The History Of Turkish Gendarmerie (1)

A török csendőrség története

  • Post last modified:július 30, 2023
  • Reading time:19 mins read
  • Post category:Történelem

A török ​​csendőrség története a mély török ​​gyökerektől az oszmán és köztársasági korszakig

Ebben a bejegyzésben a török ​​csendőrségről kínálunk éleslátó feltárást. A rendőri erők joghatóságán kívül eső területek közrendjének fenntartásáért felelős csendőrség jelentős szerepet tölt be a török ​​bűnüldözésben.

A török csendőrség története

Áttekintés a török ​​csendőrség bűnüldözésben betöltött szerepéről

A török ​​csendőrség alapvető szerepet játszik Törökország bűnüldözésében. Őket bízzák meg a vidéki területek közrendjének biztosításának alapvető funkciójával . Bár természeténél fogva katonai testület, a csendőrség békeidőben a Belügyminisztérium irányítása alá tartozik.

Fő feladataik közé tartozik:

  • Bűnmegelőzés és -nyomozás:  Rendőrtársaikhoz hasonlóan gyakran ők is elsőként reagálnak a joghatóságuk szerinti helyszíneken.
  • Határellenőrzés:  Segítenek más rendvédelmi szerveknek az ország határainak biztonságában.
  • Terrorelhárítás:  A csendőrség is részt vesz Törökország terrorizmus elleni harcában.

E szerepek történelmi kontextusának megértése segít jobban megérteni a török ​​csendőrség fejlődését és jelentős helyét a török ​​bűnüldözés történetében. A bejegyzés későbbi részei mélyebben belemerülnek a csendőrség múltjába és az évek során bekövetkezett progresszív átalakulásába.

A török ​​csendőrség gyökerei

Amikor feltárjuk a török ​​csendőrség történetét, rájövünk, hogy mély gyökerei vannak az Oszmán Birodalom gazdag történelmében. A birodalom katonai és adminisztratív hagyományaihoz való visszatérés rávilágít a mai csendőrség fejlesztésében betöltött szerepére.

A „Jandarma” szó eredete

A „jandarma” szó eredete a korai muszlim török ​​államok korába vezethető vissza, amikor a rendfenntartás fogalma intézményesülni kezdett, a bürokrácia pedig diverzifikálódni kezdett. Ezekben az időkben használták a „subaşı” vagy „subaşılık” kifejezést a bűnüldöző szervek címeként vagy hivatalaként, gyakran „parancsnok” jelentésével.

A Karakhanid-korszakban a „yatgak” és „turgak” néven emlegetett palotaőrök nappal, illetve éjszaka őrködtek. Egy érdekes cím ugyanabból a korszakból a „candar”, ami „fegyvertartót” jelent. Ezek a „candarok” a ghilmanok közül kiválasztott katonák voltak, akiket a kán és a palota biztonságával bíztak meg.

9Egyes történészek ebből a történelmi háttérből javasolják a francia „jandarma” kifejezést, amely hasonló jelentéssel bír, és a „candar” szóból származik. A „jandarma” szó etimológiai utazása a történelem során a kulturális és nyelvi cserék gazdag kárpitját tükrözi.

A csendőrséghez hasonló szervezetek megjelenése az Oszmán Birodalom idején

A körzetekben a „subaşılar”, a szandzsákokban a „szandzsák bégek”, a tartományokban a „beylerbeyi” pedig katonai és polgári hatóságként hatalmuk alá tartozó csapatokkal végeztek biztonsági szolgálatokat az Oszmán Birodalomban.

Ráadásul a nagyvezír közvetlenül felelt Isztambul belvárosának általános biztonságáért. A nagyvezír parancsnoksága alatt a janicsár erők több identitás alatt próbálták biztosítani a várost.

