Eti Maden Company
| | |

חברת אטי מאדן: זרקור לענקית הכרייה והכימיקלים של טורקיה

Table of Contents

למד על אתי מאדן, חברת הכרייה הממשלתית של טורקיה, ועל משמעותה בשוק הבור העולמי, יוזמות סביבתיות ותרומות כלכליות.

תעשיית הכרייה והכימיה היא זו שכבשה את עיני, ואחת החברות המובילות בתחום היא חברת אתי מאדן. במהלך ההיסטוריה שלו, הפעילויות, התרומות והסיכויים העתידיים שלו, התאגיד מילא תפקיד משמעותי בפיתוח מגזר הכרייה העולמי, ודף זה מנסה לשפוך אור על תפקידים אלו ולהסביר מדוע.

אטי מאדן

קיצור היסטוריה והתפתחות של אתי מאדן

הקרן ושנים מוקדמות

אתי מאדן, שהוקמה ב-1935, נוסדה בתחילה כחברה בבעלות ממשלתית כדי לחקור ולפתח את משאבי המינרלים העצומים של טורקיה. החברה החלה את דרכה תוך התמקדות בכרייה ועיבוד מינרלים בורון, שלימים יהפכו לעסק הליבה שלה.

אבני דרך מרכזיות בצמיחת החברה

 • 1941 : אתי מאדן החלה את מאמצי ייצור הבור הראשונים שלה עם בורקס פנטהידרט.
 • 1961 : החברה החלה לייצר חומצת בור, והרחיבה עוד יותר את קו מוצרי הבור שלה.
 • 1987 : אתי מאדן עברה מבנה מחדש והפכה למנהלת כללית במשרד האנרגיה והמשאבים הטבעיים.
 • 2004 : החברה עברה ארגון מחדש נוסף, והפכה לחברת מניות.

מאמצי בעלות ממשלתית והפרטה

אתי מאדן נותרה חברה בבעלות ממשלתית, כאשר ממשלת טורקיה מחזיקה בנתח משמעותי בעסק. למרות שהפרטה נשקלה, החשיבות האסטרטגית של משאבי החברה ותרומתה לכלכלה הטורקית החזיקה אותה בשליטת המדינה.

פעילות הליבה העסקית

כרייה ועיבוד של בורון ומוצרים נלווים

אתי מאדן היא מובילה עולמית בייצור ואספקת בורון ונגזרותיו, המשמשים במגוון רחב של יישומים, מחקלאות ועד אלקטרוניקה. חלק ממוצרי הבור המרכזיים המיוצרים על ידי החברה כוללים:

 1. בורקס : תרכובת רב-תכליתית המשמשת בדטרגנטים, קוסמטיקה וייצור זכוכית.
 2. חומצת בורית : משמשת בתעשיות שונות, כולל חקלאות, קרמיקה ותרופות.
 3. נגזרות בורון אחרות : החברה מייצרת מגוון מגוון של מוצרים מבוססי בורון, הנותנים מענה לצרכים של תעשיות שונות ברחבי העולם.

התרחבות למשאבים מינרלים אחרים

אתי מאדן גיוונה את פעילותה גם על ידי חקירה והפקה של משאבי מינרלים אחרים, כגון:

 • ליתיום : מרכיב קריטי בייצור סוללות לכלי רכב חשמליים ומכשירים אלקטרוניים אחרים.
 • מגנזיום : משמש בתעשיות שונות, כולל תעופה וחלל, רכב ובנייה.
 • פלדספר : מרכיב מרכזי בייצור קרמיקה וזכוכית.

יוזמות מחקר ופיתוח

אתי מאדן משקיעה במחקר ופיתוח ליצירת טכנולוגיות מיצוי חדשות ויישומים חדשניים למינרלים שלה. בכך, החברה מחזקת את היתרון התחרותי שלה ומבטיחה את המשך צמיחתה בשוק העולמי.

מאמצי איכות הסביבה וקיימות

חומצת בור אטימדן

מחויבות לשיטות כרייה אחראיות

אתי מאדן לוקחת ברצינות את האחריות הסביבתית שלה, מיישמת שיטות עבודה מומלצות בכרייה כדי למזער את טביעת הרגל האקולוגית שלה.

אסטרטגיות למזער את ההשפעה הסביבתית

 • שימוש יעיל במשאבים והפחתת פסולת
 • מאמצי שיקום קרקע וייעור מחדש
 • יישום טכנולוגיות בקרת פליטה

השקעות באנרגיה מתחדשת ויעילות משאבים

החברה ביצעה השקעות משמעותיות באנרגיה מתחדשת, כמו אנרגיה סולארית, כדי להפחית את התלותה בדלקים מאובנים ולקדם מודל עסקי בר-קיימא יותר.

שיתוף פעולה עם ארגונים לאומיים ובינלאומיים

אתי מאדן עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגונים שונים כדי להבטיח את התאמתה ליעדי הקיימות העולמיים ולהחליף ידע על שיטות כרייה אחראיות.

עמודים ( 1 מתוך 4 ): 1 234Read More »

Similar Posts