Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 2023

Το Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για το άνοιγμα και την οργάνωση των δικαστηρίων που εξουσιοδοτούνται από το νόμο, καθώς και για τον σχεδιασμό ιδρυμάτων δικαιοσύνης όλων των βαθμών και τύπων, όπως σωφρονιστικά ιδρύματα, γραφεία επιβολής και πτώχευσης. Η καθιέρωση, η επίβλεψη και η ανάπτυξή του όσον αφορά τις διοικητικές αρμοδιότητες.

Ας δούμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σχετικά με το Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εκτέλεση όλων των υπηρεσιών της χώρας που υπόκεινται στο κράτος δικαίου. Παράλληλα, επιφορτίζεται με τη διασφάλιση της νομιμότητας των τοπικών βοηθητικών στοιχείων του ιδρύματος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ιδρύθηκε στα θεμέλια ορισμένων συμβουλίων που ιδρύθηκαν κατά την Οθωμανική περίοδο. Ωστόσο, οι εργασίες επιταχύνθηκαν κατά την περίοδο Τανζιμάτ προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες νομικές ρυθμίσεις της Δύσης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα συνδεδεμένα με αυτό ιδρύματα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επιβολή των κανονισμών, στην επίλυση υποθέσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Όταν κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο ίδρυμα, η όλη λειτουργία του ιδρύματος θα σταματήσει. Έστω και μόνο για αυτόν τον λόγο, η συμμόρφωση των αποφάσεων και των πρακτικών με το νόμο και την εθνική συνείδηση ​​είναι κρίσιμη. Όποια απόφαση και εφαρμογή ληφθεί, πρέπει να γίνει εντός του νομικού πλαισίου και αμερόληπτα.

Εξάλλου, το υπουργείο δεν έχει καμία σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Στη διοικητική αρχή του Υπουργείου υπάγονται μόνο οι αρμόδιοι φορείς. Σύμφωνα με τον όρο «αμεροληψία», συζητήσαμε.

Καθήκοντα του Τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαριθμούνται στο άρθρο 38 του Προεδρικού Διατάγματος για την Οργάνωση του Προεδρείου υπ’αριθμ.

Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι:

ΑΡΘΡΟ 38 – (1) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν ως εξής:

α)  Ίδρυση και οργάνωση των δικαστηρίων που προβλέπονται από τους νόμους, σχεδιασμός, ίδρυση και ανάπτυξη των θεσμών δικαιοσύνης όλων των βαθμών και τύπων όπως σωφρονιστικά ιδρύματα, γραφεία αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης και εποπτεία και ανάπτυξή τους ως προς τα διοικητικά τους καθήκοντα,

β)  να υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με την κατάργηση δικαστηρίου ή την αλλαγή της δικαιοδοσίας του.

γ)  Η διενέργεια μελετών και διαδικασιών σχετικά με τη χρήση της εξουσιοδότησης που παρέχει η νομοθεσία στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την άσκηση δημόσιας αγωγής.

τ)  Να εκτελεί τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την τήρηση του ποινικού μητρώου,

δ)  Να διενεργεί συναλλαγές που σχετίζονται με το εξωτερικό σε θέματα που αφορούν υπηρεσίες δικαιοσύνης,

ε)  Να κάνει τις απαραίτητες έρευνες και νομοθετικές προετοιμασίες και να εκφράζει απόψεις για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες δικαιοσύνης,

στ)  Να εξετάσει τη συμμόρφωση των νομοθετικών σχεδίων που αποστέλλονται από τα υπουργεία με το τουρκικό νομικό σύστημα και τεχνική νομοθεσία και να εκφράσει απόψεις για τα θέματα αυτά,

ζ)  Να κανονίζει εκτελέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας,

ζ) Η  εκτέλεση εργασιών εκτέλεσης και πτώχευσης και συναλλαγών μέσω γραφείων αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης,

η)  Να παρακολουθεί την εφαρμογή σε σχέση με το πεδίο των καθηκόντων της και να αναπτύσσει λύσεις διερευνώντας τα αίτια των προβλημάτων που προκύπτουν,

ι) Η  διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για την ενθάρρυνση και υποστήριξη μελετών αυτού του είδους,

θ)  Να συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή οργανισμούς που σχετίζονται με το πεδίο των καθηκόντων του,

ι)  Να ασκεί άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται με νόμους ή προεδρικά διατάγματα.

Όργανα του Τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης

Επικοινωνήστε με το Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

  • Τηλέφωνο: 90 (0312) 417 77 70
  • Φαξ : 90 (0312) 419 33 70
  • Email: πληροφορίεςσυνάντηση 22 06 202212 14 μ.μjustice.gov.tr
  • Διεύθυνση : 06659 KIZILAY / ΑΓΚΥΡΑ

Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας

Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είναι μια κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για την άμυνα της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την εποπτεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούνται από τον Τουρκικό Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία. Το υπουργείο έχει την έδρα του στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, και διευθύνεται από τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας εκτελεί τα καθήκοντά του «να διατηρήσει και να προωθήσει τις παγκόσμιες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και τουριστικές αξίες της Τουρκίας διασφαλίζοντας τη βιώσιμη προστασία τους, να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και να αυξήσει το μερίδιο της Τουρκίας στον παγκόσμιο τουρισμό».

Hatice Kulali
Hatice Kulali

Γειά σου! Είμαι η Hatice Kulalı, μια περήφανη Τούρκος πολίτης της Kutahya Gediz και φαρμακοποιός. Αγαπώ πολύ τη χώρα μου, τον πλούσιο πολιτισμό, την εξαιρετική φιλοξενία και τις μοναδικές παραδόσεις της. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας την ομορφιά της Τουρκίας, Καλή ανάγνωση!

Άρθρα: 5516