A klasszikus korszak kormányzati struktúrája alapvetően katonai jellegű volt. Nem volt jelentős osztálykülönbség, például polgári, bírósági, pénzügyi vagy katonai. Számos minisztérium és csapat tisztviselői voltak felelősek a közrend és az elszigeteltség fenntartásáért. A tartományokban a jogszabályokat végrehajtó egységek jellemzően a serhad kulu, a yerli kulu, a timarl sipahi és a gönüllü néven ismert hadsereg tagjai voltak.

A biztonsági és biztonsági szolgálatokat Isztambulban a tartományitól eltérő vámmegosztási modell szerint végezték. A janicsárok , a janicsár agha , Cebecibaş , Cebeciler , Kaptan Paşa , Topçubaş és Topçular , Bostancbaş és Bostanclar mind hozzájárultak az állam biztonságához.

A biztonsági és közrendvédelmi szolgálatokat „ Asakir-i Muntazama-i Mansuri ”, „ Asakir-i Muntazama-i Hassa ” és „Redif zászlóaljak” néven létrehozott katonai szervezetek végezték Anatólia és Rumélia egyes tartományaiban 1834-ben. az Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye hadsereg a janicsár szervezet 1826-os felszámolása után.

Asakir-i Muntazama-i Mansuri

A legfontosabb szempontok, amelyeket érdemes megjegyezni:

  • A Subaşınak az Oszmán Birodalom rendjének és biztonságának fenntartásában betöltött szerepe megnyitotta az utat az olyan strukturált rendőri erők előtt, mint az Asâkir-i Muntazâma-i Mansûre.
jandarma kudus

Török csendőrség Jeruzsálemben

A jeruzsálemi „Kudüs-ü Şerif”-ben szolgáló török ​​csendőrség állománya 1904-ben.

A fekete-fehér képkereten a Sziklakupola látható a csendőrség mögött, akik puskával és karddal a kezükben sorakoznak fel a főállásban.

A török ​​csendőrség megalakulása

Zabtiye volt a név a jelenlegi török ​​csendőrség megalakulásakor .

1839-et feltételezik a Török Csendőrség megalapításának dátumának, bár akkoriban nem „Jandarma” volt a neve, valójában Zabtiye néven ismerték .

1846. február 16-án a központosítási és szabványosítási törekvések eredményeként megalakult a „Zaptiye Müşirlii”, és ennek a hivatalnak azonnal alárendelték a Zaptiye szolgálatait a tartományokban és a szandzsákokban. Ezt a „Tawheed Zabta” (memorandum-egyesítés) korszaknak is nevezik.

Ennek eredményeként egy újfajta, katonai jellemzőkkel rendelkező rendészeti szolgálat alakult ki, amelynek elsődleges feladata a belső biztonság és rend biztosítása, és egyetlen parancsnoki központból küldik és felügyelik.

Török csendőrség a köztársaság korában

A köztársaság 1923. október 29-i kikiáltásával terv keretében indult meg a csendőrség szervezetének reformja, ahogyan az állam számos más intézményében is. Nem sokkal a köztársaság megalakulása után számos felkelés tört ki a republikánus uralom ellen. Ebben az 1924-től 1938-ig tartó időszakban a csendőrség mozgó csendőrosztagként alakult meg.

A csendőrszervezet jogállását megalapozó teljes törvény 1930. június 10-én, az 1706. sz. törvény elfogadásával született meg . E megállapodás eredményeként a csendőrség szervezete jogi státuszhoz jutott a köztársasági korszakban. A korábbi években az iskolaalapítás során történtek kísérletek a személyzet minőségének javítására.

A csendőrtiszti osztály 1936-os megalapítása újabb jelentős lépés volt az 1930-as évek csendőrképzésének történetében. 1937-ben ez az iskola átköltözött az ankarai Anıttepe-i saját létesítményébe.

Ekkor az újonnan alapított Rendőrintézettel együttműködve használták az Anıttepe-i csendőrtiszti főparancsnokság alatt megnyílt csendőrtiszti iskola létesítményét. A Csendőrtiszti Főiskola megalakulásával a tisztjelöltek képzésének tantervet dolgozták ki, amely az okleveles csendőrtiszttől elvárt tájékozottságra, képességekre és attitűdökre vonatkozik.

