Τουρκικό εκλογικό σύστημα

Turkish Election System

Αυτό το περιεκτικό άρθρο διερευνά όλες τις πτυχές του τουρκικού εκλογικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών, των βουλευτικών εκλογών, των πολλαπλών τοπικών εκλογών και άλλων.

Το άρθρο εξετάζει επίσης τις βασικές αρμοδιότητες του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου και τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Τουρκικό εκλογικό σύστημα

Επισκόπηση του τουρκικού εκλογικού συστήματος

Το τουρκικό εκλογικό σύστημα είναι ένα πολυκομματικό κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα. Η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση (Το Κοινοβούλιο) αποτελείται από 600 μέλη που εκλέγονται για θητεία 5 ετών. Το κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση νόμων, την έγκριση του προϋπολογισμού και την επίβλεψη των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης.

Το τουρκικό εκλογικό σύστημα βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση. Η χώρα χωρίζεται σε 81 επαρχίες και κάθε επαρχία χωρίζεται σε εκλογικές περιφέρειες. Ο αριθμός των βουλευτών που διατίθενται σε κάθε επαρχία καθορίζεται από το μέγεθος του πληθυσμού της. 

Κάθε κόμμα προτείνει υποψηφίους για κάθε εκλογική περιφέρεια και οι ψηφοφόροι επιλέγουν ένα κόμμα στο ψηφοδέλτιο, αντί για μεμονωμένους υποψηφίους. Οι έδρες στο κοινοβούλιο κατανέμονται στα κόμματα ανάλογα με το ποσοστό των ψήφων που λαμβάνουν. Εάν ένα κόμμα λάβει τουλάχιστον το 7% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο, έχει δικαίωμα να μπει στο κοινοβούλιο.

Η Τουρκία έχει σύστημα προεδρικών εκλογών με δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο, εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει περισσότερο από το 50% των ψήφων, διεξάγεται δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Ο πρόεδρος εκλέγεται για πενταετή θητεία και μπορεί να υπηρετήσει για δύο το πολύ θητείες.

Η ηλικία ψήφου στην Τουρκία είναι 18 ετών. Οι εκλογές διοικούνται από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ένα ανεξάρτητο όργανο υπεύθυνο για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Προεδρική εκλογή

Οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία είναι μια πτυχή του εκλογικού συστήματος της χώρας. Οι εκλογές, που γίνονται κάθε πέντε χρόνια, διεξάγονται με καθολική ψηφοφορία.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει την πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος ψηφοφορίας μεταξύ των δύο υποψηφίων με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Εάν γίνει δεύτερος γύρος ψηφοφορίας για τις Προεδρικές Εκλογές στην Τουρκία και ένας από τους υποψηφίους δεν μπορεί να συμμετάσχει, ο δεύτερος γύρος θα συνεχιστεί και ένας αναπληρωματικός υποψήφιος θα επιλεγεί από τον πρώτο γύρο με τη σειρά των ψήφων που έλαβε.

Αν μείνει μόνο ένας υποψήφιος για τον δεύτερο γύρο, τότε θα γίνει δημοψήφισμα. Ο υποψήφιος πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων για να εκλεγεί Πρόεδρος.

Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, τότε θα διεξαχθούν ξανά μόνο Προεδρικές Εκλογές και θα προταθούν νέοι υποψήφιοι.

Ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος για προεδρικές εκλογές στην Τουρκία;

Οποιοσδήποτε είναι άνω των 40 ετών και έχει ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. 

Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να είναι Τούρκος πολίτης και να μην μπορεί να κατέχει άλλο πολιτικό αξίωμα ενώ είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία διεξάγονται με καθολική ψηφοφορία όπου το εκλογικό σώμα ψηφίζει απευθείας τον Πρόεδρο.

Βουλευτικές Εκλογές

Οι βουλευτικές εκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια και διεξάγονται με αναλογικό σύστημα σε ένα μόνο στάδιο.

Ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία επιβάλλει ένα όριο 7% για τα πολιτικά κόμματα να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

Ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές;

 • Να είστε άνω των 18 ετών
 • Όντας πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας
 • Τουλάχιστον απόφοιτος δημοτικού
 • Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία
 • Να μην απαγορευτεί από δημόσια καθήκοντα
 • Δεν έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω του 1 έτους συνολικά.
 • Να μην φυλακιστεί με κανέναν τρόπο, έστω και για λιγότερο από 1 χρόνο, για εγκλήματα από αμέλεια
 • Δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα όπως αποκάλυψη κρατικών μυστικών, συμμετοχή σε πράξεις αναρχίας ή συμμετοχή σε ιδεολογικές δραστηριότητες
 • Μη έχοντας διαπράξει επαίσχυντα εγκλήματα

Μπορούν να είναι υποψήφιοι αξιωματικοί ή δημόσιοι λειτουργοί;

Ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παραιτηθούν από τις θέσεις τους για να γίνουν υποψήφιοι βουλευτές και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές. Οι δημόσιοι λειτουργοί που πρέπει να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους για να καταστούν υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:

 • Μέλη του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK)
 • Δικαστές και εισαγγελείς
 • Μέλη του ανώτατου δικαστικού σώματος
 • Καθηγητές που εργάζονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (RTÜK).
 • Πρόσωπα που εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς
 • Άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είναι εργαζόμενοι ως προς τις υπηρεσίες τους σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς
 • Συμβεβλημένο προσωπικό που εργάζεται σε δημόσιους φορείς
 • Έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στα πλαίσια του άρθρου 4/Γ του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αριθ. 657
 • Ενεργώντας ως δήμαρχος
 • Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί
 • Πρόσωπα που υπηρετούν ως πρόεδρος ή μέλος επαρχιακών και περιφερειακών εκτελεστικών συμβουλίων σε πολιτικά κόμματα
 • μέλη του δημοτικού συμβουλίου
 • Μέλη του επαρχιακού συμβουλίου

Πολλαπλότητες Τοπικές Εκλογές

Πολίτες της Τουρκίας, έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στις τοπικές εκλογές κάθε πέντε χρόνια για να εκλέξετε τους τοπικούς σας διαχειριστές. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκλογών, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν σε 30 μητροπολιτικές περιφέρειες, 51 επαρχίες, 922 κομητείες, 32.105 γειτονιές και 18.306 χωριά.

Τουρκικό εκλογικό σύστημα

Ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος στις Τοπικές Εκλογές;

Για να γίνεις δήμαρχος στην Τουρκία, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εκπαίδευσης. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Για να γίνει δήμαρχος, ένα άτομο πρέπει να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις τοπικές εκλογές και να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων. Είναι δυνατόν να διεκδικήσει κανείς δήμαρχος ως ανεξάρτητος υποψήφιος, χωρίς να έχει σχέση με κανένα πολιτικό κόμμα.

Ωστόσο, όσοι έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους λόγω συγκεκριμένων άρθρων του νόμου δεν δικαιούνται να ασκήσουν τη θέση του δημάρχου.

Επιπλέον, όποιος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή σε βαριά φυλάκιση δεν έχει τα προσόντα να υπηρετήσει ως δήμαρχος.

Τέλος, τα άτομα που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα όπως απάτη, δωροδοκία ή κλοπή απαγορεύεται επίσης να υπηρετήσουν ως δήμαρχοι.

Πόσους γύρους μπορούν να διαρκέσουν οι τουρκικές εκλογές;

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία διεξάγονται μαζί. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς γύρους.

Στον πρώτο γύρο, ένας υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερο από το 50% των ψήφων για να κερδίσει τις εκλογές. Εάν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος και οι δύο υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους ανταγωνίζονται αντιμέτωποι.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις βουλευτικές εκλογές, όπου κερδίζει το κόμμα ή ο συνασπισμός με τις περισσότερες ψήφους. Το σύστημα λειτουργεί με βάση την αναλογική εκπροσώπηση. 

Ποιος μπορεί να ψηφίσει;

Κάθε Τούρκος πολίτης άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα ψήφου, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή τη θρησκεία του. 

