Rumi

Rumi: de tijdloze wijsheid van een Turkse soefi-mysticus

 • Laatste wijziging in bericht:april 3, 2023
 • Leestijd:9 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Cultuur / Geschiedenis

Heb je je ooit afgevraagd over de boeiende poëzie en wijsheid van Rumi  Duik in het leven, de werken en de leringen van deze 13e-eeuwse Turkse dichter, theoloog en mysticus die levens over de hele wereld blijft inspireren en transformeren.

In dit uitgebreide artikel onderzoeken we Rumi’s reis, zijn literaire meesterwerken en zijn filosofie, evenals hun relevantie in de wereld van vandaag.

Roemi

Achtergrond en context

Een korte geschiedenis van Rumi’s leven

Rumi, geboren in het begin van de 13e eeuw in het huidige Afghanistan, was een Turkse dichter en mysticus die later verhuisde naar Konya, in het huidige Turkije.

Zijn vader, een gerenommeerd theoloog en prediker, stelde Rumi vanaf jonge leeftijd bloot aan spirituele leringen. Rumi’s ontmoeting met de zwervende derwisj, Shams Tabrizi, veranderde zijn leven en hij wijdde zijn literaire werken aan deze raadselachtige figuur.

Soefisme en zijn invloed op Rumi’s werken

Het soefisme, een mystieke tak van de islam, legt de nadruk op het nastreven van goddelijke liefde en de eenheid van de hele schepping. Deze spirituele traditie had een grote invloed op Rumi’s poëzie en filosofie.

Zijn werken waren vaak gericht op liefde, spirituele bedwelming, tolerantie en mededogen, en weerspiegelden de kernwaarden van het soefisme.

Rumi’s leven en spirituele reis

Het vroege leven en onderwijs

Rumi groeide op in een academisch gezin en kreeg een uitgebreide opleiding in islamitisch recht, theologie en Arabische literatuur.

De leringen van zijn vader brachten hem een ​​diep begrip van spirituele zaken bij, wat later de basis zou vormen van zijn mystieke poëzie.

Ontmoeting met Shams Tabrizi en Transformatie

In 1244 ontmoette Rumi Shams Tabrizi, een rondtrekkende derwisj, die zijn mentor en spirituele metgezel werd. Deze ontmoeting veroorzaakte een diepgaande transformatie bij Rumi, die extatische poëzie begon te schrijven ter ere van Shams. Hun intense spirituele band werd een katalysator voor Rumi’s creatieve uitbarsting.

Later leven en spirituele leringen

Na de mysterieuze verdwijning van Shams zette Rumi zijn spirituele reis voort en richtte hij de Mevlevi Order op, ook wel bekend als de Order of the Whirling Derwishes. Rumi’s discipelen kwamen bijeen om van zijn leringen te leren, en zijn poëzie werd een instrument voor spirituele verlichting.

Rumi’s literaire werken

Rumi’s productieve output omvat vier grote werken:

 1. Divan-e Shams Tabrizi : Een verzameling van meer dan 40.000 verzen van hartstochtelijke liefdespoëzie gewijd aan Shams.
 2. Masnavi : Vaak aangeduid als “Een van de grootste soefiboeken ooit”, is de Masnavi een zesdelige verzameling mystieke poëzie en verhalen die spirituele begeleiding bieden.
 3. Fihi Ma Fihi : Een compilatie van Rumi’s verhandelingen over verschillende spirituele onderwerpen, die inzicht geven in zijn wereldbeeld.
 4. Rubaʿi : Kwatrijnen die Rumi’s wijsheid en leringen over liefde, spiritualiteit en de menselijke conditie weerspiegelen.
Een denkbeeldige trekking van Rumi die religieuze zaken bespreekt
Een denkbeeldige trekking van Mevlana Rumi in een debat met andere geleerden

Rumi’s filosofie en leringen

Rumi’s leringen draaien rond een paar kernconcepten, die lezers over de hele wereld blijven inspireren:

 • Liefde als weg naar goddelijke eenheid : Rumi geloofde dat liefde een middel was om het ego te transcenderen en eenheid met het goddelijke te ervaren. In zijn poëzie gebruikte hij vaak de metafoor van een minnaar die eenheid zoekt met de geliefde om dit idee te illustreren.
 • Spirituele bedwelming : Rumi’s werken vieren het idee van spirituele dronkenschap, een staat van extatische verlatenheid waarin men zichzelf verliest in goddelijke liefde.
 • Tolerantie en mededogen : Rumi’s leringen benadrukken het belang van tolerantie, begrip en mededogen voor alle levende wezens, waarbij religieuze, culturele en sociale verschillen worden overstegen.

