/ /

Kutahya: A Comprehensive Guide 2021

Kutahya is een provincie en een stad in Turkije, gelegen in de regio Centraal-Anatolië van Turkije.

Kutahya is niet de gemakkelijkste plaats om te bezoeken. Het ligt een beetje buiten de gebaande paden voor de meeste reizigers en het heeft geen van de belangrijkste bezienswaardigheden die je in Istanbul of Ankara kunt vinden. Maar als u op zoek bent naar iets anders dan alle andere toeristische plekken in Turkije, dan zou Kutahya wel eens uw volgende bestemming kunnen zijn! Deze gids geeft u alles wat u moet weten over deze unieke en prachtige stad.

Kutahya

De geschiedenis van Kutahya

Kutahya bloeide op toen reizigers uit alle windstreken deze oude stad kwamen bezoeken.

Kütahya, in centraal Turkije, heeft een lange geschiedenis. Het werd door de eeuwen heen door vele beschavingen geregeerd, waaronder de Hettieten, de Phrygiërs en meer recent de Ottomanen.

Hoewel de Hettieten de eersten waren die zich in Kütahya vestigden, waren zij niet de enigen. Er was een nederzettingsgeschiedenis van minstens 4500 jaar voor hen!

Vroege Kütahya geschiedenis

De stad Kütahya werd gesticht rond 1200 v. Chr. op grond van aanwijzingen uit een Hettitische tekst en een inscriptie van Tuthaliya.

Periode Hettietisch-Phrygisch

Kütahya lag in de Hettitische periode in het oostelijk deel van Assuva, dicht bij de Hettitische staatsgrens. Volgens de Oudheid is de provincie verdeeld tussen Phrygië en Mysië.

Kutahya’s Namen

In oude bronnen, munten en inscripties wordt Kütahya “Kotiaeion” genoemd.

Strabo, de beroemde oude geograaf, zegt dat deze naam “Kotys” betekent.

De Turken noemden het Kütahya naar de oude naam.

Kutahya Geschiedenis

Byzantium

In Kütahya veroverden de Romeinen vele kleine steden. Kütahya vandaag, Cadi in Gediz, Synaus in Simav, Ti-beriopolis in Emet, Simav Boasköy, Soa Altnta en Aizanoi. Hun belastingen gingen naar het centrum, maar de rest ging naar stadsontwikkeling.

Kütahya bleef na 395 in het Oost-Romeinse Rijk. (Byzantijns). Kütahya, een belangrijk bisschoppelijk centrum, groeide snel en werd een versterkte stad. De tempel van Zeus werd een kerk, net als vele andere in de provincie.

Seltsjoek tijdperk

Na de Slag bij Manzikert in 1071 werd de Byzantijnse keizer Romanos Diogenes naar het kasteel van Kütahya gebracht en ter dood veroordeeld.

Een kilometer geblinddoekt door de straten van de stad was zijn straf voor zijn daden tijdens de strijd. Na de inname van Znik op de Byzantijnen in 1075, viel Kutalmşolu Süleyman Shah twee jaar later Kütahya binnen.

Kütahya, dat in 1097 door Byzantium werd veroverd, werd in 1182 door de Seltsjoeken heroverd. De Anatolische Seltsjoeken herwonnen de controle over Kütahya in 1233 toen Alaeddin Keykubad het land herenigde onder de heerschappij van Alaeddin Keykubad. Kütahya’s Hdrlk Masjid, Yoncal Bath en Moskee, Balkl Moskee, en Madrasa zijn Seljuk werken.

Germiyaniden

De Germiyanidsu stam kwam in 1230 in Anatolië aan onder Alaaddin Keykubad I en hielp de Seltsjoeken in hun strijd tegen Baba Shak, terwijl zij ook te maken kregen met de druk van de Mongolen. Geconfronteerd met een toenemende dreiging trokken zij naar het noorden, vestigden zich eerst in de buurt van Köseda, maar verloren dit aan de Mongolen in 1243. De migratie leidde hen verder weg, naar Centraal Turkije, vanwege de ongunstige situatie met de Mongolen die nu het huidige Irak beheersten.

De Anatolische Seltsjoekenstaat stortte in 1277 in en Germiyanolu werd het machtigste hertogdom in West-Anatolië.

Süleyman Shah van de germiyanoullar schonk Kütahya, Simav, Emet, en Tavşanl aan de Ottomanen als bruidsschat voor zijn dochter Devlet Hatun. Van 1381 tot 1389 regeerde de Ottomaanse sultan Yldrm Bayezid over Kütahya.

History of Kutahya

Ottomaanse Era

In 1429 was Kütahya een Sanjak in het Ottomaanse rijk. De zonen van Kanuni, Sehzade Bayezid (1542-1558) en Sultan II. Selim (1558-1566), waren in 1451 gouverneurs van Kütahya.

Als gevolg van het Safavidische separatisme in Anatolië breidde de Ahkulu-opstand zich in 1511 uit tot Kütahya. Opmerkelijke gebeurtenissen in 1833 waren de bezetting van Kütahya door Ibrahim Pasja en zijn vertrek met het Verdrag van Kütahya. Mooie fonteinen, bruggen, moskeeën, madrasa’s, herbergen en baden in Kütahya.

De tegelkunst, die teruggaat tot de Seltsjoeken, bereikte haar hoogtepunt in deze tijd. 13 juli 1766, Fincanclar Handelsman Overeenkomst Kütahya

Kütahya bood tussen 1850 en 1851 onderdak aan Lajos Kossuth, leider van de Hongaarse onafhankelijkheidsbeweging, en 56 andere vluchtelingen. Het huis van Lajos Kossuth in Kütahya werd in 1982 een museum.

De Nationale Strijd

Kütahya is een belangrijk Turks nationaal strijdpunt. De onafhankelijkheidsstrijd van de republiek werd grotendeels in de provincie Kütahya uitgevochten.

Begonnen op 20 september 1919. Kapitein Smet, kapitein Süleyman, en Mülazm Tahsin stichtten de Kuva-i Milliye Organisatie in Kütahya. Majoor Nüzhet Bey nam de leiding. Kütahya werd bevrijd door 350 mensen onder leiding van Smail Hakk Bey, de eerste overwinning van de Nationale Strijd.

Op 6 augustus 1920 inspecteerde Mustafa Kemal het Nationaal Regiment en verliet Kütahya met een handgeschreven lofbetuiging aan gouverneur Said Bey.

Kütahya werd op 30 augustus bevrijd, Gediz op 1 september, en Emet en Tavşanl op 3 september. Het Turkse leger heeft op 9 september met succes het Griekse leger in Izmir in zee gestort.

Kutahya Geografie

Kutahya heeft een oppervlakte van 2.484,16 km2 en de bevolking bedroeg 573.267 bij de volkstelling van 2000. De hoogte van Kutahya varieert van 400 meter tot 600 meter boven de zeespiegel.

Aan de zuidelijke rand van de Kütahya-vlakte werd Kütahya gesticht op de noordelijke flank van de Yellice-berg (de vroegere Acemda).

Tavşanl verbindt Kütahya met Bursa (regio Marmara) en Balkesir in het westen, avdarhisar en Gediz in het zuidwesten, Konya en de Middellandse Zeekusten in het zuidoosten, en Eskişehir en Bilecik in het noordoosten.

De economie van Kutahya

Volgens de resultaten van het op adres gebaseerde bevolkingsregistratiesysteem 2012 (ADNKS) telt Kütahya 573.421 inwoners.

Terwijl steden 375.267 inwoners tellen, tellen steden en dorpen 198.154 inwoners. De stad heeft een bevolkingsdichtheid van 65,4 procent, terwijl het dorp een bevolkingsdichtheid van 34,5 procent heeft.

uit de ABPRS-resultaten blijkt dat het stadscentrum een bevolking heeft van 248.054. Merkez, Tavşanl, Simav, en Gediz zijn de grootste districten in termen van bevolking.

Met zijn thermaal water is het een bron van genezing voor zowel plaatselijke als buitenlandse toeristen. De belangrijkste kunsttak in Kütahya is de “tegelmakerij”, die een symbool van de provincie is geworden en haar in de rest van de wereld heeft geïntroduceerd.

Thermale centra voor toerisme, waar verschillende ziekten worden behandeld, zijn ook een belangrijke bron van inkomsten voor de plaatselijke bevolking. De vervaardiging van keramiek en tegels in Kütahya begon met de Phrygiërs en is tot op heden voortgezet.

Kutahya landbouw

Landbouw van Kütahya

Bijdrage van de landbouw- en veeteeltproductie aan de economie van Kutahya.

De meeste granen worden gezaaid op de vruchtbare vlakten van Kutahya. Ook de teelt van groenten en fruit is goed ontwikkeld. De voornaamste landbouwprodukten zijn tarwe, gerst, maïs, peulvruchten, suikerbieten, hennepvezel, gom en maanzaad zoals zaden, aardappelen en uien. Zonnebloemen worden ook geteeld. De teelt van groenten zoals tomaten, aubergines en paprika’s.

Product IndustrieBijdrage aan de economie (TL)
Dier1,287,523,000
Industriële installaties85,552,383
Vruchten160,347,200
Groenten105,198,900
Veld- en voedergewassen565,365,360
Sierplanten2,868
Totaal2,203,989,711

Gebieden van aanwezigheid en gebruik van grond

GebruikOppervlakte (ha)Totale oppervlakte (ha)Verhouding tot totale oppervlakte (%)
Cultuurgrond
Geïrrigeerde landbouwgrond80,733346,35429
Droge landbouwgrond265,621
Niet-cultureerbare grond
Meadow-Passage84,370841.14671
Forest612,607
Andere144.169
Totaal1,187,500honderd

Bestaans- en gebruiksgebieden van grond in de provincie Kütahya op basis van districten

CountyLandbouwareaal (Ha)Totaal landbouwareaal (ha)bos enHeave (Ha)Weide-Passage (Ha)Ander land (Ha)Totale oppervlakte
(Ha)
WaterigDroog
centrum75,22613,75861,468120,59321.42239,959257,200
Gouden steen24.10511,69412,41126.12317,80022,47290,500
Aslanapa20.1023,04917,05337,9673,3304,50165,900
Cavdarhisar25,0679,71015,35727.0904.3062,63759,100
Domaniç12,3871.91710,47035,61011,4652,43861,900
Dumlupinar11,05888410,17415,8801,3212.24130,500
Emet19.6744,58715,08735,3002,50010,92668,400
Gediz38,3457,81530.53074,05013,99919,006145,400
Hisarcik9,7051,0888,61719,524153,75633,000
Pazarlar4.3385783.7603.2371,2005.62514,400
Simav50,84015,52435,31679,8603,72021,280155,700

Verdeling van de landbouwgronden over de districten volgens de gebruiksdoeleinden

DistrictenGebied (ha)Groenteareaal (Ha)Fruitareaal (ha)Sierplanten (Ha)Braakliggend gebied
(Ha)
Ongebruikt gebied
(Ha)
Totale oppervlakte
(Ha)
centrum63,59297131306.0704,28075,226
Gouden steen20,8607815701,0501,96024.105
Aslanapa14,8311192103.1102.02120.102
Cavdarhisar15,3632111e05,9773,69525,067
Domanic7,82819426503,30080012,387
Dumlupinar6,966575807003.27711,058
Emet15,70143516503,370319.674
Gediz32.3651,62189703.01245038,345
Hisarcik8,3961912390864159,705
Pazarlar2.3541501,23504761234.338
Simav39,0391,5033,4480.54,8501,50050,840
Şaphane4,196561.48503951,8928,024
Tavsanli31.13961127706,9388.51847,483
Totaal262,6306.0078.5710.540.11228,534346,354

Irrigatiestatus van landbouwgronden in de provincie Kütahya per district

DistrictGebied
(Ha)
Agrarisch gebied
(Ha)
Totaal Geïrrigeerd
Oppervlakte (Ha)
Droog landbouwareaal (ha)
centrum257,20075,22613,75861,468
Gouden steen90,50024.10511,69412,411
Aslanapa65,90020.1023,04917,053
Cavdarhisar59,10025,0679,71015,357
Domanic61,90012,3871.91710,470
Dumlupinar30,50011,05888410,174
Emet68,40019.6744,58715,087
Gediz145,40038,3457,81530.530
Hisarcik33,0009,7051,0888,617
Pazarlar14,4004.3385783.760
Simav155,70050,84015,52435,316
Şaphane25,1008,0242087,816
Tavsanli180,40047,4839,92137,562
Totaal1,187,500346,35480,733265,621

Diamant- en zilverbewerking

Zetten, spannen, emailen, handpennen, crape, opengewerkt, foya lichter, polijsten, zandveroudering, maat maken en mouleren zijn enkele van de subsecties van diamantbewerking. Tijdens de Ottomaanse periode waren de Küçük Bedesten (vlooienmarkt) een knooppunt voor zware kleding en diamanten.

Vandaag de dag zijn er nog steeds Diamond Stick Masters te vinden. In Kütahya wordt al sinds de oudheid zilver gewonnen en verwerkt. Zilverwerk is dan ook een lang geëerd ambacht. Het werk wordt gedaan in combinatie met studies aan de Dumlupnar Universiteit-Altntaş Middelbare Beroepsschool, ook bekend als de filigraan.

Tegelzetten in Kütahya

“Het maken van tegels”, dat het symbool van onze stad is en haar aan de hele wereld voorstelt, is niet alleen de belangrijkste kunsttak in Kütahya, maar ook een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen. De keramiekproductie, die begon bij de Hettieten in Kütahya, vertoonde een voortdurende verbetering tot het einde van de Ottomaanse periode.

Kutahya Porcelain is een van de belangrijkste bedrijven in Kutahya die veel keramische en heilige producten exploiteert en verkoopt.

Industrie

Het is het snel industrialiserende Kütahya. Het aantal arbeidsplaatsen met meer dan tien werknemers ligt dicht bij de 100: er zijn ongeveer 1200 arbeidsplaatsen met minder dan tien werknemers. Het eerste grote industriecentrum van Kütahya was de suikerfabriek, gebouwd op 700 decares en geopend op 5 september 1954. Nitrogen Enterprises Factories werd in 1961 geopend en is een van de grootste chemische installaties in Turkije. Jaarlijks wordt 500.000 ton stikstof-ammoniumsulfaat geproduceerd. Het produceert ook explosieven voor de defensie-industrie en ammoniak voor gebruik in koelinstallaties.

Toerisme in Kutahya

Er zijn een aantal bekende moskeeën in Kutahya, sommige gebouwd tussen de XIII en XV eeuw. Hier zijn enkele van de meest fascinerende:
De Grote Moskee (Ulu Camii), de Roterende Moskee (Donenler Camii) en de Ishak Fakih Moskee.

Musea Het Archeologisch Museum en het Keramiekmuseum zijn aanraders om te bezoeken. Deze musea bevatten een grote collectie archeologische vondsten en geven informatie over de geschiedenis van de stad vanaf de oudheid tot nu.

Er zijn verschillende thermale baden in de stad, waarvan Yoncali het best in aanmerking komt. De thermale baden en waterparken van Eynal, de thermale baden van Ilica, de thermale bronnen van de berg Murat en de thermale bronnen van Dereli liggen ook op wandelafstand.

Sport in Kutahya

Kütahya heeft sportteams in verschillende takken zoals voetbal, basketbal, volleybal en handbal.

Voetbal is populair in Kutahya, Belediye Kütahyaspor is de grootste ploeg in de provincie.

Vervoer in Kutahya

U kunt een intercitybus naar Kutahya nemen vanuit elke Turkse stad, die vertrekt vanaf het busstation.

Kutahya heeft bussen die u overal in de stad of naar de dorpen in de provincies in het algemeen kunnen brengen.

Een taxi nemen is ook een optie om u in Kutahya te verplaatsen.

