Turkish People in France scaled

Fransa’daki Türkler: Tam Kapsamlı Rehberiniz

 • Post last modified:Aralık 9, 2023
 • Reading time:15 mins read
 • Post category:Kültür / Tarih

Fransa’daki Türkleri merak ediyor musunuz? Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının kültürü ve gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Öyleyse, bu makalemiz tam size göre! Burada, Fransa’daki Türklerin tarihini inceleyeceğiz ve Fransız toplumuna nasıl entegre olabildiklerini tartışacağız. Okumaya devam edin.

Fransa'daki Türkler

Fransa’daki Türklere Giriş

Fransa’daki Türkler hakkındaki blogumuza hoş geldiniz. Fransız Türkleri veya Franco-Türkleri olarak da bilinen Türk-Fransız toplumu, Fransa’da yaşayan etnik Türklerden oluşmaktadır. Yaklaşık 700.000 olduğu tahmin edilen bu nüfus, Almanya’dan sonra bir Avrupa ülkesindeki en büyük Türk nüfusunu oluşturmaktadır. Bunu akılda tutarak, Fransa’daki Türklerin tarihine ve kültürüne daha yakından bakalım.

Fransa’daki Türkler hem Doğu hem de Batı kültürlerinin bir karışımına ve bilgisine sahiptir. Rahatlamak onlar için önemlidir ve sık sık kahvehanelere gittikleri görülür. Yıllar içinde Fransız ekonomisinin yanı sıra Fransız toplumunun geneli üzerinde de bir etki yaratmışlardır.

Bu yazıda Fransa’daki Türklerin göçlerinden sosyal yaşamlarına ve organizasyonlarına kadar yaşamın tüm yönlerini inceleyeceğiz, böylece bu canlı ve çeşitli topluluğu daha iyi anlayabilirsiniz.

Fransa’ya Türk Göçünün Tarihi

Fransa’ya Türk göçünün tarihi, birçok Türk’ün daha iyi ekonomik ve eğitimsel fırsatlar arayışıyla anavatanlarını terk ettiği 1950’lere kadar uzanıyor. O zamandan beri, Fransa’daki Türkler, giderek daha fazla insanın ülkeye taşınmasıyla istikrarlı bir şekilde büyüdü.

Ülkedeki varlıklarının bir sonucu olarak, Fransız toplumunun ve kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmişler, Fransa’daki yaşamın çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunmuşlardır.

Fransa’ya Türk Göçünün Nedenleri

 1. Ekonomik İmkanlar: Türkiye’nin Fransa’ya göçünün ana nedenlerinden biri, daha iyi ekonomik fırsatların mevcudiyetidir. Pek çok Türk, kendilerine daha yüksek bir yaşam standardı sağlayabilecek daha iyi maaşlı işler aramak için Fransa’ya göç ediyor.
 2. Eğitim: Fransa, yüksek kaliteli eğitim sistemiyle tanınır ve birçok Türk aile, çocuklarının daha iyi eğitim fırsatlarına erişimini sağlamak için Fransa’ya göç eder. Bu, çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına ve seçtikleri alanlarda başarılı olmalarına yardımcı olabilir.
 3. Kültürel Çeşitlilik: Türkiye, zengin bir kültürel mirasa sahip bir ülkedir ve birçok Türk, Fransa’nın kültürel çeşitliliğini takdir etmektedir. Fransız kültürü sanatı, modası ve mutfağı ile tanınır ve Türkler bu çeşitliliği ilk elden deneyimlemekten yararlanabilir.
 4. Dil Öğrenimi: Fransızca, dünya çapında yaygın olarak konuşulan bir dildir ve birçok Türk, dil becerilerini geliştirmek için Fransa’ya göç eder. Bu, kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarında onlar için yeni fırsatlar açabilir.
 5. Aile Bağları: Birçok Türk ailenin Fransa’da yaşayan akrabaları ve arkadaşları var ve sevdiklerine daha yakın olmak için göç etmeyi seçebiliyorlar. Bu, aile bağlarını güçlendirmeye ve Türk göçmen nüfusunda bir topluluk duygusu yaratmaya yardımcı olabilir.
 6. Sosyal Hizmetler: Fransa, sağlık, eğitim ve sosyal refah programları dahil olmak üzere iyi gelişmiş bir sosyal hizmetler sistemine sahiptir. Bu, Türk göçmenlerin yeni evlerinde gelişmek ve başarılı olmak için ihtiyaç duydukları desteğe erişmelerini sağlayabilir.