Vergelijkende analyse: Rumi en andere soefi-dichters

Rumi’s werken hebben gemeenschappelijke thema’s en ideeën met andere prominente soefi-dichters en denkers, zoals Hafez en Ibn Arabi. Elk van deze dichters had echter zijn eigen unieke benadering om mystieke ervaringen en concepten uit te drukken.

 • Hafez : Bekend om zijn ghazals, concentreerde de poëzie van Hafez zich vaak op liefde, zowel werelds als goddelijk. Terwijl Rumi’s werken de nadruk leggen op extatische liefde en spirituele bedwelming, zijn de verzen van Hafez subtieler en onderzoeken ze de nuances van liefde en de verschillende manifestaties ervan.
 • Ibn Arabi : Een filosoof en mysticus, Ibn Arabi’s geschriften verdiepen zich in complexe metafysische concepten, zoals de eenheid van het bestaan ​​en goddelijke verbeelding. De poëzie van Rumi daarentegen is toegankelijker en gebruikt verhalen en metaforen om diepgaande spirituele inzichten over te brengen.

Deskundige inzichten en gegevens

Talrijke geleerden en experts hebben Rumi’s poëzie en filosofie verkend en waardevolle inzichten in zijn werken geboden. Dr. Fatemeh Keshavarz , een vooraanstaand Rumi-geleerde, legt bijvoorbeeld uit dat Rumi’s poëzie “intens lyrisch, rijk aan frisse beelden en constant in beweging” is. Ze benadrukt ook Rumi’s vermogen om complexe spirituele ideeën uit te drukken in alledaagse taal, waardoor zijn werken herkenbaar zijn voor een divers publiek.

Bovendien genieten Rumi’s werken nog steeds een grote populariteit, waarbij zijn poëzie in tal van talen wordt vertaald en regelmatig op bestsellerlijsten verschijnt. Een BBC-artikel uit 2014 rangschikte Rumi als de best verkopende dichter in de Verenigde Staten, wat zijn blijvende aantrekkingskracht illustreert.

Praktische toepassingen en aanbevelingen

Rumi’s leringen zijn enorm relevant in de wereld van vandaag en promoten waarden als liefde, tolerantie en mededogen. Overweeg de volgende suggesties om Rumi’s wijsheid in het dagelijks leven toe te passen:

 1. Ontwikkel zelfbewustzijn : doe aan zelfreflectie om uw gedachten, emoties en acties beter te begrijpen en een diepere verbinding met uw innerlijke zelf te ontwikkelen.
 2. Omarm compassie : Oefen empathie en vriendelijkheid jegens anderen, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of omstandigheden.
 3. Zoek spirituele groei : verken verschillende paden van spirituele ontwikkeling, zoals meditatie, gebed of creatieve expressie, om je innerlijke reis te voeden.

Ondanks de uitdagingen bij het begrijpen van Rumi’s werken, kunnen lezers profiteren van het bestuderen van zijn poëzie en leringen met een open geest en hart. Door Rumi’s werken met nieuwsgierigheid en nederigheid te benaderen, kan men de transformerende kracht van zijn boodschap ontdekken.

Conclusie

Rumi’s leven, werken en leringen bieden een tijdloze bron van wijsheid en inspiratie voor hedendaagse lezers. Zijn boodschap van liefde, eenheid en mededogen overstijgt culturele, religieuze en sociale grenzen, waardoor Rumi’s poëzie universeel relevant is. In een steeds meer verdeelde wereld dient Rumi’s boodschap als een herinnering aan onze gedeelde menselijkheid en het potentieel voor spirituele groei dat in ieder van ons ligt.

Op welke manieren kan Rumi’s boodschap van liefde en eenheid ons inspireren om de wereld van vandaag positief te veranderen