بهترین 14 سواحل در مرسین: راهنمای نهایی شما

14 بهترین سواحل مرسین را کشف کنید، جایی که می توانید استراحت کنید و تعطیلات خوبی داشته باشید. چه از علاقه مندان به تاریخ باشید که می خواهید خرابه های باستانی را…

ادامه خواندنبهترین 14 سواحل در مرسین: راهنمای نهایی شما

مدرسه عثمانی آندرون چی؟ و چه چیزی به امپراتوری دادید؟

مدرسه اندرون مکتبی یکی از ارکان نظام آموزشی در امپراتوری عثمانی است. این عمدتا به ایجاد یک سیستم آموزشی سختگیرانه برای فارغ التحصیلی مردان ارشد و کارمندان دولتی کمک کرد.…

ادامه خواندنمدرسه عثمانی آندرون چی؟ و چه چیزی به امپراتوری دادید؟