en coördineren van rampenbestrijdings- en preventieprogramma’s in heel Turkije.
2. AFAD werkt samen met lokale bestuurders om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen en mensen zijn om snel te reageren op rampen wanneer deze zich voordoen.
3. De taak van AFAD is niet alleen om mensen te helpen in noodsituaties, maar ook om mensen bewust te maken van manieren om zich voor te bereiden op rampen en risico’s te verminderen.
4. AFAD werkt eraan om ervoor te zorgen dat alle burgers de kennis en hulpmiddelen hebben die ze nodig hebben om voorbereid te zijn op en goed te reageren op elke vorm van noodsituatie.
5. Om deze doelen te bereiken, biedt AFAD trainingen, workshops, publicaties en ander educatief materiaal om het publiek te informeren over praktijken op het gebied van risicobeheer.
6. Door deze inspanningen werkt AFAD ijverig om ervoor te zorgen dat alle burgers van Turkije worden beschermd tegen de gevaren van natuurrampen en andere noodsituaties.

AFAD’s rol bij rampenbeheer

Sinds de oprichting in 2009 is AFAD een belangrijk onderdeel geweest van de uitvoering van rampenbestrijdings- en beheersprogramma’s.

De belangrijkste rol van AFAD is het coördineren van zoek- en reddingsacties, het verlenen van hulpdiensten en het nemen van de nodige maatregelen voor een effectief beheer van noodsituaties en civiele bescherming als reactie op rampen zoals aardbevingen, overstromingen, aardverschuivingen en andere natuurrampen .

AFAD is er ook in geslaagd de reactie van Turkije op een aantal verwoestende aardbevingen in de afgelopen zeven jaar te coördineren. Door in korte tijd een indrukwekkend organisatorisch vermogen te tonen, heeft AFAD in deze moeilijke tijden cruciale hulp geboden aan getroffen gemeenschappen en individuen.

AFAD’s samenwerking met andere organisaties

Het is belangrijk op te merken dat AFAD niet geïsoleerd werkt. Ze werken ook samen met andere organisaties om hun doelstellingen te bereiken.

Zo werkt AFAD nauw samen met de Turkse Rode Halve Maan en andere niet-gouvernementele organisaties zoals AHBAP en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

AFAD werkt ook samen met lokale overheden en gemeenten, maar ook met internationale organisaties zoals de Verenigde Naties.

Door deze samenwerkingen kan AFAD effectiever reageren op rampen en hulp bieden aan de getroffenen.

AFAD redt mensen van aardbeving

Contact opnemen met AFAD

Het hoofdkantoor van AFAD bevindt zich aan de Universiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı nr.: 159 ( Eskişehir Yolu 9 km) Cankaya/Ankara. 

Het voorzitterschap van het rampen- en noodbeheer is bereikbaar op 0 312 220 26 00.

Bovendien is hun e-mailadres [email protected]

Doneren voor AFAD

Donaties voor AFAD kunnen worden gedaan op de volgende bankrekeningen :

TC ZIRAAT BANK INC.

ANKARA OPENBARE BEDRIJFSTAK

TL                                             : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD                                         : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO                                       : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Bank Swift-code nr:  TCZBTR2A

VAKIFBANK VAN TURKIJE TAO       

KIZILAY COMMERCIËLE TAK

TL                                             : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD                                         : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO                                       : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Bank Swift-codenummer:  TVBATR2A

HALKBANK INC.

MINISTERIE TAK

TL                                             : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD                                         : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO                                       : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Bank Swift-codenummer:  TRHBTR2A

KOEWEIT TÜRK PARTICIPATION BANK INC.

BALGAT TAK

TL                                             : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD                                          : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO                                       : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Bank Swift-codenummer:  KTEFTRIS

ZIRAAT PARTICIPATIEBANK INC.

CORPORATE ANKARA TAK

TL                                           : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD                                    : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO                                 : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Bank Swift Code Nr : ZKBATRIS

VAKIF PARTICIPATIEBANK INC.

CORPORATE ANKARA TAK

TL                                             : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD:  TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO:  TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Bank Swift-code nr:  VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK PARTICIPTION BANK INC.

BAŞKENT CORPORATE TAK

TL                                             : TR02  0020 3000 0779 2009  0000 10

USD                                          : TR72  0020 3000 0779 2009  0000 11

EURO                                       : TR45  0020 3000 0779 2009  0000 12

Bank Swift-codenummer:  BTFHTRIS

TURKIJE EMLAK PARTICIPATION BANK INC.

ANKARA TAK

TL                                             : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD                                          : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO                                       : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Bank Swift-code nr:  EMLATRIS

DENIZBANK INC.

BAŞKENT COMMERCIEEL CENTRUM en PUBLIC FINANCE BRANCH

TL                                             : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD                                          : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO                                       : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Bank Swift-code nr:  DENITRIS

İŞBANK INC.

