/ /

Trouwen in Turkije 2021 : Een volledige gids voor het beste huwelijk

Als u van plan bent in Turkije te trouwen, zal deze gids u door het papierwerk en de procedures leiden die bij het regelen van een huwelijk in Turkije komen kijken.

Als u in Turkije op de Bosporus of de Turkse Rivièra wilt trouwen, moet u van tevoren het nodige papierwerk voor een Turks huwelijk regelen.

Huwelijk in Turkije

Over trouwen in Turkije

Een man en een vrouw die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet door de rechter onder curatele zijn gesteld, kunnen zonder toestemming of toestemming van een andere persoon in het huwelijk treden.

Er zijn geen wettelijke belemmeringen voor buitenlanders om in Turkije te trouwen met een Turkse burger of een buitenlander.

Met zijn talrijke prachtige locaties, stranden, berg- en promenadeplaatsen, badplaatsen en prachtige stadhuizen biedt Turkije vele gevarieerde en interessante mogelijkheden voor bruidsparen, afhankelijk van hun keuze van trouwlocatie.

Het grootste en mooiste deel van trouwen in Turkije is dat paren direct na de ceremonie aan hun huwelijksreis kunnen beginnen door in zeer korte tijd naar de dichtstbijzijnde vakantiebestemming te reizen. Een van de huwelijksreiskeuzes zou een gepersonaliseerde reis of een cruise in de Egeïsche Zee kunnen zijn.

trouwen in istanbul

Documenten die nodig zijn om een burgerlijk huwelijk in Turkije formeel te voltrekken

Beide te trouwen partijen kunnen een huwelijksverzoek indienen bij de gemeente waar een van de partijen woonachtig is, hetzij in persoon, hetzij via hun advocaat.

Ga naar een van de huwelijksafdelingen van de gemeenten, waar het formulier voor de huwelijksaangifte wordt ingevuld in het registratiekantoor van de huwelijksafdeling

Het contract kan ook in andere landen dan Turkije worden gebruikt, nadat het “familieboek” door een beëdigd vertaler in hetzelfde land is vertaald en vervolgens door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is geattesteerd, en vervolgens door de ambassade van het land waar het “familieboek” zal worden gebruikt.

Trouwen in Turkije Documenten:

Documenten vereist van Turkse staatsburgers:

 • Republiek Turkije Identiteitskaart
 • 5 biometrische foto’s
 • Gezondheidsrapport van de huisarts (rapporten van privéziekenhuizen moeten door de huisarts worden goedgekeurd)


Vereiste documenten van buitenlandse onderdanen:

 • Door de notaris bekrachtigde kopie van het paspoort met Turkse vertaling (aanvragen van personen wier paspoort, visum en verblijfsperiode zijn verlopen, worden niet aanvaard)
 • 5 biometrische foto’s
 • Gezondheidsrapport van de huisarts
 • Fotokopie van de verblijfsvergunningsdocumenten van degenen die in Turkije verblijven;
 • Geboorteakte (kan worden verkregen in het buitenland of bij de ambassade van zijn/haar land in Turkije)

Lees ook: Trouwjurken in Turkije

Kosten van het burgerlijk huwelijk in Turkije

Afgezien van de kosten van de ambassade voor vertaling en documentatie, bedragen de kosten van een door de Turkse autoriteiten voltrokken burgerlijk huwelijk ongeveer 150 Turkse lire.

Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken in een van de speciale trouwzalen in het trouwgebouw van de plaatselijke gemeente, moet u wellicht extra kosten betalen, variërend van 350 tot 1000 TL.

Vertaling en notariële akte voor de papieren is ongeveer 1000 TRY.

Trouwen in Turkije bloedtest

In Turkije is een medische keuring vereist voordat een echtpaar in Turkije kan trouwen.

Het Turkse Bureau voor huwelijken mag het onderzoek verrichten.

Elk huwelijksbureau zal een andere kliniek kiezen voor deze examens.

Neem contact op met het huwelijksbureau van uw keuze voor de adressen van deze klinieken.

De resultaten van de tests op bloedgroep, HIV, Hepatitis B en C, en Syfilis van de aanvrager zijn allemaal opgenomen in het medisch onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat de aanvrager vrij is van besmettelijke ziekten.

