Healthcare system in Turkey
|

Zdravotní systém v Turecku

Přemýšleli jste někdy, jak vypadá systém zdravotnictví v Turecku? Máte zájem dozvědět se více o zdravotní infrastruktuře v zemi? 

V tomto článku budeme hovořit o současném stavu zdravotní péče v Turecku a probereme některé z jejích nejdůležitějších aspektů.

Zdravotní systém v Turecku

Úvod do tureckého systému zdravotní péče

Turecký systém zdravotní péče je směsí veřejných a soukromých zdravotnických služeb, přičemž hlavními poskytovateli zdravotnických služeb jsou ministerstvo zdravotnictví (MOH), univerzity a soukromý sektor. Bylo to v roce 2003, kdy Turecko zavedlo univerzální zdravotní péči, která je známá jako „univerzální zdraví“. 

Všichni obyvatelé registrovaní u Instituce sociálního zabezpečení (SSI) mají nárok na bezplatnou zdravotní péči. V této blogové sekci se podíváme na strukturu a součásti tureckého zdravotního systému, na jeho veřejné a soukromé poskytovatele zdravotní péče, na systémy pojištění a další. Pojďme se tedy ponořit a společně prozkoumat turecký zdravotní systém!

Historie systému zdravotní péče v Turecku

Možná jste slyšeli o tureckém zdravotnickém systému, ale co možná nevíte, je dlouhá a složitá historie, která se za ním skrývá. První komplexní zdravotnická služba v Turecku byla založena v roce 1923 Dr. Saydamem, který významně přispěl k návrhu a rozvoji zdravotnických služeb v zemi. 

Od té doby Turecko provedlo velké reformy s cílem transformovat a zlepšit svůj systém zdravotní péče a zdravotní výsledky. V roce 2003 byla v Turecku zavedena všeobecná zdravotní péče a je známá jako Universal Health Insurance (UHI) nebo Genel Sağlık Sigortası v turečtině.

Dnes se zdravotní systém v Turecku skládá ze směsi veřejných a soukromých zdravotnických služeb. Veškerá zdravotní péče a související sociální aktivity jsou koordinovány Ministerstvem zdravotnictví (MZ), vysokými školami a soukromým sektorem.

 Turecká asociace rodinných lékařů je také důležitou součástí zdravotního systému, propaguje rodinné lékařství a poskytuje podporu rodinným lékařům v jejich praxi.

Struktura systému zdravotní péče v Turecku

Turecký zdravotní systém se skládá z následujících složek:

Veřejní a soukromí poskytovatelé zdravotní péče

Veřejní i soukromí poskytovatelé zdravotní péče hrají zásadní roli při poskytování zdravotních služeb obyvatelstvu.

Veřejné zdravotnictví je primárně financováno vládou a je spravováno Ministerstvem zdravotnictví. Zahrnuje nemocnice , kliniky a další zdravotnická zařízení, která vlastní nebo spravuje vláda.

Na druhé straně soukromý sektor tvoří nemocnice, kliniky a další poskytovatelé zdravotní péče, které vlastní nebo řídí jednotlivci nebo organizace. 

Tito poskytovatelé zdravotní péče jsou financováni prostřednictvím soukromého pojištění nebo plateb z kapesného. Veřejní i soukromí poskytovatelé zdravotní péče nabízejí pacientům v Turecku kvalitní zdravotní služby. 

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts