Turkey Ministry of Culture and Tourism

Министарство културе и туризма Турске 2023

Министарство културе и туризма Турске извршава своје дужности да „очува и промовише универзалне културне, умјетничке и туристичке вриједности Турске осигуравајући њихову одрживу заштиту, да олакша приступ информацијама у подизању свијести јавности и да повећа удио Турске у свјетском туризму“.

Делује са циљем да „постане јака, поштована и неопходна институција која успешно управља националним и међународним напорима одрживог очувања културног наслеђа са изузетним универзалним вредностима и сврстава се међу светске лидере у области туризма“. У овом чланку ћемо испитати ово важно и вредно министарство Турске за вас.

Министарство културе и туризма Турске

Оснивање и историја Министарства културе и туризма Турске

 • Музејске делатности које се обављају преко „Тедрисати Алије” почела је да спроводи дирекција организована под називом „Асар-ı Атика ве Музелер” 1922. године.
 • 1933. године, „Законом о дужностима централне и покрајинске организације Министарства просвете“, организација је инкорпорирана у Министарство просвете као „Управа за старине и музеје“.
 • Године 1946. основана је као „Главна управа за старине и музеје“ у складу са законом о оснивању Министарства народне просвете.
 • Године 1977. укинуто је Министарство културе и основано Министарство народне просвете и културе. Овом министарству остављена је и Генерална управа за старине и музеје. Исте године је укинуто Министарство народне просвете и културе и поново успостављено Министарство културе.
 • Године 1982. Министарство културе је укинуто и спојено са Министарством туризма и промоције и преименовано у „Министарство културе и туризма“. Овом Министарству културе остављена је и Генерална управа за старине и музеје.
 • Извршном уредбом 364 Генерална управа за старине и музеје преименована је у Председништво за заштиту културних и природних добара.
 • Док је поменута Управа функционисала у оквиру Министарства културе као Управа за заштиту културних и природних добара, подељена је на две посебне генералне управе као Генерална дирекција за заштиту културних и природних добара и Генерална управа за споменике и споменике културе. Музеји Уредбом Закона бр. 379 од 06.11.1989.
 • Законом бр. 4848 донетим 29. априла 2003. године, спојена су министарства културе и туризма и назив наше Генералне дирекције је промењен у „Генерална дирекција за културно наслеђе и музеје“.
 • Министарство културе и туризма основано је Указом председника бр.1 о организацији Председништва од 10.07.2018.

Дужности Министарства културе и туризма Турске

Министарство културе и туризма Турске 1
 • да истражује, развија, штити, чува, одржава, вреднује, шири, промовише, промовише и усваја националне, духовне, историјске, културне и туристичке вредности и на тај начин доприноси јачању националног јединства и економском развоју,
 • Усмеравати јавне установе и организације које се односе на културу и туризам, сарађивати са овим институцијама, развијати комуникацију и сарадњу са локалним управама, невладиним организацијама и приватним сектором; да обезбеди новчану помоћ за пројекте које реализују удружења и фондације и приватна позоришта чија је основна намена култура, уметност, туризам и промотивне делатности, осим за удружења основана од стране локалне управе, јавних установа и организација или за подршку јавним кадровима и основаним фондацијама за исте сврхе у складу са Турским грађанским закоником од 22/11/2001 и број 4721,
 • Заштита историјских и културних добара,
 • Да процени, развије и пласира све могућности земље погодне за туризам како би туризам постао продуктиван сектор националне привреде,
 • Усмерити све врсте инвестиционих, комуникационих и развојних потенцијала у области културе и туризма,
 • Набавка непокретности у вези са улагањима у културу и туризам, експропријација по потреби, израда и израда њихових премера, пројеката и конструкција,
 • Спровођење активности на промоцији турске туристичке имовине у свим областима и пружање услуга промоције у вези са културом и туризмом користећи сва средства и средства,
 • Да обавља друге дужности одређене законом или председничким декретима.

Јединице Министарства културе и туризма Турске

 • Генерална дирекција за истраживање и образовање
 • Одељење за ЕУ ​​и спољне односе
 • Саветовање за штампу и односе са јавношћу
 • Генерална дирекција за информационе технологије
 • Служба подршке
 • Централна дирекција обртног фонда (ДОСИММ)
 • Генерална дирекција ликовних уметности
 • Генерална дирекција за правне услуге
 • Шеф Јединице за интерну ревизију
 • Генерална дирекција за културно наслеђе и музеје
 • Генерална дирекција за библиотеке и публикације
 • Приватни секретаријат
 • Генерална дирекција за кадрове
 • Генерална дирекција за биоскоп
 • Одељење за развој стратегије
 • Генерална дирекција за унапређење
 • Инспекторски одбор
 • Генерална дирекција за ауторска права
 • Генерална дирекција за инвестиције и предузећа

Контакт информације Министарства културе и туризма Турске

Турско министарство трговине

Можете да проверите везу да научите турско Министарство трговине.

Министарство унутрашњих послова Турске

Можете да проверите везу да научите Министарство унутрашњих послова Турске

Турско министарство пољопривреде

Можете проверити везу да научите турско министарство пољопривреде

Министарство здравља Турске

Можете да проверите везу да бисте сазнали Министарство здравља Турске