Het religieus huwelijk in Turkije

Religieuze huwelijken die worden gesloten onder toezicht van de religieuze instelling in Turkije worden niet volledig erkend.

Hoewel in Turkije alleen burgerlijke huwelijken worden erkend, kunt u na het voltrekken van burgerlijke huwelijken altijd een religieuze viering houden op basis van de huwelijkswetten in Turkije.

İf u een Moslim bent kunt u een religieus huwelijk in Turkije voltrekken Nadat het burgerlijk huwelijk is voltrokken, wordt een religieus huwelijk voltrokken in aanwezigheid van een bevoegde religieuze ambtenaar “Imam”.

U kunt de dichtstbijzijnde Imam in de moskee om meer informatie vragen.

Hetzelfde geldt voor christenen en joden die een religieus huwelijk willen sluiten in Turkije, er zijn enkele kerken in Istanbul die u kunt bezoeken om een christelijk huwelijk te regelen.

Voor Joden zijn er veel synagogen in veel Turkse steden die u kunt bezoeken en waar u een Rabai kunt vragen voor een Joods huwelijk in Turkije.

Verboden huwelijken in Turkije

Verboden huwelijken in Turkije zijn hieronder opgesomd:

 • Huwelijken tussen volgende verwantschappen:
  a- Tussen de boven- en de onderlijn; tussen broers en zusters, ooms, tantes en neven,
  b- Zelfs indien het huwelijk dat de verwantschap heeft gevormd, is beëindigd, tussen een der echtgenoten en de ouder en bloedverwantschap van de ander,
  c- Het huwelijk tussen de adoptieouder en het geadopteerde kind, of tussen een van hen en de nakomelingen en de echtgenoot van de ander, is verboden.
 • Tweede huwelijk:

Een persoon die volgens het bevolkingsregister gehuwd blijkt te zijn, kan niet hertrouwen. Indien tijdens de aanvraag het eerdere huwelijk wordt beëindigd door overlijden, echtscheiding of om welke reden dan ook door een rechterlijke beslissing, wordt de huwelijksbelemmering opgeheven. Hertrouwen is echter alleen mogelijk als deze situatie in de familieregisters is ingeschreven.

 • Een vrouw in de wachtperiode na beëindiging van het huwelijk

Een vrouw die is gescheiden, wier huwelijk nietig is verklaard of wier echtgenoot is overleden, kan niet hertrouwen tenzij driehonderd dagen zijn verstreken na het overlijden van haar echtgenoot of de rechterlijke beslissing betreffende de echtscheiding of de nietigheid van het huwelijk. Indien de vrouw echter bevalt voordat de termijn van driehonderd dagen is verstreken, of indien de rechter besluit deze termijn in te korten of af te schaffen, eindigt de wachttijd voor de vrouw.

Tweede huwelijk in Turkije

Een tweede huwelijk is in Turkije ten strengste verboden.

Volgens het Turkse wetboek van strafrecht kunt u de volgende straf krijgen als u een tweede huwelijk sluit:

 • Iemand die, ondanks zijn huwelijk, met iemand anders trouwt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar.
 • Hij die, hoewel hij niet gehuwd is, huwt met een persoon van wie hij weet dat hij gehuwd is, wordt eveneens gestraft volgens de bepaling van het voorgaande lid.
 • Iemand die met een ander trouwt door zijn ware identiteit te verbergen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar.

Ontzegging van het huwelijk in Turkije

Indien de trouwambtenaar bij de behandeling van het dossier een van de in artikel 15 van de huwelijksverordening opgesomde huwelijksbelemmeringen vaststelt, weigert hij het huwelijk toe te staan.

Het huwelijk kan niet worden gesloten, tenzij met documenten wordt bewezen dat er geen door de partijen vastgestelde belemmering voor het huwelijk bestaat. Indien de huwelijksbelemmering is ontstaan door een gebrek aan transactie in het bevolkingsregister, kan niet worden getrouwd zolang dit gebrek niet is aangevuld.

Achternaam na huwelijk in Turkije

Nadat de oorspronkelijke familienaam van de vrouw samen met de familienaam van de man is geregistreerd, kan de vrouw de familienaam van haar man gebruiken of deze aan haar eigen familienaam toevoegen.

Een vrouw die voor het huwelijk twee achternamen heeft, kan slechts van één van deze achternamen profiteren.