Przejdź do treści

Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji 2023

Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji wypełnia swoje obowiązki w zakresie „zachowania i promowania uniwersalnych wartości kulturowych, artystycznych i turystycznych Turcji poprzez zapewnienie ich trwałej ochrony, ułatwienia dostępu do informacji w celu podniesienia świadomości społecznej oraz zwiększenia udziału Turcji w światowej turystyce”.

Działa w celu „stania się silną, szanowaną i niezastąpioną instytucją, która z powodzeniem zarządza krajowymi i międzynarodowymi zrównoważonymi działaniami konserwatorskimi dziedzictwa kulturowego o wybitnych uniwersalnych wartościach i plasuje się w światowej czołówce w dziedzinie turystyki”. W tym artykule przeanalizujemy dla Ciebie tę ważną i cenną posługę w Turcji.

Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji

Powstanie i historia tureckiego Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji

 • Działalność muzealną prowadzoną za pośrednictwem „Tedrisati Aliye” rozpoczęła dyrekcja zorganizowana pod nazwą „Asar-ı Atika ve Müzeler” w 1922 roku.
 • W 1933 r. „Ustawą o zadaniach Centralnej i Wojewódzkiej Organizacji Ministerstwa Oświaty” organizacja została włączona do Ministerstwa Oświaty jako „Dyrekcja Zabytków i Muzeów”.
 • W 1946 r. powołano ją jako „Główną Dyrekcję Zabytków i Muzeów” zgodnie z ustawą o utworzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • W 1977 zlikwidowano Ministerstwo Kultury i powołano Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kultury. Generalna Dyrekcja Starożytności i Muzeów również podlegała temu Ministerstwu. W tym samym roku zlikwidowano Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kultury i przywrócono Ministerstwo Kultury.
 • W 1982 roku Ministerstwo Kultury zostało zlikwidowane i połączone z Ministerstwem Turystyki i Promocji i przemianowane na „Ministerstwo Kultury i Turystyki”. Generalna Dyrekcja Starożytności i Muzeów również podlegała temu Ministerstwu Kultury.
 • Dekretem wykonawczym 364 zmieniono nazwę Generalnej Dyrekcji Starożytności i Muzeów na Prezydencję ds. Ochrony Dóbr Kultury i Przyrody.
 • Podczas gdy wspomniana Dyrekcja funkcjonowała pod Ministerstwem Kultury jako Dyrekcja Ochrony Dóbr Kultury i Przyrody, została podzielona na dwie odrębne Dyrekcje Generalne jako Generalna Dyrekcja Ochrony Dóbr Kultury i Przyrody oraz Generalna Dyrekcja Zabytków i Muzea dekretem z mocą ustawy nr 379 z dnia 06.11.1989 r.
 • Na mocy ustawy nr 4848 z dnia 29 kwietnia 2003 r. nastąpiło połączenie Ministerstw Kultury i Turystyki oraz zmiana nazwy naszej Dyrekcji Generalnej na „Dyrekcja Generalna ds. Dziedzictwa Kulturowego i Muzeów”.
 • Ministerstwo Kultury i Turystyki zostało powołane Dekretem Prezydenta RP nr 1 w sprawie organizacji Prezydium z dnia 10.07.2018 r.

Obowiązki tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki

Turcja Ministerstwo Kultury i Turystyki 1
 • badać, rozwijać, chronić, zachowywać, utrzymywać, oceniać, rozpowszechniać, promować, promować i przyjmować wartości narodowe, duchowe, historyczne, kulturowe i turystyczne, a tym samym przyczyniać się do umacniania jedności narodowej i rozwoju gospodarczego,
 • Kierowanie instytucjami publicznymi i organizacjami związanymi z kulturą i turystyką, współpraca z tymi instytucjami, rozwijanie komunikacji i współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym; udzielanie pomocy pieniężnej na projekty realizowane przez stowarzyszenia i fundacje oraz teatry prywatne, których głównym celem jest działalność związana z kulturą, sztuką, turystyką i promocją, z wyjątkiem stowarzyszeń tworzonych przez administrację lokalną, instytucje i organizacje publiczne lub wspieranie personelu publicznego i fundacji utworzonych w tych samych celach zgodnie z tureckim kodeksem cywilnym z dnia 22.11.2001 r. o numerze 4721,
 • Ochrona dóbr historycznych i kulturowych,
 • Oceniać, rozwijać i wprowadzać na rynek wszystkie możliwości kraju odpowiedniego dla turystyki, aby turystyka stała się produktywnym sektorem gospodarki narodowej,
 • Kierowanie wszelkiego rodzaju potencjałem inwestycyjnym, komunikacyjnym i rozwojowym w dziedzinie kultury i turystyki,
 • pozyskiwanie nieruchomości związanych z inwestycjami kulturalnymi i turystycznymi, wywłaszczanie ich w razie potrzeby, wykonywanie i uzgadnianie ich inwentaryzacji, projektów i budowli,
 • Prowadzenie działalności na rzecz promocji walorów turystycznych Turcji w każdej dziedzinie oraz świadczenie usług promocyjnych związanych z kulturą i turystyką przy wykorzystaniu wszelkich środków i środków,
 • Wykonywanie innych obowiązków wyznaczonych przez ustawy lub dekrety prezydenckie.

Jednostki Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji

 • Generalna Dyrekcja ds. Badań i Edukacji
 • Departament UE i Stosunków Zagranicznych
 • Doradztwo Prasowe i Public Relations
 • Generalna Dyrekcja Technologii Informacyjnych
 • Dział Usług Wsparcia
 • Centralna Dyrekcja Funduszu Odnawialnego (DÖSİMM)
 • Generalna Dyrekcja Sztuk Pięknych
 • Generalna Dyrekcja Usług Prawnych
 • Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
 • Generalna Dyrekcja Dziedzictwa Kulturowego i Muzeów
 • Generalna Dyrekcja Bibliotek i Publikacji
 • Sekretariat prywatny
 • Generalna Dyrekcja Personelu
 • Generalna Dyrekcja Kina
 • Departament Rozwoju Strategii
 • Generalna Dyrekcja Promocji
 • Rada Inspektorów
 • Generalna Dyrekcja Praw Autorskich
 • Generalna Dyrekcja Inwestycji i Przedsiębiorstw

Informacje kontaktowe Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji

 • +90 (312) 470-80-00
 • Oficjalna strona internetowa: https://www.ktb.gov.tr/
 • İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Ankara/TURCJA

Tureckie Ministerstwo Handlu

Możesz sprawdzić link, aby dowiedzieć się tureckiego Ministerstwa Handlu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji

Możesz sprawdzić link, aby dowiedzieć się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji

Tureckie Ministerstwo Rolnictwa

Możesz sprawdzić link, aby dowiedzieć się tureckiego Ministerstwa Rolnictwa

Ministerstwo Zdrowia Turcja

Możesz sprawdzić link, aby dowiedzieć się Ministerstwo Zdrowia Turcja