Přeskočit na obsah

Turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu 2023

Turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu plní své povinnosti „zachovat a podporovat turecké univerzální kulturní, umělecké a turistické hodnoty zajištěním jejich udržitelné ochrany, usnadnit přístup k informacím při zvyšování povědomí veřejnosti a zvýšit podíl Turecka na světovém cestovním ruchu“.

Působí s cílem „stát se silnou, respektovanou a nepostradatelnou institucí, která úspěšně řídí národní i mezinárodní úsilí o udržitelné zachování kulturního dědictví s vynikajícími univerzálními hodnotami a řadí se ke světové špičce v oblasti cestovního ruchu“. V tomto článku pro vás prozkoumáme toto důležité a cenné ministerstvo Turecka.

Turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu

Vznik a historie Turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu

 • Muzejní aktivity prováděné prostřednictvím „Tedrisati Aliye“ zahájilo ředitelství organizované pod názvem „Asar-ı Atika ve Müzeler“ v roce 1922.
 • V roce 1933 „Zákonem o povinnostech ústřední a zemské organizace ministerstva školství“ byla organizace začleněna do ministerstva školství jako „Ředitelství starožitností a muzeí“.
 • V roce 1946 bylo zřízeno jako „Generální ředitelství starožitností a muzeí“ v souladu se zákonem o zřízení ministerstva národního školství.
 • V roce 1977 bylo zrušeno ministerstvo kultury a zřízeno ministerstvo národního školství a kultury. Pod tímto ministerstvem zůstalo i Generální ředitelství pro památky a muzea. V témže roce bylo zrušeno ministerstvo národního školství a kultury a obnoveno ministerstvo kultury.
 • V roce 1982 bylo ministerstvo kultury zrušeno a sloučeno s ministerstvem cestovního ruchu a propagace a přejmenováno na „Ministerstvo kultury a cestovního ruchu“. Pod toto ministerstvo kultury zůstalo i Generální ředitelství pro památky a muzea.
 • Výkonný dekret 364 přejmenoval Generální ředitelství pro památky a muzea na Předsednictvo pro ochranu kulturních a přírodních statků.
 • Zatímco uvedené ředitelství fungovalo pod Ministerstvem kultury jako Ředitelství pro ochranu kulturních a přírodních statků, bylo rozděleno na dvě samostatná generální ředitelství jako Generální ředitelství pro ochranu kulturních a přírodních statků a Generální ředitelství pro památky a památky. Muzea dekretem zákona č. 379 ze dne 6.11.1989.
 • Zákonem č. 4848 přijatým dne 29. dubna 2003 došlo ke sloučení ministerstev kultury a cestovního ruchu a ke změně názvu našeho generálního ředitelství na „Generální ředitelství kulturního dědictví a muzeí“.
 • Ministerstvo kultury a cestovního ruchu bylo zřízeno dekretem prezidenta republiky č. 1 o organizaci předsednictví ze dne 10.07.2018.

Povinnosti tureckého ministerstva kultury a cestovního ruchu

Ministerstvo kultury a cestovního ruchu Turecka 1
 • Zkoumat, rozvíjet, chránit, uchovávat, udržovat, hodnotit, šířit, propagovat, propagovat a přijímat národní, duchovní, historické, kulturní a turistické hodnoty a přispívat tak k upevňování národní jednoty a hospodářského rozvoje,
 • Směřovat veřejné instituce a organizace související s kulturou a cestovním ruchem, spolupracovat s těmito institucemi, rozvíjet komunikaci a spolupracovat s místní správou, nevládními organizacemi a soukromým sektorem; poskytovat finanční pomoc na projekty, které mají provádět spolky a nadace a soukromá divadla, jejichž hlavním účelem je kultura, umění, cestovní ruch a propagační činnost, s výjimkou spolků zřízených místní správou, veřejnými institucemi a organizacemi nebo na podporu veřejných zaměstnanců a založených nadací pro stejné účely v souladu s tureckým občanským zákoníkem ze dne 22.11.2001 pod číslem 4721,
 • Ochrana historických a kulturních statků,
 • Vyhodnotit, rozvinout a uvést na trh všechny příležitosti země vhodné pro cestovní ruch, aby se cestovní ruch stal produktivním odvětvím národního hospodářství,
 • Nasměrovat všechny druhy investičního, komunikačního a rozvojového potenciálu v oblasti kultury a cestovního ruchu,
 • Pořizování nemovitých věcí souvisejících s investicemi v oblasti kultury a cestovního ruchu, jejich vyvlastňování v případě potřeby, provádění a provádění jejich průzkumů, projektů a staveb,
 • Vyvíjet aktivity na podporu turistických aktiv Turecka ve všech oblastech a provádět propagační služby související s kulturou a cestovním ruchem s využitím všech prostředků a prostředků,
 • Plnit další povinnosti uložené zákony nebo dekrety prezidenta republiky.

Turecké ministerstvo kultury a jednotky cestovního ruchu

 • Generální ředitelství pro výzkum a vzdělávání
 • Odbor EU a zahraničních vztahů
 • Poradenství v oblasti tisku a public relations
 • Generální ředitelství informačních technologií
 • Oddělení podpůrných služeb
 • Ústřední ředitelství revolvingového fondu (DÖSİMM)
 • Generální ředitelství výtvarných umění
 • Generální ředitelství právních služeb
 • Vedoucí oddělení interního auditu
 • Generální ředitelství kulturního dědictví a muzeí
 • Generální ředitelství knihoven a publikací
 • Soukromý sekretariát
 • Generální ředitelství pro personál
 • Generální ředitelství kina
 • Oddělení rozvoje strategie
 • Generální ředitelství pro propagaci
 • rada inspektorů
 • Generální ředitelství autorských práv
 • Generální ředitelství investic a podniků

Kontaktní informace Ministerstva kultury a cestovního ruchu Turecka

 • +90 (312) 470-80-00
 • Oficiální webová stránka: https://www.ktb.gov.tr/
 • İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TURECKO

Turecké ministerstvo obchodu

Můžete se podívat na odkaz a naučit se turecké ministerstvo obchodu.

Ministerstvo vnitra Turecka

Můžete se podívat na odkaz, kde se dozvíte o tureckém ministerstvu vnitra

Turecké ministerstvo zemědělství

Můžete se podívat na odkaz, kde se dozvíte o tureckém ministerstvu zemědělství

Ministerstvo zdravotnictví Turecka

Můžete se podívat na odkaz, kde se dozvíte o ministerstvu zdravotnictví v Turecku