اسكي شهير قديمًا
| |

Eskişehir tarihi

“Eskişehir” isimli bir şehrin bu kadar tarihi olması şaşırtıcı değil. Eskişehir tarihi 4000 yıl önce başlyor.

Eskişehir tarihi sadece modern dönemle sınırlı değil, ancak antik şehre özgü tarihsel derinlik veren tarih öncesi zamanlara uzanır.

Eskişehir Tarih

Eskişehir Milattan Önce

Araştırmacılar Eskişehir’in ilk insan yaşamını 4000 yıl önce bazı göçmen aşiretlerle mevcut şehir sınırları içinde yaşadığını varsayıyorlar.

Eskişehir’in temel şekli ilk olarak MÖ 1460 yılında şekillenmeye başlamıştır. Hititlerin bölgede koloni kurduğu ve MÖ 700 yılında Friglerin Dorylaeum kentini kurmuştu.

sonraki yıllarda şehir Romalıların kontrolüne geçti.

Eskişehir tarihi meşhurdur

Bizans Dönemi Eskişehir tarihi

Bizans döneminde Dorylaeum kenti çevresinde üç büyük yerleşim ortaya çıktı, ilk yerleşim 11 km kuzeybatıda Dorelayne adıyla, ikinci yerleşim ise bugün “Hamamönü” olarak anılan kaplıcalar üzerinde, üçüncü yerleşim ise bugün Karacahisar olarak bilinir.

Kale ve çevresinde bulunan kazılar ve Bizans sikkeleri, kalenin 7. ve 11. yüzyıllar arasında iskan edildiğini göstermektedir.

Bizans döneminde Eskişehir

Selçuklular devrinde Eskişehir tarihi

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts