Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας 2023

Σε αυτό το άρθρο, θα σας παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες για το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Η εκπαίδευση είναι σίγουρα μια από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την επιβίωση μιας κοινωνίας. Η ανάπτυξη στην εκπαίδευση είναι ευθέως ανάλογη με την ανάπτυξη της χώρας.

Το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας είναι ένα ζωτικό ίδρυμα υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Τουρκία και τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας

Καθήκοντα του Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας

 • Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας εκτελεί τις εργασίες που σχετίζονται με την εθνική εκπαίδευση. Αυτές οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα με τη μορφή εκτέλεσης, ελέγχου και εξυπηρέτησης. Εδώ ορίζεται και εκτελείται κάθε λειτουργία που αφορά την ανάθεση και την εκπαίδευση.
 • Το πρώτο καθήκον του MEB είναι να προστατεύσει τις αρχές και τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ και να ενσταλάξει ιστορικές, πολιτιστικές, ηθικές, ηθικές και εθνικές αξίες στους μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Τα καθήκοντα όπως η παροχή και η προώθηση της δωρεάν εκπαίδευσης σε παιδιά σχολικής ηλικίας ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.
 • Είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παρακολούθηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η κάλυψη των οικονομικών αναγκών των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η κάλυψη της διατροφής τους συγκαταλέγονται επίσης στα καθήκοντα του ΜΕΒ.
 • Να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή, τον αθλητισμό και την προσκοπική αγωγή στα σχολεία.
 • Να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για Τούρκους πολίτες στο εξωτερικό.
 • Να καθορίζει τους τίτλους ισοδυναμίας των ιδρυμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανοίγουν άλλα υπουργεία, ιδρύματα και οργανισμούς, να προετοιμάζει και να εγκρίνει προγράμματα και κανονισμούς από κοινού.
 • Αυτό το υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και πολλές ρυθμίσεις και αποφάσεις όπως οι σχολικές διακοπές, το άνοιγμα-κλείσιμο λαμβάνονται επίσης σε αυτό το υπουργείο.

Ιστορία του Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη καταργήθηκε το 1923 και προστέθηκαν οι μονάδες του Υφυπουργείου, του Τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Επιθεώρησης, του Τμήματος Πνευματικών Δικαιωμάτων και Μετάφρασης, Ιδιωτικό Γραφείο και Γραφείο Εγγράφων. Η επαρχιακή δομή ήταν επίσης χωρισμένη σε Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς.

Από την ίδρυση της Δημοκρατίας μας, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας συνέχισε τις δραστηριότητές του με τις ακόλουθες επωνυμίες. 

 • «Υπουργείο Παιδείας» μεταξύ 1923-1935
 • «Υπουργείο Πολιτισμού » μεταξύ 1935-1941
 • «Υπουργείο Παιδείας» μεταξύ 1941-1946
 • «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας» μεταξύ 1946-1950
 • «Υπουργείο Παιδείας» μεταξύ 1950-1960
 • «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας» μεταξύ 1960-1983
 • «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού» μεταξύ 1983-1989
 • Λειτουργεί με την επωνυμία «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας» από το 1989.

Η οργανωτική δομή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας έχει υποστεί αλλαγές με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις και η ισχύουσα δομή του έχει καθοριστεί με το Νόμο Νο. 652 περί Οργάνωσης και Καθηκόντων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 14.9. 2011.

Φορείς του Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας

 • Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εξωτερικών Σχέσεων
 • Συμβουλευτική Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γενική Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής
 • Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης
 • Γενική Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 • Γενική Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης
 • Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 • Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Γενική Διεύθυνση Κατασκευών και Ακινήτων
 • Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Γενική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενική Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
 • Υπηρεσίες Αξιολόγησης, Αξιολόγησης και Εξετάσεων Γν. τέχνη.
 • Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Προσανατολισμού
 • Ιδιωτική γραμματεία
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Γενική Διεύθυνση Προσωπικού
 • Τμήμα Ανάπτυξης Στρατηγικής
 • Συμβούλιο Παιδείας και Πειθαρχίας
 • Συμβούλιο Επιθεωρητών
 • Γενική Διεύθυνση Βασικής Εκπαίδευσης
 • Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών
 • Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Αλλοδαπών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 • MEBBIS
 • ΔΥΣ
 • Ηλεκτρονικό Σχολείο
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση :   Λεωφόρος Atatürk No: 98 Υπουργεία/ΑΓΚΥΡΑ

Τηλέφωνο:  0312 4132680 – 0312 4132681 – 0312 4131838

Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας

Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είναι μια κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για την άμυνα της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την εποπτεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούνται από τον Τουρκικό Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία. Το υπουργείο έχει την έδρα του στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, και διευθύνεται από τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας εκτελεί τα καθήκοντά του «να διατηρήσει και να προωθήσει τις παγκόσμιες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και τουριστικές αξίες της Τουρκίας διασφαλίζοντας τη βιώσιμη προστασία τους, να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και να αυξήσει το μερίδιο της Τουρκίας στον παγκόσμιο τουρισμό».

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Γειά σου! Είμαι η Hatice Kulalı, μια περήφανη Τούρκος πολίτης της Kutahya Gediz και φαρμακοποιός. Αγαπώ πολύ τη χώρα μου, τον πλούσιο πολιτισμό, την εξαιρετική φιλοξενία και τις μοναδικές παραδόσεις της. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας την ομορφιά της Τουρκίας, Καλή ανάγνωση!

Άρθρα: 5516