Investeren in Kazachstan: een uitgebreide gids voor buitenlandse investeerders

Of u nu een ervaren belegger bent of net begint, misschien wilt u een idee krijgen over beleggen in Kazachstan en de voordelen leren kennen.

In dit gedetailleerde artikel vertellen we u over de belangrijkste zaken waarmee u rekening moet houden bij het investeren in Kazachstan, zoals de economie en politiek van het land, de meest veelbelovende industrieën en het wet- en regelgevingssysteem.

Investeren in Kazachstan

Invoering

Beleggen in opkomende markten is altijd een aantrekkelijke mogelijkheid geweest voor avontuurlijke beleggers die op zoek zijn naar rendementen met een hoog potentieel. Een land dat snel aan populariteit wint in de beleggingswereld is Kazachstan.

Gelegen op het kruispunt van Europa en Azië heeft dit Centraal-Aziatische land de afgelopen tien jaar indrukwekkende stappen gezet op het gebied van economische ontwikkeling en modernisering. Met zijn rijke natuurlijke hulpbronnen, strategische ligging en gunstig investeringsbeleid trekt Kazachstan steeds meer aandacht van buitenlandse investeerders die veelbelovende kansen willen grijpen.

In dit artikel gaan we dieper in op investeren in Kazachstan, waarbij we het economische en politieke klimaat, de meest veelbelovende sectoren, het wettelijke en regelgevende kader, en de voordelen en uitdagingen van zakendoen in dit land onderzoeken. 

Of u nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de beleggingswereld, deze gids biedt u waardevolle informatie en praktische tips om u te helpen door het beleggingslandschap van Kazachstan te navigeren en weloverwogen beslissingen te nemen over waar u uw geld in belegt. Laten we beginnen!

Politieke stabiliteit en investeringen in Kazachstan

De politieke stabiliteit van Kazachstan is al lange tijd aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar een veilige haven in de regio. Omdat Kazachstan een sterke, gecentraliseerde regering heeft en een geschiedenis van vreedzame machtsoverdrachten, is het land erin geslaagd een stabiel politiek klimaat te handhaven, ondanks problemen in de buurlanden. Deze politieke stabiliteit is een belangrijk onderdeel geweest van de snelle economische groei van het land, waardoor het land de grootste economie van Centraal-Azië is geworden.

Kazachstan blijft een relatief stabiel en ondernemingsvriendelijk klimaat voor buitenlandse investeerders, deels dankzij het gunstige investeringsbeleid en de inspanningen om buitenlands kapitaal aan te trekken. De regering heeft verschillende initiatieven geïntroduceerd om een ​​investeerdersvriendelijker klimaat te creëren, waaronder de oprichting van speciale economische zones en de oprichting van het Astana International Financial Centre (AIFC), een financieel centrum dat tot doel heeft een toonaangevend centrum voor financiën en investeringen in de wereld te worden. Centraal-Azië.

Kortom, hoewel politieke stabiliteit nooit kan worden gegarandeerd, maakt het relatief stabiele politieke klimaat van Kazachstan, gecombineerd met het gunstige investeringsklimaat, het land tot een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeerders die willen profiteren van de kansen in deze snelgroeiende economie.

Buitenlandse directe investeringen in Kazachstan

De directe buitenlandse investeringen (DBI) in Kazachstan zijn al vele jaren aan het stijgen, waarbij de omvang van de directe buitenlandse investeringen is gestegen van 93,4 miljard dollar in 1993 tot 166,4 miljard dollar op 1 januari 2021.

Nederland is de grootste buitenlandse investeerder in Kazachstan, met een investering van  $33,8 miljard, gevolgd door Groot-Brittannië met $14,5 miljard.

De afgelopen vijf jaar ging het grootste deel van de buitenlandse directe investeringen naar de industriële sector (63,2 miljard dollar), gevolgd door de dienstensector (42,2 miljard dollar) en de landbouw (18,6 miljard dollar).

Ook was er sprake van een stijging van de vastgoedinvesteringen en werd er in de eerste zes maanden van 2022 in totaal 13,3 miljard dollar geïnvesteerd.

Er zijn veel opties voor degenen die in Kazachstan willen investeren, van investeren in speciale economische zones tot het verkrijgen van verblijfsvergunningen en visa voor investeerders en het profiteren van financieringsmogelijkheden in het land.


Infografiek voor directe buitenlandse investeringen (FDI) in Kazachstan van 1993 tot 1 kwartaal 2020

Beleggingstypen in Kazachstan

De investeringsmogelijkheden van Kazachstan zijn gediversifieerd en aantrekkelijk. Kazachstan heeft een open investeringsbeleid gevoerd dat zowel directe buitenlandse investeringen als binnenlandse investeringen verwelkomt.

De Kazachstan 2050-strategie schetst de economische langetermijnstrategie van het land die investeringen in de landbouw-, industrie-, diensten- en vastgoedsector aanmoedigt.