KAPITAAL TAK

TL                                             : TR16  0006 4000 0014 2990  9890 45

USD                                          : TR09  0006 4000 0024 2992  5862 71

EURO                                       : TR19  0006 4000 0024 2992  5862 85

Bank Swift-code nr:  ISBKTRIS

ŞEKERBANK

ANKARA TAK

TL                                             : TR18  0005 9000 6013 0006  0089 34

USD                                         : TR88  0005 9000 6013 0006  0089 35

EURO                                       : TR61  0005 9000 6013 0006  0089 36

Bank Swift-codenummer:  SEKETR2A

TEB INC.

CANKAYA ANKARA TAK

TL                                             : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD                                          : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO                                       : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Bank Swift-code nr:  TEBUTRIS

QNB FINANSBANK INC.

UMITKOY TAK

TL                                             : TR03  0011 1000 0000 0091  7684 68

USD                                          : TR48  0011 1000 0000 0091  7685 31

EURO                                       : TR32  0011 1000 0000 0091  7686 25

Bank Swift-code nr:  FNNBTRIS

AKBANK INC.

BAŞKENT CORPORATE TAK

TL                                             : TR83  0004 6008 3288 8000  1486 21

USD                                          : TR07  0004 6008 3200 1000  1486 22

EURO                                       : TR54  0004 6008 3203 6000  1486 23

Bank Swift-code nr:  AKBKTRIS

Het Turkse voorzitterschap van het rampen- en noodbeheer (AFAD) en de aardbeving in Turkije in 2023

Op 6 februari 2023 om 04:17 UTC +3 trof een aardbeving van 7,7 het district Pazarcik van Kahramanmaraş en om 13:24 UTC +3 trof een aardbeving van 7,6 het district Elbistan van Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adyaman, Gaziantep, Anlurfa, Diyarbakr, Malatya, Kilis en Adana behoorden tot de zwaarst getroffen omliggende provincies.

AFAD heeft kritiek gekregen op hun reactie op de aardbeving, met bezorgdheid over de centralisatie van hulpdiensten en het verlies van autonomie binnen de organisatie.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat AFAD hulp en ondersteuning heeft geboden aan degenen die door de aardbeving zijn getroffen.

AFAD mobiliseerde zoek- en reddingsteams, verdeelde noodvoorraden en richtte tentensteden op om onderdak te bieden aan degenen die door de ramp waren ontheemd.

AFAD werkte ook nauw samen met andere overheidsinstanties, waaronder het ministerie van Volksgezondheid , het ministerie van Defensie en de Turkse Rode Halve Maan, om te zorgen voor een alomvattende en effectieve reactie op de aardbeving.

Over het algemeen suggereert de tekst dat AFAD een cruciale rol speelde bij het reageren op de aardbeving en het verlenen van steun aan de getroffen gemeenschappen.

Volgens voorlopige SAKOM-gegevens verloren 31.643 personen het leven in Kahramanmaraş, Gaziantep, Anlurfa, Diyarbakr, Adana, Adyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya en Elazig. In totaal zijn 158.165 personen geëvacueerd uit door aardbevingen getroffen gebieden.

AFAD, JAK, DSAK, PAK, Gendarmerie, DAK, Ministerie van Landsverdediging, UMKE, Ambulancepersoneel, Brandweer, Ministerie van Nationaal Onderwijs, NGO’s, Güven, Vrijwilligers, Veiligheidseenheden en Lokale Ondersteuningsteams droegen 238.459 zoek- en reddingspersoneel bij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is benaderd door 9.793 internationale teams die willen helpen in aardbevingsgebieden.

Er zijn in totaal 12.322 voertuigen naar de getroffen gebieden gestuurd. Denk hierbij aan graafmachines, tractoren, kranen, bulldozers, vrachtwagens, watertenders, aanhangwagens, graders en vacuümwagens.

40 gouverneurs, 152 directeuren van lokale autoriteiten, 68 provinciale directeuren en 19 senior directeuren van AFAD zijn naar rampgebieden gestuurd.

Daarnaast werden 13 ambassadeurs en 17 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de regio gestuurd om buitenlandse hulp te coördineren.

Er is een luchtbrug gebouwd om de inzet van troepen en materieel te vergemakkelijken. De lucht-, land- en zeestrijdkrachten, de gendarmerie, de kustwacht, de Turkse politie, het ministerie van Volksgezondheid en het directoraat-generaal Bosbouw hebben in totaal 4.097 missies uitgevoerd.

In totaal werden 26 schepen gebruikt om troepen en goederen naar het getroffen gebied te brengen, waaronder 24 schepen van de marine en twee van het Coast Guard Command.

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Hallo! Ik ben Hatice Kulalı, een trotse Turkse staatsburger van Kutahya Gediz en apotheker. Ik hou veel van mijn land, zijn rijke cultuur, uitstekende gastvrijheid en unieke tradities. Ik ben blij om de schoonheid van Turkije met u te delen, veel leesplezier!

Artikelen: 5516