Εάν είστε Τούρκος πολίτης που ζει στο εξωτερικό, μπορείτε επίσης να ψηφίσετε σε τουρκικές πρεσβείες ή προξενεία.

Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσετε ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας, όπως το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας, στο εκλογικό κέντρο.

Το τουρκικό εκλογικό σύστημα διασφαλίζει ότι κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με ελεύθερο και δίκαιο τρόπο.

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) θα παράσχει ένα πρότυπο κατάλληλο για τα ψηφοδέλτια για χρήση από ψηφοφόρους με προβλήματα όρασης.

Άτομα που δεν είναι Τούρκοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών, κατόχων κάρτας Turkuaz, κάρτας Mavi, πρόσφυγες και οποιοσδήποτε δεν είναι κάτοχος τουρκικής υπηκοότητας, δεν μπορούν να ψηφίσουν σε οποιονδήποτε τύπο εκλογών στην Τουρκία και δεν μπορούν να ψηφίσουν σε οποιονδήποτε τύπο των εκλογών στην Τουρκία.

Πού πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει;

Για να συμμετάσχουν στις τουρκικές εκλογές, οι δικαιούχοι πρέπει να μεταβούν σε εκλογικά κέντρα που βρίσκονται στις καθορισμένες γειτονιές ή περιοχές τους.

Η διεύθυνση του εκλογικού κέντρου κοινοποιείται στους δικαιούχους ψηφοφόρους πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας με διάφορα μέσα, όπως τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, αφίσες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι δικαιούχοι ψήφου πρέπει να φέρουν την εθνική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ως αποδεικτικό ταυτότητας στα εκλογικά κέντρα.

Κατά την άφιξή τους, θα οδηγηθούν στο εκλογικό θάλαμο που τους έχει οριστεί, όπου θα ψηφίσουν μυστικά.

Αφού ψηφίσουν, οι ψηφοφόροι ενθαρρύνονται να παραμείνουν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων, η οποία πραγματοποιείται παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και παρατηρητών από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ποιος έκανε έλεγχο στις τουρκικές εκλογές;

Στην Τουρκία, οι εκλογές ελέγχονται από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK). Το συμβούλιο είναι ένα ημιαυτόνομο όργανο που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εκλογικών διαδικασιών της χώρας. 

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) είναι ένα μεικτό ανώτατο δικαστικό όργανο στη Δημοκρατία της Τουρκίας, αποτελούμενο από μέλη που επιλέγονται από το Ακυρωτικό Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το YSK διαχειρίζεται και εποπτεύει τις γενικές εκλογές στην Τουρκία και παρέχει επίσης δικαστική εποπτεία για τις εκλογικές διαδικασίες

Το συμβούλιο είναι ανεξάρτητο και έχει την εξουσία να λαμβάνει τελικές αποφάσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας της καταμέτρησης ψήφων και τυχόν ζητημάτων που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία. Εν ολίγοις, το YSK διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ότι το τουρκικό εκλογικό σύστημα παραμένει διαφανές, ελεύθερο και δίκαιο.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων;

Στην Τουρκία, η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων για τις γενικές και τοπικές εκλογές εποπτεύεται από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Μετά το κλείσιμο των κάλπες, οι κάλπες μετρώνται με το χέρι. 

Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε συνοπτικό φύλλο και αναρτώνται έξω από το εκλογικό κέντρο για δημόσιο έλεγχο. Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο με βάση τις καταμετρήσεις που υποβάλλονται από τα τοπικά εκλογικά συμβούλια. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι διαφανή, ακριβή και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε παραποίηση ή δόλια δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης

Οικονομία

Κορυφαίες 10 μάρκες τουρκικών κεραμικών πλακιδίων | Πλακάκια | Είδη υγιεινής | Περιεκτική Επισκόπηση

Η Τουρκία υπήρξε ένας σημαντικός κόμβος για την κεραμική για αιώνες, βαθιά ριζωμένη στην πλούσια ιστορία και την παράδοση της χειροτεχνίας. Στη σύγχρονη εποχή, η χώρα συνέχισε να

