Looking to invest in a rapidly developing market? Kazakhstan may be just the place for you. The country has a lot to offer foreign investors because it has a lot of natural resources, is in a good location, and has policies that are good for business.

Inwestowanie w Kazachstanie: kompleksowy przewodnik dla inwestorów zagranicznych

 • Post last modified:8 grudnia, 2023
 • Reading time:17 mins read
 • Post category:Kazachstan

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, być może zechcesz dowiedzieć się, jak inwestować w Kazachstanie i poznać korzyści.

W tym szczegółowym artykule opowiemy Ci o najważniejszych kwestiach, które należy wziąć pod uwagę inwestując w Kazachstanie, takich jak gospodarka i polityka kraju, najbardziej obiecujące branże oraz system prawny i regulacyjny.

Inwestycja w Kazachstanie

Wstęp

Inwestowanie na rynkach wschodzących zawsze było atrakcyjną okazją dla żądnych przygód inwestorów poszukujących wysokiego potencjalnego zwrotu. Krajem, który dynamicznie nabiera tempa w świecie inwestycji, jest Kazachstan.

Położony na skrzyżowaniu Europy i Azji, ten środkowoazjatycki kraj poczynił w ostatniej dekadzie imponujące kroki w zakresie rozwoju gospodarczego i modernizacji. Dzięki swoim bogatym zasobom naturalnym, strategicznemu położeniu i korzystnej polityce inwestycyjnej Kazachstan przyciąga coraz większą uwagę inwestorów zagranicznych, którzy chcą wykorzystać obiecujące możliwości.

W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się inwestowaniu w Kazachstanie, badając otoczenie gospodarcze i polityczne, najbardziej obiecujące sektory, ramy prawne i regulacyjne oraz korzyści i wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju. 

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy nowicjuszem w świecie inwestowania, ten przewodnik dostarczy Ci cennych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci poruszać się po krajobrazie inwestycyjnym Kazachstanu i podejmować świadome decyzje dotyczące tego, gdzie ulokować swoje pieniądze. Zaczynajmy!

Stabilność polityczna i inwestycje w Kazachstanie

Stabilność polityczna Kazachstanu od dawna jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych poszukujących bezpiecznej przystani w regionie. Ponieważ Kazachstan ma silny, scentralizowany rząd i historię pokojowych przejęć władzy, udało mu się utrzymać stabilne otoczenie polityczne pomimo problemów w krajach sąsiednich. Ta stabilność polityczna odegrała ważną rolę w szybkim wzroście gospodarczym kraju, który pomógł mu stać się największą gospodarką w Azji Środkowej.

Kazachstan pozostaje stosunkowo stabilnym i przyjaznym dla biznesu środowiskiem dla inwestorów zagranicznych, częściowo dzięki korzystnej polityce inwestycyjnej i wysiłkom zmierzającym do przyciągnięcia kapitału zagranicznego. Rząd wprowadził kilka inicjatyw mających na celu stworzenie bardziej przyjaznego dla inwestorów środowiska, w tym utworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych i utworzenie Międzynarodowego Centrum Finansowego w Astanie (AIFC), centrum finansowego, które ma stać się wiodącym centrum finansów i inwestycji w Azja centralna.

Krótko mówiąc, choć stabilności politycznej nigdy nie można zagwarantować, stosunkowo stabilne otoczenie polityczne Kazachstanu w połączeniu z korzystnym klimatem inwestycyjnym czyni go atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą wykorzystać możliwości tej szybko rozwijającej się gospodarki.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kazachstanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Kazachstanie rosną od wielu lat, a wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła z 93,4 mld USD w 1993 r. do 166,4 mld USD na dzień 1 stycznia 2021 r.

Największym inwestorem zagranicznym w Kazachstanie jest Holandia z inwestycjami o wartości  33,8 miliarda dolarów, a za nią plasuje się Wielka Brytania z 14,5 miliardami dolarów.

W ciągu ostatnich pięciu lat najwięcej BIZ trafiło do sektora przemysłowego (63,2 mld USD), następnie usług (42,2 mld USD) i rolnictwa (18,6 mld USD).

Wzrosły także inwestycje w nieruchomości, których łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku zainwestowano 13,3 miliarda dolarów.

Dla chcących inwestować w Kazachstanie istnieje wiele możliwości, od inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych po uzyskanie zezwoleń na pobyt i wiz dla inwestorów oraz skorzystanie z możliwości finansowania w kraju.


Infografika dotycząca bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Kazachstanie od 1993 r. do 1 kwartału 2020 r.

Rodzaje inwestycji w Kazachstanie

Możliwości inwestycyjne Kazachstanu są zróżnicowane i atrakcyjne. Kazachstan wdrożył otwartą politykę inwestycyjną, która przyjmuje zarówno BIZ, jak i inwestycje krajowe.

Strategia Kazachstanu 2050 nakreśla długoterminową strategię gospodarczą kraju, która zachęca do inwestycji w sektorach rolnictwa, przemysłu, usług i nieruchomości.

