notaire en Turquie

De basis van de notaris in Turkije: inzicht in de apostilles 2023

 • Laatste wijziging in bericht:april 2, 2023
 • Leestijd:9 minuten gelezen
 • Berichtcategorie:Economie / Steden

In Turkije zijn notarissen juridische professionals die verantwoordelijk zijn voor het waarmerken en waarmerken van officiële documenten. Ze spelen een belangrijke rol bij het opstellen en valideren van contracten, testamenten en elk ander soort juridisch document.

De apostille is een internationaal stempel dat wordt gebruikt om de geldigheid en wettigheid van officiële documenten zoals geboorteakten, diploma’s en huwelijksaktes te certificeren. Het wordt erkend in landen die het Haags Verdrag van 1961 hebben ondertekend, dat tot doel heeft het legaliseren van documenten voor gebruik in het buitenland te vereenvoudigen.

notaris in Turkije

Wat zijn apostilles

Apostilles zijn internationale certificaten in de vorm van een stempel of gedrukt papier die de authenticiteit bevestigen van een document dat is uitgegeven door een openbare instelling.

Volgens het Haags Verdrag moet de apostille bevatten:

 • De naam van het land waarin het document is afgegeven
 • De naam van de persoon die het document heeft ondertekend
 • De titel van de persoon die het document heeft ondertekend
 • De naam van de autoriteit waartoe het op het papier gedrukte zegel behoort, de plaats waar het is gecertificeerd; De datum waarop het is geautoriseerd;
 • de instantie die de apostille heeft afgegeven; Apostillenummer;
 • Het zegel of de stempel van de autoriteit die de apostille heeft afgegeven en
 • De handtekening van de autoriteit die de apostille heeft afgegeven.

Een apostillestempel of certificaat heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Als het document met het apostillestempel echter een geldigheidsduur heeft, wordt de apostille ongeldig wanneer het formulier verloopt. De apostilles voor certificaten van het identiteitsregister (Nüfus kayıt örneğI) hebben echter een geldigheidsduur van 6 maanden.

Welke documenten moeten worden geapostilleerd

Hier is een lijst met de meest voorkomende documenten waarvoor een apostille moet worden aangevraagd:

 • Geboorte certificaat
 • Huwelijksakten  _
 • Overlijdensakten
 • Beëdigde verklaring van geschiktheid
 • scheidingsovereenkomst
 • Volmacht
 • Kopie van paspoort
 • Kopie  rijbewijs
 • Transcripties
 • Diploma’s
 • Statuten
 • bedrijfsdocumenten
 • Strafblad

In Turkije kunnen gouvernementen (valilik) en districtgouvernementen (kaymakamlık) apostilles afgeven en certificeren. Het Bureau van het Ministerie van Justitie, zware strafrechtbanken en de Commissie van Justitie kunnen ook apostilles valideren voor gerechtelijke documenten.

Hoe apostilleer ik een document

Voordat u uw document naar de apostille brengt, moet het eerst in het Turks worden vertaald door een beëdigd vertaler (yeminli tercüman) en worden bekrachtigd door een Turkse notaris.

Na het notarieel bekrachtigen, moet u naar het kantoor van de districts- of provinciegouverneur gaan om een ​​apostilleakte of stempel te ontvangen. Het gouverneurschap en de notaris moeten zich in hetzelfde arrondissement/rechtsgebied bevinden.

Voor landen die partij zijn bij het Apostilleverdrag is na deze procedure geen verdere goedkeuring of authenticatie vereist bij ambassades of consulaten.

Kan ik mijn document laten apostilleren bij mijn consulaat

Consulaten en ambassades zijn niet bevoegd om officiële Turkse documenten te authenticeren; Als uw land echter geen partij is bij het  Haags Apostilleverdrag  , moet u uw consulaat vragen om uw documenten te valideren.

Ook als een document niet kan worden geapostilleerd, wordt u eerst gevraagd om het te laten verifiëren door uw consulaat of ambassade. Daarna moet u het laten vertalen en notarieel bekrachtigen.

Documenten van de burgerlijke stand

Als u nog niet in Turkije bent en u bent nog steeds in uw eigen land, kunt u het beste daar uw huwelijks- en geboorteakten opvragen of uw plaatselijke ambassade of consulaat bellen om er zeker van te zijn dat zij deze diensten verlenen.

Als deze documenten niet zijn voorzien van een apostille door uw thuisinstelling, moet het Turkse consulaat in uw thuisland of uw consulaat in Turkije deze documenten waarmerken. Deze moeten, vergezeld van hun notariële vertaling, worden goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wanneer u geboorteaktes voor uw kinderen aanvraagt, kunt u ze het beste gewaarmerkt bestellen vanuit uw eigen land, inclusief uw ouderlijke informatie. Evenzo laat u ze best al goedkeuren bij het aanvragen van uw huwelijksakte.

Garde

Bij het uitvaardigen van een gezagsbevel of wijziging moet u alle documenten verwerken, vandaar de noodzaak van een apostille.

Als er sprake is van gezamenlijk gezag, moet u een ouderlijke toestemmingsverklaring van de andere ouder verkrijgen, die moet worden vertaald en notarieel bekrachtigd voordat de apostille wordt afgegeven.

Rijbewijs

Bij het verkrijgen van een Turks rijbewijs of het omzetten van uw rijbewijs hoeft er geen apostille op uw middelbare school- of universiteitsdiploma te worden gezet. Ze laten vertalen en notarieel bekrachtigen is voldoende.

Vastgoed documenten

Als u bij het kopen of verkopen van uw eigendom in Turkije ervoor heeft gekozen om een ​​advocaat te machtigen om namens u op te treden tijdens het eigendomsoverdrachtproces, moet er een volmacht worden geapostilleerd als u vanuit uw land van herkomst verstuurt.

Als u wilt dat de namen van uw kinderen op de tapu (eigendomsakte) verschijnen en ze zijn jonger dan 18 jaar, moeten ook hun geboorteakten worden vertaald, voorzien van een apostille en worden gelegaliseerd.

Lease contracten

Voor huurcontracten is geen apostille of notariële akte vereist. Als u echter een verblijfsvergunning aanvraagt, heeft de immigratiedienst een huurovereenkomst nodig die is ondertekend en notarieel is bekrachtigd bij een notaris. Dit betekent dat u het document ook moet laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Kopieën van paspoorten

Wanneer u wordt gevraagd om een ​​kopie van uw paspoort te verstrekken, moet u dit laten vertalen en vervolgens notarieel bekrachtigen.

E-Apostille

Turkije heeft in 2019 ook een elektronisch apostillesysteem ingevoerd voor verschillende documenten. Op dit moment kunnen alleen strafregisters en rechterlijke uitspraken via dit platform worden voorzien van apostilles. Toch wordt er gewerkt aan het toevoegen van bedrijfsoprichtingsdocumenten, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, evenals diploma’s en transcripties.

Als uw land geen partij is bij het Apostilleverdrag

Je hebt twee opties:

 1. Voor aankomst in Turkije kunt u contact opnemen met een Turks consulaat in uw land. Het Turkse consulaat kan uw documenten vertalen en goedkeuren.
 2. Na aankomst in Turkije moet u naar het consulaat van uw land gaan en uw certificaten laten afstempelen. Ga dan naar de districtsgouverneur (Kaymakamlık) om uw afgestempelde documenten te laten goedkeuren. Tot slot moet u ze laten vertalen in het Turks en notarieel bekrachtigen.