Fransa’daki Türklerin Büyüklüğüne İlişkin Tahminler

Fransa’da yaklaşık 700.000 Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor ve bu da onları Almanya’dan sonra bir Avrupa ülkesindeki en büyük Türk nüfusu yapıyor. Bu, Paris ve çevresinde Türk göçmenler için birçok cami ve İslami grubun inşa edilmiş olmasından açıkça anlaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin toplam nüfusu 6,5 milyonu aşıyor ve bunun yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa’da yaşıyor. Türk insanının bu karışımı, son yıllarda çeşitli faktörlere bağlı olarak görülen nüfus artışını yansıtmaktadır.

Fransa’daki Türk Yerleşkeleri

Fransa’daki Türk toplumu ülke geneline eşit bir şekilde dağılmamış, daha ziyade belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Fransa’da yaklaşık 700.000 Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor ve en yüksek yoğunluk Paris , Marsilya ve Strasbourg kentlerinde bulunuyor .

Bu bölgeler, buralarda yaşayan Türklerin yüksek yoğunluğundan dolayı genellikle “Türk anklavları” olarak anılır. Bu yerleşim bölgeleri, Türk yaşamının ve kültürünün Fransız komşuları tarafından benimsenen yönlerini beraberinde getirerek, Fransa’nın kültürel manzarası üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Ayrıca, bu anklavlar Fransa’daki Türkler için bir topluluk duygusu ve destek sağlamış ve kültürler arası etkileşimi artırmıştır.

Fransa’daki Türklerin Kültürel Etkisi

Fransa’daki Türk toplumu, ülke üzerinde önemli bir kültürel etkiye sahip olmuştur. Türklerin varlığı, Fransız kültürünün çeşitliliğinin artmasına neden olmuş ve Fransız ve Türk geleneklerinin eşsiz bir kaynaşmasını oluşturmuştur.

Türkler, Fransız kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen kendi dillerini, yemeklerini ve müziklerini beraberlerinde getirmişlerdir. Türk varlığı, sağladığı artan ticaret ve turizm olanakları nedeniyle Fransız ekonomisine de olumlu etki yapmıştır .

Ayrıca, Türklerin Fransa’ya göçü, ülkenin ekonomik olarak büyümesine yardımcı olan birçok farklı alanda onların becerilerine erişmesini sağlamıştır. Ayrıca Fransa’da Türklerin olması ülkenin daha açık fikirli ve kozmopolit olmasına yardımcı olmuştur.

Türk Göçünün Fransız Ekonomisine Etkisi

Türk göçünün Fransız ekonomisi üzerindeki etkisi önemli olmuştur. Son yıllarda Fransa’ya Türk göçmen akını, işgücü piyasasındaki boşlukların doldurulmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ülkenin GSYİH’sında da artış sağladı. Türk göçmenler de Fransız işletmelerden mal ve hizmet satın aldıkları için iç tüketimin artmasını sağlamıştır.

Bu artan harcama ekonomiyi canlandırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olur. Ayrıca Türk göçmenlerin varlığı, Fransa ve Türkiye’nin kültürlerini harmanlamasını kolaylaştırmıştır. Bu, iki ülke arasında daha iyi ekonomik bağlara yol açabilir.

Fransa’daki Türklerin Sosyal Yaşamı

Fransa’daki Türkler, birçok farklı kültürel ve sosyal geçmişe sahip, oldukça çeşitlidir. Bu, Fransa’da yaşayan her bir Türk’ün, diğerinden farklı olabilecek, kendine özgü bir deneyime sahip olacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, Fransa’daki pek çok Türk’ün topluluklar halinde bir arada yaşadığını ve bu toplulukların inanılmaz derecede canlı ve hareketli olabileceğini not etmek önemlidir.