Dodatkowo w kraju obowiązuje system specjalnych stref ekonomicznych, który oferuje zachęty do inwestycji związanych z ropą naftową.

możliwości inwestycyjnych w Kazachstanie

Ustawodawstwo tego kraju przewiduje cztery różne rodzaje umów inwestycyjnych, a dla inwestorów dostępne jest zezwolenie na pobyt lub wiza.

Kazachstan jest dobrym miejscem do inwestowania pieniędzy, ponieważ jego rząd jest stabilny, a inwestorzy mają wiele różnych możliwości.

Inwestycje Rolne w Kazachstanie

Rząd Kazachstanu priorytetowo traktuje inwestycje rolne od czasu uzyskania przez kraj niepodległości w 1991 r. W ciągu ostatnich 17 lat utworzono 202 spółki, zrzeszające w ciągu ostatnich 17 lat około 20 000 producentów rolnych. 

Rolnictwo jest jednym z największych pracodawców w Kazachstanie, zatrudniającym ponad 30% siły roboczej. Rząd przyznał dotację państwową, aby zachęcić do inwestycji i rozwoju w tym sektorze. 

EBOR uruchomił także międzyregionalne inicjatywy B2B mające na celu wsparcie regionalnego handlu tekstyliami i produktami rolnymi. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele możliwości dla tych, którzy chcą inwestować w projekty rolnicze w Kazachstanie, od drobnych rolników po duże przedsiębiorstwa.

Inwestycje przemysłowe w Kazachstanie

Inwestycje przemysłowe w Kazachstanie zostały przyjęte z dużym entuzjazmem przez inwestorów zagranicznych. Duży i rozwijający się rynek konsumencki oraz położenie pomiędzy Europą a Azją sprawiają, że jest to dobre miejsce do inwestowania dla przedsiębiorstw. 

Rząd Kazachstanu zapewnił zachęty i ulgi podatkowe, aby zachęcić do inwestycji zagranicznych w sektorze przemysłowym. Kraj ten charakteryzuje się także wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą i niskimi kosztami życia. Dodatkowo Kazachstan oferuje dostęp do surowców energetycznych, sieci transportowych i nowoczesnej infrastruktury. 

Dzięki silnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i dywersyfikację gospodarki Kazachstan otworzył wiele możliwości dla inwestorów przemysłowych.

Inwestycje w sektorze usług w Kazachstanie

Sektor usług w Kazachstanie to obszar o ogromnym potencjale dla inwestorów, oferujący szerokie możliwości. W kraju odnotowano wzrost turystyki krajowej i międzynarodowej, a rząd wdrożył różne inicjatywy i reformy w celu dalszego rozwoju sektora.

Dodatkowo wprowadzono szereg zachęt podatkowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. Należą do nich zerowy podatek od osób prawnych od zysków z niektórych usług, takich jak tworzenie oprogramowania i usługi IT. Dodatkowo nie ma ograniczeń dotyczących własności zagranicznej w sektorze usług. Dlatego sektor oferuje wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych dla tych, którzy chcą czerpać korzyści z rozwijającej się gospodarki Kazachstanu.

Inwestycje w nieruchomości w Kazachstanie

Inwestowanie w nieruchomości w Kazachstanie staje się coraz bardziej atrakcyjne dla wielu inwestorów ze względu na szybko rozwijającą się gospodarkę kraju. 

Rząd wdrożył szereg polityk mających zachęcić do inwestycji w sektorze nieruchomości, takich jak ulgi podatkowe i specjalne strefy ekonomiczne. Inwestorzy mogą skorzystać z różnorodnych możliwości związanych z nieruchomościami, zarówno mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi.

Dodatkowo Kazachstan posiada wiele atrakcyjnych zezwoleń na pobyt dla inwestorów oraz możliwości wizowych dla tych, którzy chcą pozostać na dłużej. Dzięki stabilnemu otoczeniu politycznemu i silnemu wzrostowi gospodarczemu Kazachstan jest idealnym miejscem dla inwestorów poszukujących zyskownych inwestycji w nieruchomości.

Inwestycje w energię odnawialną w Kazachstanie

Potencjał energii odnawialnej w Republice Kazachstanu

Od 2014 roku w Kazachstanie odnotowano znaczące inwestycje w sektorze energii odnawialnej, w ramach których w rozwój odnawialnych źródeł energii zainwestowano 780 miliardów tenge (1,8 miliarda dolarów). Eurazjatycki Bank Rozwoju z dnia na dzień zwiększa wzrost, inwestując w odnawialne źródła energii Kazachstanu.

Aby osiągnąć te ambitne cele, Kazachstan przywiązuje dużą wagę do rozwoju sektora energii odnawialnej i planuje realizację projektów w zakresie energii odnawialnej jako sposobu na stymulację wzrostu gospodarczego. Obecnie w Kazachstanie działają 134 elektrownie odnawialne o łącznej mocy 2010 MW, z czego 280 MW to elektrownie wodne (HEPP), 684 MW to elektrownie wiatrowe (OZE) i elektrownie słoneczne (SPP).