Bovendien heeft het land een speciaal economisch zonesysteem dat prikkels biedt voor oliegerelateerde investeringen.

investeringsmogelijkheden in Kazachstan

De wetgeving van het land voorziet in vier verschillende soorten investeringscontracten, en voor investeerders is een verblijfsvergunning of visum beschikbaar.

Kazachstan is een goede plek om geld te investeren omdat de regering stabiel is en er veel verschillende mogelijkheden zijn voor investeerders.

Landbouwinvesteringen in Kazachstan

De regering van Kazachstan heeft sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 prioriteit gegeven aan landbouwinvesteringen. In de afgelopen 17 jaar zijn er 202 partnerschappen opgezet, waarin de afgelopen 17 jaar ongeveer 20.000 landbouwproducenten zijn samengebracht. 

De landbouw is een van de grootste werkgevers in Kazachstan en biedt werk aan meer dan 30% van de beroepsbevolking. De regering heeft een staatssubsidie ​​verstrekt om investeringen en ontwikkeling in deze sector aan te moedigen. 

De EBRD heeft ook interregionale B2B-initiatieven gelanceerd om de regionale handel in textiel en landbouwproducten te ondersteunen. Over het algemeen zijn er veel mogelijkheden voor degenen die willen investeren in landbouwprojecten in Kazachstan, van kleine boeren tot grote bedrijven.

Industriële investeringen in Kazachstan

Industriële investeringen in Kazachstan werden door buitenlandse investeerders met groot enthousiasme verwelkomd. De grote en groeiende consumentenmarkt en de ligging tussen Europa en Azië maken het een goede plek voor bedrijven om te investeren. 

De Kazachse regering heeft prikkels en belastingvoordelen geboden om buitenlandse investeringen in de industriële sector aan te moedigen. Het land heeft ook hooggekwalificeerde arbeidskrachten en lage kosten van levensonderhoud. Bovendien biedt Kazachstan toegang tot energiebronnen, transportnetwerken en moderne infrastructuur. 

Met zijn sterke inzet voor duurzame ontwikkeling en diversificatie van de economie heeft Kazachstan veel kansen geopend waar industriële investeerders van kunnen profiteren.

Investeringen in de dienstensector in Kazachstan

De dienstensector in Kazachstan is een gebied met een groot potentieel voor investeerders met een breed scala aan kansen. Het land heeft een toename gezien van zowel het binnenlandse als het internationale toerisme en de regering heeft verschillende initiatieven en hervormingen doorgevoerd om de sector verder te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen geïmplementeerd om buitenlandse investeerders aan te trekken. Deze omvatten onder meer een nulbelasting op de winst uit bepaalde diensten, zoals softwareontwikkeling en IT-diensten. Bovendien zijn er geen beperkingen op buitenlands eigendom in de dienstensector. Daarom biedt de sector veel aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor degenen die willen profiteren van de groeiende economie van Kazachstan.

Vastgoedinvesteringen in Kazachstan

Investeren in onroerend goed in Kazachstan wordt voor veel investeerders steeds aantrekkelijker vanwege de snelgroeiende economie van het land. 

De regering heeft een aantal beleidsmaatregelen geïmplementeerd om investeringen in de vastgoedsector aan te moedigen, zoals belastingvoordelen en speciale economische zones. Beleggers kunnen profiteren van een verscheidenheid aan vastgoedmogelijkheden, waaronder zowel woningen als commercieel vastgoed.

Daarnaast heeft Kazachstan veel aantrekkelijke verblijfsvergunningen voor investeerders en visummogelijkheden voor degenen die voor langere tijd willen blijven. Met zijn stabiele politieke omgeving en sterke economische groei is Kazachstan een ideale bestemming voor investeerders die op zoek zijn naar winstgevende vastgoedinvesteringen.

Investeringen in hernieuwbare energie in Kazachstan

Potentieel van hernieuwbare energie in de Republiek Kazachstan

Kazachstan heeft sinds 2014 aanzienlijke investeringen in de sector hernieuwbare energie gezien, waarbij 780 miljard tenge (1,8 miljard dollar) is geïnvesteerd in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. De Euraziatische Ontwikkelingsbank vergroot de groei dag na dag door te investeren in de hernieuwbare energiebronnen van Kazachstan.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken hecht Kazachstan groot belang aan de ontwikkeling van zijn duurzame energiesector en is het van plan duurzame energieprojecten uit te voeren als een manier om de economische groei te stimuleren. Momenteel zijn er in Kazachstan 134 duurzame energiecentrales actief met een totale capaciteit van 2010 MW, waarvan 280 MW waterkrachtcentrales (HEPP’s), 684 MW windenergiecentrales (RES) en zonne-energiecentrales (SPP’s).

Investeerders die duurzame projecten willen ontwikkelen, kunnen toegang krijgen tot stapsgewijze begeleiding van de overheid.

