Turkey Ministry of Culture and Tourism

Ministerie van Cultuur en Toerisme van Turkije 2023

 • Laatste wijziging in bericht:Januari 4, 2023
 • Leestijd:9 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Cultuur / Toerisme

Het Ministerie van Cultuur en Toerisme van Turkije vervult zijn taken om “de universele culturele, artistieke en toeristische waarden van Turkije te behouden en te bevorderen door hun duurzame bescherming te waarborgen, de toegang tot informatie te vergemakkelijken om het publieke bewustzijn te vergroten en het aandeel van Turkije in het wereldtoerisme te vergroten”.

Het handelt met als doel “een sterke, gerespecteerde en onmisbare instelling te worden die met succes nationale en internationale duurzame instandhoudingsinspanningen van cultureel erfgoed beheert met uitstekende universele waarden en behoort tot de wereldleiders op het gebied van toerisme”. In dit artikel gaan we voor u in op dit belangrijke en waardevolle ministerie van Turkije.

Ministerie van Cultuur en Toerisme van Turkije

Oprichting en Geschiedenis van het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

 • De museumactiviteiten die via “Tedrisati Aliye” werden uitgevoerd, werden in 1922 uitgevoerd door het directoraat, georganiseerd onder de naam “Asar-ı Atika ve Müzeler”.
 • In 1933 werd de organisatie met de “Wet op de taken van de centrale en provinciale organisatie van het ministerie van Onderwijs” ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs als de “Directie Oudheden en Musea”.
 • In 1946 werd het opgericht als de “Algemene Directie Oudheden en Musea” in overeenstemming met de wet op de oprichting van het Ministerie van Nationale Opvoeding.
 • In 1977 werd het Ministerie van Cultuur opgeheven en werd het Ministerie van Nationaal Onderwijs en Cultuur opgericht. Ook de Algemene Directie Oudheden en Musea bleef onder dit ministerie. In hetzelfde jaar werd het Ministerie van Onderwijs en Cultuur opgeheven en werd het Ministerie van Cultuur hersteld.
 • In 1982 werd het Ministerie van Cultuur opgeheven en samengevoegd met het Ministerie van Toerisme en Promotie en omgedoopt tot “Ministerie van Cultuur en Toerisme”. Ook de Algemene Directie Oudheden en Musea bleef onder dit Ministerie van Cultuur.
 • Uitvoeringsbesluit 364 omgedoopt tot de Algemene Directie Oudheden en Musea tot het voorzitterschap voor de bescherming van culturele en natuurlijke rijkdommen.
 • Terwijl het genoemde directoraat onder het ministerie van Cultuur functioneerde als het directoraat voor de bescherming van culturele en natuurlijke rijkdommen, werd het opgesplitst in twee afzonderlijke algemene directoraten: het algemene directoraat voor de bescherming van culturele en natuurlijke rijkdommen en het algemene directoraat voor monumenten en Musea door wetsdecreet nr. 379 van 06.11.1989.
 • Met wet nr. 4848 die op 29 april 2003 van kracht werd, werden de ministeries van Cultuur en Toerisme samengevoegd en werd de naam van onze Algemene Directie gewijzigd in “Algemene Directie Cultureel Erfgoed en Musea”.
 • Het ministerie van Cultuur en Toerisme is opgericht bij presidentieel decreet nr. 1 betreffende de organisatie van het voorzitterschap van 10.07.2018.

Taken van het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

Ministerie van Cultuur en Toerisme van Turkije 1
 • Om nationale, spirituele, historische, culturele en toeristische waarden te onderzoeken, te ontwikkelen, te beschermen, te behouden, te evalueren, te verspreiden, te promoten, te bevorderen en over te nemen en zo bij te dragen aan de versterking van de nationale eenheid en economische ontwikkeling,
 • Leiding geven aan openbare instellingen en organisaties die verband houden met cultuur en toerisme, samenwerken met deze instellingen, communicatie ontwikkelen en samenwerken met lokale besturen, niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector; het verlenen van geldelijke steun voor projecten die worden uitgevoerd door verenigingen en stichtingen en particuliere theaters waarvan het hoofddoel cultuur, kunst, toerisme en promotieactiviteiten is, met uitzondering van verenigingen die zijn opgericht door lokale besturen, openbare instellingen en organisaties of ter ondersteuning van openbaar personeel en opgerichte stichtingen voor dezelfde doeleinden in overeenstemming met het Turkse burgerlijk wetboek van 22/11/2001 en genummerd 4721,
 • Bescherming van historische en culturele bezittingen,
 • Alle kansen van het land die geschikt zijn voor toerisme evalueren, ontwikkelen en op de markt brengen om van toerisme een productieve sector van de nationale economie te maken,
 • Om alle soorten investerings-, communicatie- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van cultuur en toerisme te leiden,
 • Het verwerven van onroerende goederen die verband houden met investeringen in cultuur en toerisme, het onteigenen ervan indien nodig, het maken en laten maken van hun onderzoeken, projecten en constructies,
 • Om activiteiten uit te voeren om de toeristische troeven van Turkije op elk gebied te promoten en promotiediensten uit te voeren met betrekking tot cultuur en toerisme door gebruik te maken van alle middelen en middelen,
 • Om andere taken uit te voeren die zijn toegewezen door wetten of presidentiële decreten.

Eenheden van het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

 • Algemene Directie Onderzoek en Onderwijs
 • Afdeling EU en Buitenlandse Betrekkingen
 • Advisering pers en public relations
 • Algemene Directie Informatietechnologieën
 • Afdeling ondersteunende diensten
 • Centraal Directoraat Revolving Fund (DÖSİMM)
 • Algemene Directie Schone Kunsten
 • Algemene Directie Juridische Diensten
 • Hoofd van de interne auditeenheid
 • Algemene Directie Cultureel Erfgoed en Musea
 • Directoraat-generaal Bibliotheken en Publicaties
 • Privé secretariaat
 • Algemene Directie Personeel
 • Directoraat-generaal Cinema
 • Afdeling Strategie Ontwikkeling
 • Algemene Directie Promotie
 • Raad van Inspecteurs
 • Algemene Directie Auteursrechten
 • Directoraat-generaal Investeringen en Ondernemingen

Contactgegevens van het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

 • +90 (312) 470-80-00
 • Officiële website: https://www.ktb.gov.tr/
 • İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TURKIJE

Turks Ministerie van Handel

U kunt de link bekijken om het Turkse Ministerie van Handel te leren.

Ministerie van Binnenlandse Zaken Turkije

U kunt de link bekijken om het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Turkije te leren kennen

Turks Ministerie van Landbouw

U kunt de link bekijken om het Turkse Ministerie van Landbouw te leren

Ministerie van Volksgezondheid Turkije

U kunt de link bekijken om het ministerie van Volksgezondheid Turkije te leren kennen