Topluluğun bir araya gelip kültürlerini daha geniş Fransız nüfusuyla paylaşabileceği bir yer sunan Türk restoranları, kafeleri ve diğer işletmeler var. Bu topluluklar ayrıca üyeleri için değerli bir destek ağı sağlar ve bu, özellikle ülkede yeni olan ve temellerini atmaya çalışanlar için önemli olabilir.

Bu nedenle, Fransa’daki Türklerin sosyal hayatı, hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve onlara birbirleriyle bağlantı kurma ve anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunar.

Fransa’daki Türk Kuruluşları

 1. Union des Associations Turques de France (UATF): UATF, Fransa’daki Türk derneklerinin ülke genelindeki Türk topluluklarının çıkarlarını temsil eden bir federasyonudur. Türk kültür ve mirasını tanıtmayı ve Türk halkının Fransız toplumuna entegrasyonunu desteklemeyi amaçlar.
 2. Association France-Turquie: Bu dernek, Fransa ve Türkiye arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal bağları geliştirmeye adanmıştır. Her iki ülkeden insanları bir araya getirmeyi ve diyalog ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikler ve faaliyetler düzenler.
 3. Maison de Turquie: Bu kültür merkezi Paris’te bulunur ve Türk kültürüyle ilgili bir dizi kültürel ve eğitici etkinliğe ev sahipliği yapar. Türk halkının bir araya gelip kültürlerini kutlamaları için bir alan sağlar ve aynı zamanda Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir kaynak görevi görür.
 4. La Fédération des Entreprises Franco-Turques (FTCI): FTCI, iki ülke arasındaki ekonomik bağları geliştirmek için çalışan Fransız ve Türk şirketlerinden oluşan bir federasyondur. Şirketlerin ağ kurması ve işbirliği yapması için bir platform sağlar ve aynı zamanda operasyonlarını Fransa veya Türkiye’de genişletmek isteyen şirketlere destek ve tavsiye sağlar.
 5. Confédération des Associations Turques en Europe (CATÉ): CATÉ, birkaçı Fransa’da olmak üzere Avrupa’daki Türk derneklerinin bir federasyonudur. Avrupa’daki Türk halkının kültürel mirasını tanıtmayı ve kıtadaki Türk topluluklarının hak ve çıkarlarını savunmayı amaçlar.

Paris’teki Türk Büyükelçiliği

Paris’teki Türk Büyükelçiliği, Türkiye ile Fransa arasında hayati bir bağlantı görevi gören çok önemli bir diplomatik misyondur. Büyükelçilik, Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük elçiliklerinden biri olarak, Türkiye’nin Fransa’daki çıkarlarının korunması ve korunmasında ve ayrıca ülkede seyahat eden veya ikamet eden Türk vatandaşlarına yardım sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Büyükelçilik aynı zamanda Türkiye ile Fransa arasında ortak değerlere ve ortak çıkarlara dayanan güçlü ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Paris’in kalbinde yer alan Türk Büyükelçiliği, Türkiye’nin Fransa’daki varlığının ve etkisinin bir simgesi olarak hizmet veren, kentte önemli bir simge yapıdır. Büyükelçilik, çeşitli kültürel etkinlikler, eğitim programları ve diğer girişimler aracılığıyla Fransa’da Türk kültürünü, dilini ve geleneklerini tanıtmak için çalışmaktadır. 

Bu etkinlikler, Fransız halkının Türkiye’nin zengin tarihi, farklı kültürü ve canlı toplumu hakkında daha fazla bilgi edinmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kendini işine adamış personeli ve hem Türk hem de Fransız halkına hizmet etme taahhüdü ile Paris’teki Türk Büyükelçiliği, bu iki ülke arasında diplomasi ve işbirliğini geliştirmede hayati bir kurumdur.

Paris Türkiye Büyükelçiliği İletişim Bilgileri

Adres: 16, Avenue de Lamballe, 75016 Paris, Fransa

Telefon: +33 1 53 92 71 11

e-posta: [email protected]

Bu elçilikte vize hizmetleri de verilmektedir. Diğer sorularınız veya hizmetler için lütfen daha fazla bilgi için elçiliğe ulaşmaktan ve iletişime geçmekten çekinmeyin.