Διαβάστε περισσότερα "
ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναμνηστικά στην Τουρκία | Χειροποίητες Χειροτεχνίες | Shopping Points | Πλήρης Οδηγός

Η Τουρκία, μια χώρα που απλώνεται στις ηπείρους της Ευρώπης και της Ασίας, φημίζεται για την πλούσια πολιτιστική ταπετσαρία και τις μακραίωνες χειροτεχνίες της. Για τους

Διαβάστε περισσότερα "
Οικονομία

Κορυφαίοι 5 κατασκευαστές συρόμενων συστημάτων στην Τουρκία

Η Τουρκία φιλοξενεί μια σειρά κατασκευαστών σε αυτόν τον τομέα, ο καθένας από τους οποίους προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα ποιότητας, καινοτομίας και εξειδικευμένων προϊόντων . Βγαίνοντας στην πλούσια

Διαβάστε περισσότερα "
Οικονομία

Τουρκικοί κατασκευαστές επίπλων εξωτερικού χώρου: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

Η Τουρκία φιλοξενεί αρκετούς κορυφαίους κατασκευαστές γνωστούς για τα καινοτόμα σχέδια, τα διαφορετικά υλικά και την εξαιρετική δεξιοτεχνία τους, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για όσους

Διαβάστε περισσότερα "
Οικονομία

Οι 10 καλύτερες τουρκικές μάρκες μαγειρικών σκευών: Ο πλήρης οδηγός σας

Για όσους αναζητούν ποιότητα και ανθεκτικότητα στα μαγειρικά σκεύη, οι τουρκικές μάρκες μαγειρικών σκευών προσφέρουν μια ποικίλη και αξιόπιστη σειρά για να βελτιώσουν την εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα "
Διάσημες τουρκικές εταιρείες

Τούρκικες επωνυμίες ρούχων σχεδιαστών: Οδηγός Elegance

Για τους λάτρεις που αναζητούν να εξερευνήσουν και να επενδύσουν σε Τουρκικές επωνυμίες ρούχων σχεδιαστών, η αγορά προσφέρει μια πλούσια παλέτα μοναδικών και υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα "

Διαβάστε περισσότερα για Τουρισμός Πολιτισμός Οικονομία Αγορές Πόλεις

Οικονομία

Κορυφαίες 10 μάρκες τουρκικών κεραμικών πλακιδίων | Πλακάκια | Είδη υγιεινής | Περιεκτική Επισκόπηση

Η Τουρκία υπήρξε ένας σημαντικός κόμβος για την κεραμική για αιώνες, βαθιά ριζωμένη στην πλούσια ιστορία και την παράδοση της χειροτεχνίας. Στη σύγχρονη εποχή, η χώρα συνέχισε να

Διαβάστε περισσότερα "
ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναμνηστικά στην Τουρκία | Χειροποίητες Χειροτεχνίες | Shopping Points | Πλήρης Οδηγός

Η Τουρκία, μια χώρα που απλώνεται στις ηπείρους της Ευρώπης και της Ασίας, φημίζεται για την πλούσια πολιτιστική ταπετσαρία και τις μακραίωνες χειροτεχνίες της. Για τους

Διαβάστε περισσότερα "
Οικονομία

Κορυφαίοι 5 κατασκευαστές συρόμενων συστημάτων στην Τουρκία

Η Τουρκία φιλοξενεί μια σειρά κατασκευαστών σε αυτόν τον τομέα, ο καθένας από τους οποίους προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα ποιότητας, καινοτομίας και εξειδικευμένων προϊόντων . Βγαίνοντας στην πλούσια

Διαβάστε περισσότερα "
Οικονομία

Τουρκικοί κατασκευαστές επίπλων εξωτερικού χώρου: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

Η Τουρκία φιλοξενεί αρκετούς κορυφαίους κατασκευαστές γνωστούς για τα καινοτόμα σχέδια, τα διαφορετικά υλικά και την εξαιρετική δεξιοτεχνία τους, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για όσους

Διαβάστε περισσότερα "