Osmanlı padişahları

السلطان محمد السادس العثماني (1)

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdeddin

Osmanlı Padişah VI. Mehmed “Vahdeddin”, hem halifeliği hem de padişahlığı bir arada icra eden son Osmanlı idarecisidir. Sultan Vahdettin, ülkedeki son fiili Osmanlı padişahı olmuş,