/

Mustafa Kemal Atatürk adı ve soyadı

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1923’ten 1938’e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası.

Mustafa Kemal Atatürk ismini, anlamını ve nasıl elde ettiğini pek çok kişi merak ediyor, bunu ve daha fazlasını Makalemızda açıklayacağız.

Mustata Kemal Ataturk 1

Mustafa Kemal Atatürk adı ve soyadı

Mustafa Kemal Atatürk’ün adı iki bölümden oluşmaktadır.

Adı: Mustafa Kemal

Soyadı: Atatürk

Mustafa isminin anlamı (Temizlenmiş, seçilmiş, seçkin) aynı zamanda peygamberin isimlerinden biridir.

Kemal ismi olgunluk, yetkinlik, tamlık, en yüksek değer, mükemmellik anlamına gelir.

Atatürk isimi Türklerin babası/Atası anlamına gelir.

Mustafa Kemal Atatürk ismini nasıl almıştır?

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Mustafa olarak dünyaya geldi, anne ve babası Zübeyde Hanım ve Ali Rıza doğduğunda ona Mustafa adını vermişler.

Mustafa, severek gittiği Askeri Rüştiye’de derslerine büyük bir azimle ve şevkle çalışıyordu.

Bu okulda kendini tüm öğretmenleri tarafından sevdirdi. Özellikle matematikle ilgilendi, sınıf seviyesinin üzerindeki problemleri çözmeye çalıştı. Adı Mustafa olan matematik öğretmeni bu yetenekli öğrenciye yakındı ve onu çok seviyordu.

Bir gün Mustafa’ya dedi ki: “Oğlum senin adın Mustafa, benim de… Bu böyle olmayacak. Bir fark olmalı, bundan böyle adın Mustafa Kemal olsun.”

Selanik Askeri Rüştiyesi’ne Mustafa adıyla giren Zübeyde Hanım’ın oğlu, 1895 yılında bu okuldan başarıyla mezun olduğunda artık “Mustafa Kemal” olarak anılacaktır.

Atatürk Soyadı

Uluslara yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ve Türkiye’nin kurucusu olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM’den Atatürk Soyadı’nı almıştır.

Soyadı Kanununun kabul edilmesinden sonra, 24 Kasım 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya “Atatürk” soyadı verildi.

2587 SAYILI KANUN

Kabul Tarihi: 24.11.1934
Yayımlanan R. Gazetesi Sayısı: 2865
Yayın Kodu: Sıra: 3, Cilt: 16, Sayfa: 4.
Makale: 1- Cumhurbaşkanımız Kemal Öz’e ATATÜRK soyadı verildi.
Madde: 2-Bu Kanun yayımı tarihinde geçerlidir.
Madde: 3-Bu kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür.

HUKUK NO. 2622

1- 24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kemal Öz’e verilen ATATÜRK soyadı kendisine münhasırdır.
2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka kelimeler konularak alınıp kullanılamaz.
3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
4- İçişleri Yardımcısı, kanunun bu hükmünü yerine getirmekle görevlidir.