A republikánus időszak során bekövetkezett változásokkal és változtatásokkal a csendőrség szervezete kortárs rendvédelmi szervvé fejlődött.

Mustafa Kemal Ataturk in his early life 1 1

„A csendőrség a TÖRVÉNY HEREDEJE, az alázat, az áldozatkészség és a lemondás példája, amelyet mindig az ország, a nemzet és a köztársaság iránti szeretet és hűség köt össze.”

MuSTAFA kEMAL ATATÜRK

Fontos dátumok

1974

A nevşehiri 2. csendőrparancsnoki zászlóalj, valamint a Batman csendőrparancsnokság zászlóalja és a csendőrségi repülési egységek részt vettek a ciprusi békeműveletben, és élen jártak a ciprusi törökök függetlenségi kampányában. A csendőrség emberein keresztül részt vett a ciprusi békeműveletben (976), és biztosított (13) mártírokat.

Török Jandarma az észak-ciprusi háborúban

1982

A 2692. számú törvény a parti őrség parancsnokságát bízta meg partvonalunk és felségvizeink megőrzésével.

1983

A csendőrség szervezetéről, felelősségéről és hatásköréről szóló 2803. számú törvény 1983-ban lépett hatályba.

1984

1984-től napjainkig a csendőrségi erők a PKK és más terrorista csoportok elleni terrorizmus elleni háború legfontosabb elemei, amelyek Törökország oszthatatlan integritását veszélyeztetik, különösen a keleti és délkelet-anatóliai régiókban.

1987

Az 1987. július 19-én Diyarbakrban megalakult csendőrségi közbiztonsági parancsnokságot 1998. október 29-én telepítették Van tartományban. 2002. december 4-től a csendőrségi közbiztonsági parancsnokságot Csendőrségi Asayish Corps Command néven ismerik.

1988

Az 1987. július 19-én Diyarbakrban megalakult csendőrségi közbiztonsági parancsnokságot 1998. október 29-én telepítették Van tartományba. Szárazföldi határaink védelmét és biztonságának garantálását a 3497. számú törvény a szárazföldi erők parancsnokságára bízta. 2013. március 21-én a Szíria, Irak és Irán határain katonáival rendelkező csendőrségi főparancsnokság átadta a Çukurca és Şenoba csendőrségi határdandár parancsnokságát a szárazföldi erők parancsnokságának, befejezve a határátadást.

1997

Az ankarai Güvercinlikben található csendőriskolákat 1997-ben Beytepe-ben váltották fel. A csendőriskolai parancsnokság egy előzetes döntés eredményeként kezdte meg működését ezen a területen.

2013

2013. április 8-án a Csendőrségi Főparancsnokságra ruházták át a terrorellenes műveletek végrehajtásának kötelezettségét Van, Hakkari, rnak és Siirt kivételével minden tartományban.

Turkish Jandarma

Török csendőrség Ağrıban

Az Ağrı tartományi csendőrparancsnokságon szolgálatot teljesítő kommandósok a „kutass és pusztíts” mottóval a tél előtt az Ararát-hegyen, Törökország legmagasabb pontján szerveznek hadműveleteket. A kommandósok, akik nem szakítják meg a kiképzést, hogy „mindig készen álljanak” a nehéz műveletekre, és készenlétben állnak az Ararát-hegy régiójának meghatározó pontjain, helikopterrel támogatott gyakorlatot hajtottak végre.

2016

A csendőrségi főparancsnokságot 2016-ban kapcsolták a Belügyminisztériummal, miután a csendőrség szervezetéről, funkcióiról és képességeiről szóló 2803. sz. törvény 668. cikkét a 4. számú törvényi rendelet módosította. A csendőriskolai parancsnokságot feloszlatták. 2016-ban, és megalakult a Csendőrségi és Partvédelmi Akadémia.