Inwestorzy chcący rozwijać projekty RE mogą uzyskać dostęp do szczegółowych wskazówek dostarczonych przez rząd.

Inwestycje związane z ropą naftową w Kazachstanie

inwestycje zagraniczne w Kazachstanie

Inwestorzy zagraniczni wykazują duże zainteresowanie inwestycjami związanymi z ropą naftową w Kazachstanie. Dzieje się tak dlatego, że kraj ten posiada jedne z największych złóż ropy i gazu na świecie.

Inwestorzy chcący czerpać korzyści z tego sektora mogą skorzystać z modelu bezpłatnego wejścia, który zapewnia dostęp do bogatych zasobów regionu.

Rząd Kazachstanu podjął także kroki w celu zapewnienia stabilnego środowiska inwestycyjnego i wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów, co czyni go atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą inwestować w sektorze naftowo-gazowym.

Dodatkowo dostępność etanu ze złóż Morza Kaspijskiego zwiększyła atrakcyjność przemysłu petrochemicznego Kazachstanu dla inwestorów zagranicznych.

Dla tych, którzy chcą inwestować w branżę naftowo-gazową, będzie ona atrakcyjna ze względu na szereg zachęt, w tym ulgi podatkowe i specjalne strefy ekonomiczne.

Możliwości biznesowe i inwestycyjne Kazachstanu

 1. Kazachstan posiada korzystne środowisko inwestycyjne dzięki stabilności politycznej i makroekonomicznej oraz wsparciu rządu dla przedsiębiorczości.
 2. Inwestorzy mogą uzyskać dostęp do różnorodnych usług za pośrednictwem Kazakh Invest, pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich obecnych i potencjalnych inwestorów.
 3. Sektory takie jak metalurgia żelaza i metali nieżelaznych, petrochemia, produkcja maszyn i produkcja materiałów budowlanych oferują duże możliwości inwestycyjne.
 4. Astana w Kazachstanie to idealne miejsce dla inwestorów chcących rozpocząć działalność w branży artykułów sportowych.
 5. Firmy mogą korzystać z różnych zachęt, takich jak zwolnienia podatkowe, dostęp do funduszy i programy szkoleniowe oferowane przez rząd Kazachstanu.
 6. Kraj ten jest domem dla przedsiębiorców odnoszących największe sukcesy na świecie i oferuje szerokie możliwości nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami lub inwestorami.
 7. Kraj oferuje również dostęp do dobrze wykształconej siły roboczej o niskiej stopie bezrobocia, co czyni go atrakcyjnym kierunkiem dla przedsiębiorstw chcących zatrudnić wykwalifikowaną siłę roboczą po konkurencyjnych cenach.

Podatki i rejestracja działalności

Inwestorzy w Kazachstanie muszą znać przepisy dotyczące podatków i rozpoczynania działalności gospodarczej, aby chronić swoje pieniądze. Standardowa stawka podatku od osób prawnych (CIT) w Kazachstanie wynosi 20%.

Dotyczy to osób prawnych w Kazachstanie oraz osób niebędących rezydentami prowadzących działalność gospodarczą w Kazachstanie poprzez zakład. Ponadto inwestorzy muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwa we właściwych urzędach, aby uzyskać licencje i zezwolenia potrzebne do prowadzenia działalności.

Niektóre rodzaje przedsiębiorstw mogą wymagać uzyskania większej liczby licencji lub zarejestrowania się w organach regulujących ich branżę. Aby uniknąć kar, inwestorzy powinni również upewnić się, że wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych, takich jak złożenie rocznego zeznania podatkowego i terminowe płacenie podatków.

Specjalne Strefy Ekonomiczne Kazachstanu

Kazachstan ma w całym kraju 13 specjalnych stref ekonomicznych, każda skupiona na innym sektorze. Rząd Kazachstanu stara się dywersyfikować swoją gospodarkę, a specjalne strefy ekonomiczne dają inwestorom możliwość skorzystania z korzystnych stawek podatkowych i warunków regulacyjnych.

Poniżej znajduje się lista 13 Specjalnych Stref Ekonomicznych w Kazachstanie:

 1. SSE Portu Aktau
 2. SSE Atyrau-Zhanaozen
 3. Ontutyczna SSE
 4. Twoja SSE
 5. SSE Khorgos-Wschodnia Brama
 6. Pawłodarska SSE
 7. Narodowy Park Technologii Przemysłowo-Pertrochemicznych SSE
 8. SSE „Park Innowacyjnych Technologii”.
 9. SSE „Astana-Nowe Miasto”.
 10. SSE „Burabay”.
 11. SSE „Taraz”.
 12. SSE „Alatau” IT Park
 13. Park Turystyki i Rekreacji „Khorgos-Wschodnie Wrota” SSE

Kontakt z Biurem Inwestycji Państwowych

Możesz skontaktować się  z biurem inwestycyjnym Kazachstanu, korzystając z poniższych informacji :

Adres e-mail:  [email protected]

Numer telefonu:

Adres: 6, Kunaev str., 010000 Astana, Republika Kazachstanu.