Turks Ministerie van Defensie

Turkish Ministry of Defence

Het Turks Ministerie van Defensie is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de verdediging van de Republiek Turkije. Het is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de Turkse strijdkrachten, die bestaat uit het Turkse leger, de marine en de luchtmacht. Het hoofdkantoor van het ministerie is gevestigd in Ankara, de hoofdstad van Turkije, en wordt geleid door de minister van Defensie, die wordt benoemd door de president van Turkije.

Het Ministerie van Defensie speelt een cruciale rol in de veiligheid en verdediging van Turkije, een land gelegen op het kruispunt van Europa en Azië.

Turks Ministerie van Defensie

Over het Turkse Ministerie van Defensie

Het Turkse Ministerie van Defensie werkt aan de veiligheid en verdediging van Turkije en de Turkse natie met de inspiratie van onze geschiedenis en de kracht van de nationale en spirituele waarden, in overeenstemming met het doel van een sterk Turkije dat een leider is in zijn regio en heeft wereldwijde invloed.

Het belangrijkste doel van het ministerie is het opzetten van een afschrikkende strijdmacht, uitgerust met nationale en Turkse wapensystemen, met een wereldwijd bereik, in staat om operaties uit te voeren op het land, ter zee, in de lucht, op het gebied van cyber- en ruimtevaart, en om gekwalificeerd personeel te leveren en op te leiden om gebruik deze kracht met moderne technieken en strategieën, Om bij te dragen aan de formulering van defensie- en veiligheidsbeleid, om de overleving, rechten, belangen en belangen van Turkije in het thuisland, het blauwe thuisland en buiten ons luchtruim te beschermen, om de Turkse strijdkrachten effectief en afschrikkend te maken en gerespecteerd tegen alle bestaande en potentiële bedreigingen en gevaren, en deze te gebruiken wanneer nodig.

Het logo van het Ministerie van Nationale Defensie bevat 16 sterren die de in de geschiedenis gevestigde Turkse staten vertegenwoordigen, die zijn opgenomen in het presidentiële logo.

Om het belang van Turkije in de wereld te benadrukken, werd de halve maan in het midden van het logo geplaatst. Het eikenblad werd gebruikt om de continuïteit en vastberadenheid van de bediening te symboliseren, en het oudst bekende Turkse zwaard “Kilij” werd gebruikt om de diepgewortelde geschiedenis en macht van de instelling te symboliseren.

Taken van het Turkse Ministerie van Handel

De taken en bevoegdheden van het Ministerie van Landsverdediging zijn als volgt:

 • Het uitvoeren van de politieke, juridische, sociale, educatieve, financiële en budgettaire diensten van de missies van de Nationale Defensie in militaire scholen (oorlogsscholen en beroepsscholen voor onderofficieren).
 • In het kader van het door de president van de republiek vast te stellen defensiebeleid van de strijdkrachten, volgens de door de generale staf vast te stellen principes, prioriteiten en hoofdprogramma’s:
 • Om personeelsvoorziening en wervingsdiensten uit te voeren in vrede en oorlog.
 • Om de aanschaf van wapens, voertuigen, uitrusting en allerlei logistieke vereisten uit te voeren.
 • Om oorlogsindustriediensten uit te voeren, waaronder militaire fabrieken en scheepswerven.
 • Om gezondheids- en veterinaire diensten uit te voeren.
 • Activiteiten uitvoeren voor het opruimen van mijnen en/of niet-ontplofte munitie voor humanitaire doeleinden binnen de grenzen van de Republiek Turkije.
 • Om zijn activiteiten uit te voeren in het kader van wet nr. 4536 van 24/2/2000 betreffende de principes die moeten worden toegepast op explosieve stoffen en verdachte voorwerpen die op zee en op het oppervlak van het land worden gezien.
 • Voor het uitvoeren van diensten op het gebied van bouw, onroerend goed, huisvesting en infrastructuur.
 • Het uitvoeren van inspectie-, onderzoeks- en onderzoeksdiensten.
 • Het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeks- en archiefonderzoeksdiensten van het personeel dat werkzaam zal zijn in de centrale en provinciale organisaties van het ministerie en de daaraan gelieerde, gerelateerde en geassocieerde instellingen via de Nationale Inlichtingenorganisatie en het Algemeen Directoraat Veiligheid.

Instanties van het Turkse Ministerie van Defensie

 • Voorzitterschap Inspectieraad
 • Algemene Directie Personeel
 • Directoraat-generaal Defensie en Veiligheid
 • Algemene Directie Logistiek
 • Algemene Directie Beheersdiensten
 • Nationaal Mijnenactiecentrum
 • Algemene Directie Juridische Diensten
 • Afdeling Interne Audit
 • Algemene Directie Militaire Dienst
 • Algemene Directie Militaire Gezondheidsdiensten
 • Directoraat-generaal Begroting en Financiële Diensten
 • Algemene Directie van Militaire Fabrieken
 • Algemene Directie Scheepswerven
 • Algemene Directie Bevoorradingsdiensten
 • Afdeling Communicatie en Informatiesysteem
 • Algemene Directie Technische Diensten

Neem contact op met het Turkse Ministerie van Defensie

U kunt eenvoudig contact opnemen met het Ministerie van Defensie in Turkije op het volgende adres:

Staatsdistrict Ministerie van Nationale Defensie, Yahya Galip Street, Ministries / ANKARA 06100

Of door de officiële website van het Turkse Ministerie van Defensie te bezoeken .

U kunt ook het volgende telefoonnummer bellen:

+903124026100

Lees ook

Lees meer over Toerisme Cultuur Economie Winkelen Steden