بایراکتار آکینجی

بایراکتار آکینجی جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین تولید شده توسط Baykar است. ویژگی آن توانایی حمل تعداد زیادی مهمات هوشمند است. جت Akinci همچنین ارائه می دهد، یک سیستم هوشمندتر و…

ادامه خواندنبایراکتار آکینجی