بایراکتار آکینجی
|

بایراکتار آکینجی

بایراکتار آکینجی جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین تولید شده توسط Baykar است. ویژگی آن توانایی حمل تعداد زیادی مهمات هوشمند است. جت Akinci همچنین ارائه می دهد، یک سیستم هوشمندتر و آگاه تر از محیط زیست، به لطف سیستم هوش مصنوعی منحصر به فرد خود، عملکردهای پرواز و تشخیص پیشرفته ای را برای کاربران خود دارد….