Public Holidays in Azerbaijan 2023

تعطیلات رسمی در آذربایجان .. راهنمای کامل 2023

 • Post last modified:آوریل 23, 2023
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:آذربایجان

جزئیات مربوط به تعطیلات رسمی آذربایجان برای سال 2023 را با تقویم و جدول دریافت کنید و تعطیلات خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.

در این مقاله راهنمای جامعی برای تعطیلات رسمی در آذربایجان و بررسی اهمیت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی آنها خواهیم داشت.

تعطیلات رسمی در آذربایجان 2023

پس زمینه و زمینه

برای درک اهمیت تعطیلات رسمی در آذربایجان، ابتدا باید به بافت تاریخی و فرهنگی آنها نگاه کرد.

آذربایجان، کشوری که در سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت، دارای جمعیت متنوعی است که شامل آذربایجانی‌ها، روس‌ها، ارمنی‌ها و دیگر گروه‌های اقلیت می‌شود. این کشور همچنین خانه چندین ادیان از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت است.

در نتیجه، تعطیلات رسمی در آذربایجان منعکس کننده این تنوع است و تعطیلات ملی، مذهبی و یادبود در طول سال به رسمیت شناخته شده و جشن گرفته می شود.

انواع تعطیلات رسمی در آذربایجان

آذربایجان 15 تعطیلات رسمی را در طول سال به رسمیت می شناسد، از جمله:

آذربایجان در مجموع 15 تعطیلات رسمی را در طول سال به رسمیت می شناسد. این اعیاد را می توان به سه دسته ملی، مذهبی و بزرگداشت دسته بندی کرد.

تعطیلات ملی شامل:

 • روز سال نو (1 تا 2 ژانویه): این تعطیلات نشانه آغاز سال جدید است.
 • روز زن (8 مارس): این جشن دستاوردهای زنان در آذربایجان را جشن می گیرد.
 • نوروز (20 تا 24 مارس): این جشن آغاز بهار است و آذربایجانی ها از همه مذاهب آن را جشن می گیرند.
 • روز پیروزی بر فاشیسم (9 مه): این تعطیلات یادآور پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است.
 • روز استقلال (28 مه): این جشن استقلال آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی را جشن می گیرد.
 • روز رستگاری ملی مردم آذربایجان (15 ژوئن): این جشن یادآور تأسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان در سال 1918 است.
 • روز نیروهای مسلح (26 ژوئن): در این جشن از پرسنل نظامی آذربایجان تجلیل می شود.
 • احیای روز استقلال (18 اکتبر): این تعطیلات یادآور بازگرداندن استقلال آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی است.
 • روز پیروزی (8 نوامبر): این تعطیلات نشان دهنده پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در جنگ قره باغ کوهستانی است.
 • روز پرچم ملی جمهوری آذربایجان (9 نوامبر): این جشن جشن پرچم ملی آذربایجان است.
 • روز قانون اساسی (12 نوامبر): این تعطیلات جشن تصویب قانون اساسی کشور است.
 • روز احیای ملی (17 نوامبر): این جشن یادآور آغاز نهضت آزادیبخش ملی در آذربایجان در سال 1988 است.
 • روز جهانی همبستگی آذربایجانی ها (31 دسامبر): این جشن، همبستگی آذربایجانی های سراسر جهان را جشن می گیرد.

تعطیلات مذهبی عبارتند از:

 • عید قربان (قربان) (تاریخ ها متفاوت است): این عید توسط مسلمانان جشن گرفته می شود و یادآور تمایل حضرت ابراهیم برای قربانی کردن فرزندش است.
 • عید فطر (رمضان) (تاریخ ها متفاوت است): این تعطیلات پایان ماه رمضان، ماه روزه مسلمانان است.

تعطیلات یادبود عبارتند از:

 • روز رستگاری ملی مردم آذربایجان (15 ژوئن): این جشن یادآور تأسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان در سال 1918 است.
 • روز پیروزی (8 نوامبر): این تعطیلات نشان دهنده پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در جنگ قره باغ کوهستانی است.

جدول تعطیلات رسمی در آذربایجان 2023

تاریخنامتایپ کنید
1 ژانویهروز سال نوتعطیلات عمومی
2 ژانویهتعطیلات سال نوتعطیلات عمومی
3 ژانویهروز تعطیل برای روز سال نوتعطیلات عمومی
4 ژانویهروز تعطیل برای تعطیلات سال نوتعطیلات عمومی
20 ژانویهروز شهداتعطیلات عمومی
8 مارسروز زنتعطیلات عمومی
20-24 مارسنوروز/ تعطیلات بهارتعطیلات عمومی
21-25 آوریلتعطیلات رمضانتعطیلات عمومی
9 میروز پیروزی بر فاشیسمتعطیلات عمومی
28 میروز جمهوریتعطیلات عمومی
29 میروز تعطیل برای روز جمهوریتعطیلات عمومی
15 ژوئنروز نجات ملی مردم آذربایجانتعطیلات عمومی
26 ژوئنروز نیروهای مسلح آذربایجانتعطیلات عمومی
28-29 ژوئنجشن ایثار (تاریخ آزمایشی)تعطیلات عمومی
18 اکتبرروز ملی استقلالرعایت
8 نوامبرروز پیروزی جمهوری آذربایجانتعطیلات عمومی
9 نوامبرروز پرچم دولتی آذربایجانتعطیلات عمومی
12 نوامبرروز قانون اساسیرعایت
17 نوامبرروز احیای ملیرعایت
31 دسامبرروز جهانی همبستگی آذربایجانی ها و شب سال نوتعطیلات عمومی

جشن تعطیلات رسمی در آذربایجان

آذربایجانی ها تعطیلات رسمی را با آداب و رسوم و سنت های منحصر به فرد در فرهنگ خود جشن می گیرند. به عنوان مثال در ایام نوروز آذربایجانی ها آتش روشن می کنند، شیرینی ها و شیرینی های سنتی تهیه می کنند و خانه های خود را با تزئینات سنتی تزئین می کنند.

مسلمانان در عید قربان حیواناتی را قربانی می کنند و گوشت آن را بین خانواده، دوستان و افراد کم بخت تقسیم می کنند. این جشن ها نشان دهنده تاریخ طولانی کشور و تأثیرات فرهنگی متنوع است.

اهمیت تعطیلات عمومی در آذربایجان

تعطیلات رسمی در آذربایجان دارای اهمیت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی است. به عنوان مثال، روز استقلال یادبود استقلال آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی است و زمانی برای تأمل در پیشرفت ها و دستاوردهای این کشور است.

روز پرچم ملی، پرچم کشور را جشن می گیرد و فرصتی برای نمایش غرور ملی است. عید قربان و عید فطر اعیاد مذهبی هستند که همبستگی و اجتماع را در بین مسلمانان ترویج می کنند. آذربایجانی ها با به رسمیت شناختن و بزرگداشت این اعیاد هویت فرهنگی خود را تأیید می کنند و تاریخ و دستاوردهای خود را جشن می گیرند.

نتیجه

تعطیلات رسمی در آذربایجان جنبه مهمی از فرهنگ و تاریخ این کشور است.