Oliegerelateerde investeringen in Kazachstan

buitenlandse investeringen in Kazachstan

Buitenlandse investeerders tonen grote belangstelling voor oliegerelateerde investeringen in Kazachstan. Dit komt omdat het land enkele van de grootste olie- en gasreserves ter wereld heeft.

Beleggers die willen profiteren van deze sector kunnen profiteren van het gratis toegangsmodel dat toegang biedt tot de uitgebreide hulpbronnen van de regio.

De Kazachse regering heeft ook stappen ondernomen om een ​​stabiel investeringsklimaat te bieden en haar verplichtingen jegens investeerders na te komen, waardoor het een aantrekkelijke optie wordt voor degenen die willen investeren in de olie- en gassector.

Bovendien heeft de beschikbaarheid van ethaan uit reserves in de Kaspische Zee de aantrekkelijkheid van de petrochemische industrie van Kazachstan voor buitenlandse investeerders vergroot.

Degenen die willen investeren in de olie- en gasindustrie zullen dit aantrekkelijk vinden vanwege een verscheidenheid aan prikkels, waaronder belastingvoordelen en speciale economische zones.

Kazachstan Bedrijfs- en investeringsmogelijkheden

 1. Kazachstan heeft een gunstig investeringsklimaat dankzij de politieke en macro-economische stabiliteit en de overheidssteun voor ondernemerschap.
 2. Investeerders hebben toegang tot een verscheidenheid aan diensten via Kazakh Invest, één aanspreekpunt voor alle bestaande en potentiële investeerders.
 3. Sectoren zoals ferro- en non-ferrometallurgie, petrochemie, machinebouw en productie van bouwmaterialen bieden geweldige investeringsmogelijkheden.
 4. Astana, Kazachstan, is een ideale bestemming voor investeerders die een bedrijf willen starten in de sportartikelenindustrie.
 5. Bedrijven kunnen profiteren van een verscheidenheid aan prikkels, zoals belastingvrijstellingen, toegang tot fondsen en trainingsprogramma’s van de regering van Kazachstan.
 6. Het land is de thuisbasis van enkele van ’s werelds meest succesvolle ondernemers en biedt uitgebreide netwerkmogelijkheden met potentiële partners of investeerders.
 7. Het land biedt ook toegang tot goed opgeleide arbeidskrachten met lage werkloosheidscijfers, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor bedrijven die geschoolde arbeidskrachten willen inhuren tegen concurrerende prijzen.

Belastingen en bedrijfsregistratie

Investeerders in Kazachstan moeten de regels kennen met betrekking tot belastingen en het starten van een bedrijf om hun geld te beschermen. Het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting (CIT) in Kazachstan is 20%.

Dit geldt voor rechtspersonen in Kazachstan en niet-ingezetenen die via een vaste inrichting zaken doen in Kazachstan. Bovendien moeten investeerders hun bedrijven bij de juiste autoriteiten registreren om de licenties en vergunningen te verkrijgen die ze nodig hebben om hun bedrijf te exploiteren.

Sommige soorten bedrijven moeten mogelijk meer licenties verkrijgen of zich registreren bij instanties die hun sector reguleren. Beleggers moeten er ook voor zorgen dat ze aan hun belastingverplichtingen voldoen, zoals het indienen van een jaarlijkse belastingaangifte en het op tijd betalen van belastingen, om boetes te voorkomen.

Speciale Economische Zones van Kazachstan

Kazachstan heeft 13 speciale economische zones verspreid over het land, elk gericht op een andere sector. De regering van Kazachstan doet inspanningen om haar economie te diversifiëren, en speciale economische zones bieden investeerders de mogelijkheid om te profiteren van gunstige belastingtarieven en regelgevingsvoorwaarden.

Hieronder vindt u de lijst met 13 speciale economische zones in Kazachstan:

 1. Aktau Zeehaven SEZ
 2. Atyrau-Zhanaozen SEZ
 3. Ontustische SEZ
 4. Uw SEZ
 5. Khorgos-Oostpoort SEZ
 6. Pavlodar SEZ
 7. Nationaal Industrieel Petrochemisch Technologiepark SEZ
 8. “Park van innovatieve technologieën” SEZ
 9. “Astana-Nieuwe Stad” SEZ
 10. “Burabay” SEZ
 11. “Taraz” SEZ
 12. IT-park “Alatau” SEZ
 13. Toerisme- en recreatiepark “Khorgos-Oostelijke Poorten” SEZ

Contact met het Staatsinvesteringsbureau

U kunt contact opnemen  met het investeringskantoor van Kazachstan via onderstaande gegevens :

E-mailadres:  [email protected]

Telefoonnummer:

Adres: 6, Kunaev str., 010000 Astana, Republiek Kazachstan.

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Hallo! Ik ben Hatice Kulalı, een trotse Turkse staatsburger van Kutahya Gediz en apotheker. Ik hou veel van mijn land, zijn rijke cultuur, uitstekende gastvrijheid en unieke tradities. Ik ben blij om de schoonheid van Turkije met u te delen, veel leesplezier!

Artikelen: 5516