Turkish Ministry of Justice 3
|

Turecké ministerstvo spravedlnosti 2023

Turecké ministerstvo spravedlnosti je odpovědné za otevírání a organizaci soudů nařízených zákonem, jakož i za plánování soudních institucí všech stupňů a typů, jako jsou vězeňské ústavy, vymahačské a konkurzní úřady. Založit, dohlížet a rozvíjet z hlediska administrativních povinností.

Podívejme se na konkrétnější informace o Turecké ministerstvo spravedlnosti.

Turecké ministerstvo spravedlnosti

O Turecké ministerstvo spravedlnosti

Instituce má na starosti organizaci, správu a provádění všech služeb v zemi, které podléhají právnímu státu. Zároveň má na starosti zajištění zákonnosti místních pomocných prvků instituce. Ministerstvo spravedlnosti bylo založeno na základech některých rad zřízených během osmanského období; práce však byly v období Tanzimatu urychleny, aby byly v souladu s novými právními předpisy Západu.

Ministerstvo spravedlnosti a jeho přidružené instituce hrají aktivní roli při prosazování předpisů, řešení případů a řešení problémů. Když se otřese důvěra veřejnosti v instituci, celý provoz instituce ustane. I když jen z tohoto důvodu je zásadní soulad rozhodnutí a praxe se zákonem a národním svědomím. Jakékoli rozhodnutí a provedení musí být učiněno v právním rámci a nestranně.

Navíc ministerstvo nemá s přijatými rozhodnutími nic společného. Správní pravomoci ministerstva podléhají pouze příslušné instituce. V souladu s pojmem „nestrannost“ jsme diskutovali.

Povinnosti Turecké ministerstvo spravedlnosti

Povinnosti Ministerstva spravedlnosti jsou vyjmenovány v článku 38 dekretu prezidenta republiky o organizaci předsednictví č. 1, který byl zveřejněn v Úředním věstníku ze dne 10.7.2018 pod číslem 30474.

Povinnosti ministerstva spravedlnosti jsou tedy:

ČLÁNEK 38 – (1) Povinnosti a pravomoci ministerstva spravedlnosti jsou tyto:

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts