Ministarstvo kulture i turizma Turske 2023

Ministarstvo kulture i turizma Turske obavlja svoje dužnosti kako bi „očuvalo i promicalo turske univerzalne kulturne, umjetničke i turističke vrijednosti osiguravajući njihovu održivu zaštitu, olakšalo pristup informacijama u podizanju javne svijesti i povećalo udio Turske u svjetskom turizmu“.

Djeluje s ciljem “postati snažna, cijenjena i nezaobilazna institucija koja uspješno upravlja nacionalnim i međunarodnim naporima održivog očuvanja kulturne baštine s iznimnim univerzalnim vrijednostima i svrstava se među svjetske lidere u području turizma”. U ovom ćemo članku ispitati ovu važnu i vrijednu tursku službu za vas.

Ministarstvo kulture i turizma Turske

Osnivanje i povijest turskog Ministarstva kulture i turizma

 • Muzejske aktivnosti koje se provode kroz “Tedrisati Aliye” započela je provoditi direkcija organizirana pod imenom “Asar-ı Atika ve Müzeler” 1922. godine.
 • Godine 1933. “Zakonom o dužnostima središnjeg i zemaljskog ustrojstva Ministarstva prosvjete” organizacija je pripojena Ministarstvu prosvjete kao “Ravnateljstvo za starine i muzeje”.
 • Godine 1946. osnovana je kao “Glavno ravnateljstvo za starine i muzeje” sukladno zakonu o osnivanju Ministarstva narodne prosvjete.
 • Godine 1977. ukinuto je Ministarstvo kulture i osnovano Ministarstvo narodne prosvjete i kulture. Pod ovo ministarstvo ostavljeno je i Glavno ravnateljstvo za starine i muzeje. Iste godine ukinuto je Ministarstvo narodne prosvjete i kulture te je ponovno uspostavljeno Ministarstvo kulture.
 • Godine 1982. Ministarstvo kulture je ukinuto i pripojeno Ministarstvu turizma i promidžbe te preimenovano u “Ministarstvo kulture i turizma”. Ovom Ministarstvu kulture ostavljeno je i Glavno ravnateljstvo za starine i muzeje.
 • Izvršnim dekretom 364 Glavno ravnateljstvo za starine i muzeje preimenovano je u Predsjedništvo za zaštitu kulturnih i prirodnih dobara.
 • Dok je navedena Uprava djelovala pri Ministarstvu kulture kao Uprava za zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, bila je razdvojena u dvije zasebne Glavne uprave i to Glavnu upravu za zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i Glavnu upravu za spomenike i Muzeji Zakonskom uredbom br. 379 od 06.11.1989.
 • Zakonom br. 4848, donesenim 29. travnja 2003. godine, spojena su ministarstva kulture i turizma, a naziv naše Glavne uprave promijenjen je u „Glavna uprava za kulturnu baštinu i muzeje“.
 • Ministarstvo kulture i turizma osnovano je Predsjedničkim ukazom broj 1 o organizaciji Predsjedništva od 10.07.2018.

Dužnosti turskog Ministarstva kulture i turizma

Ministarstvo kulture i turizma Turske 1
 • Istraživati, razvijati, štititi, čuvati, održavati, vrednovati, širiti, promicati, promicati i usvajati nacionalne, duhovne, povijesne, kulturne i turističke vrijednosti i time pridonositi jačanju nacionalnog jedinstva i gospodarskom razvitku,
 • Usmjeravati javne ustanove i organizacije vezane uz kulturu i turizam na suradnju s tim institucijama, razvijati komunikaciju i surađivati ​​s lokalnim upravama, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom; davati novčane potpore za projekte koje provode udruge i zaklade te privatna kazališta čija je glavna svrha kultura, umjetnost, turizam i promidžbene djelatnosti, osim za udruge koje osnivaju lokalne uprave, javne ustanove i organizacije ili za potporu javnom osoblju i zakladama koje osnivaju za iste svrhe u skladu s Turskim građanskim zakonikom od 22/11/2001 i pod brojem 4721,
 • Zaštita povijesnih i kulturnih dobara,
 • Ocijeniti, razviti i plasirati na tržište sve mogućnosti zemlje pogodne za turizam kako bi turizam postao produktivan sektor nacionalnog gospodarstva,
 • Usmjeriti sve vrste investicijskih, komunikacijskih i razvojnih potencijala u području kulture i turizma,
 • nabavu nekretnina vezanih uz ulaganja u kulturu i turizam, njihovo izvlaštenje po potrebi, izradu i davanje njihovih premjera, projekata i građenja,
 • Provođenje aktivnosti za promicanje turističkih dobara Turske u svim područjima i provođenje usluga promocije vezanih uz kulturu i turizam koristeći sva sredstva i sredstva,
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom ili predsjedničkim uredbama.

Jedinice Ministarstva kulture i turizma Turske

 • Glavna uprava za istraživanje i obrazovanje
 • Odjel za EU i vanjske odnose
 • Savjetovanje za tisak i odnose s javnošću
 • Glavna uprava za informacijske tehnologije
 • Odjel za usluge podrške
 • Središnja uprava revolving fonda (DÖSİMM)
 • Glavna uprava za likovne umjetnosti
 • Glavna uprava za pravne usluge
 • Voditelj jedinice za unutarnju reviziju
 • Glavna uprava za kulturnu baštinu i muzeje
 • Glavna uprava za knjižnice i publikacije
 • Privatno tajništvo
 • Glavna uprava za osoblje
 • Glavna uprava za kinematografiju
 • Odjel za razvoj strategije
 • Glavna uprava za promidžbu
 • Odbor inspektora
 • Glavna uprava za autorska prava
 • Glavna uprava za ulaganja i poduzeća

Kontakt informacije Ministarstva kulture i turizma Turske

 • +90 (312) 470-80-00
 • Službena web stranica: https://www.ktb.gov.tr/
 • İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TURSKA

Ministarstvo trgovine Turske

Možete provjeriti vezu da saznate Tursko Ministarstvo trgovine.

Ministarstvo unutarnjih poslova Turske

Možete provjeriti vezu da biste saznali Ministarstvo unutarnjih poslova Turske


Ministarstvo poljoprivrede Turske

Možete pogledati poveznicu da saznate Tursko Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo zdravlja Turske

Možete provjeriti vezu da biste saznali Ministarstvo zdravstva Turske

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Zdravo! Ja sam Hatice Kulalı, ponosna turska državljanka Kutahya Gediz i farmaceutkinja. Puno volim svoju zemlju, njenu bogatu kulturu, izvanredno gostoprimstvo i jedinstvenu tradiciju. Drago mi je što mogu s vama podijeliti ljepotu Turske, ugodno čitanje!

Članci: 5463