Er is een treinstation dat Kutayha verbindt met Eskisehir en Izmir met aansluitingen naar vele andere steden op de weg.

kutahya Train 1

Het weer in Kutahya

Kütahya is een klein stadje in Turkije dat een ongelooflijk klimaat heeft. De zomers zijn warm en droog met af en toe een onweersbui, maar de winters brengen kille dagen met sneeuwval die hoog op de daken ligt. De lente is ongelooflijk mooi als de regen valt om alles weer weelderig te maken voor de zomertijd.

Huisvesting in Kutahya

Er zijn veel verschillende huisvestingsmogelijkheden in Kutahya, waaronder enkele villawooncomplexen.

De gemiddelde prijs van een appartement in Kutahya is $15.000 dollar.

De stad heeft ook veel huurmogelijkheden en die variëren in prijs van hoog tot laag, afhankelijk van de locaties.

Eten in Kutahya

Kutahya is beroemd om enkele beroemde gerechten, de belangrijkste Gediz Tarhanası die de meeste huizen in Kutahya elke herfst produceren als winterzaad; het is een Perzische naam. Hoewel “Terhane” nog steeds wordt uitgesproken, wordt het nu gelezen als Tarhana.

Het wordt in het woordenboek omschreven als een soep op basis van bulgur of gegist, gedroogd en samengeklonterd deeg, waarin tomaten, pepers, uien, kruiden, melk of yoghurt zijn verwerkt.

Gediz Tarhanası

Cimcik is ook een beroemd Kutahyaans gerecht dat kan worden geclassificeerd als een manti-soort.

De Cimcik, waarvan de naam is afgeleid van de vorm van het deeg, is een beroemd gerecht van Kütahya. De deegdeeltjes in de raviolivorm zijn zo klaar dat er 40 stukjes in een lepel passen. Nadat het deeg is gekookt, worden yoghurt en boter geserveerd en gegeten.

cimcik Kutahya Voedsel

Na de hoofdgerechten van het Kütahya menu, was het tijd voor de lokale soepen. Sıkıcık Çorbası is een soort soep, die gezond en bevredigend is, die een belangrijke rol speelt in de keuken van Kütahya en wordt beschreven als een soort geneeskrachtige opslagplaats.

Sıkıcık Çorbası, die wordt gemaakt van dorps tarhan en bulgur tarwe, is een van de lekkerste soepen uit de Turkse keuken. Deze smaak zal u verbazen, en u wilt zeker het recept als u het voor het eerst probeert. Tijdens het serveren kunt u er yoghurt en knoflook op kloppen, overgieten en smullen maar.

De soep is ook verkrijgbaar in restaurants in het stadscentrum die lokale gerechten serveren. Vóór de hoofdlessen zal saaie soep u opwarmen en uw maag vullen, vooral op koude winterdagen.

Sıkıcık Çorbası

U kunt niet opstaan van tafel zonder een dessert bovenop de heerlijke gerechten van Kütahya. Een van de beste en gezondste desserts in de Egeïsche Zee is het melkvijgendessert Sütlü İncir Tatlısı, een van de lichtste desserts in de Egeïsche Zee, waar vijgen veel worden gegeten.

De vijgen zijn gewassen en in warm water bewaard. Vijgen zonder steeltje worden in blokjes gesneden, aan warme melk toegevoegd en met een staafmixer fijngestampt tot een homogene massa ontstaat. De puree wordt in kommen verdeeld en de noedeldeeltjes worden erover uitgespreid. De schalen worden vervolgens opgespannen en mogen 3 uur bij kamertemperatuur staan. Gefermenteerde desserts worden na afkoeling koud geserveerd.

Het dessert dat voortkomt uit de wonderlijke harmonie van vijgen, melk en noedels is om van te watertanden. Op zomerse dagen is het te vinden in banketbakkerijen en cafés, ook al is het voornamelijk zelfgemaakt.

Sütlü İncir Tatlısı

Waar is Kutahya bekend om?

Kutahya is al lang beroemd om de verscheidenheid van zijn ovenproducten. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe keuken of badkamer, Kutahya is de moeite waard om te bekijken!