turks in netherlands

Turci v Nizozemsku .. Váš úplný průvodce 2023

  • Poslední změna příspěvku:24 února, 2023
  • Čas na čtení:11 minuty čtení
  • Rubriky příspěvkuDějiny / Kultura

Máte zájem dozvědět se něco o Turci v Nizozemsku

Bez ohledu na váš vztah k Turecku, tento článek je pro vás! Zde prozkoumáme historii a kulturu Turků žijících v Nizozemsku.

Turci v Nizozemsku

Úvod do Turků v Nizozemsku

Vítejte ve světě Turků v Nizozemsku. V této části prozkoumáme historii a důvody turecké imigrace do Nizozemska, stejně jako jejich současnou přítomnost a dopad na nizozemskou společnost a kulturu .

Turecká komunita v Nizozemsku je tvořena lidmi úplné nebo částečné turecké národnosti.

Většina z nich jsou přistěhovalci druhé generace a jejich potomci, kteří přišli do Nizozemska po druhé světové válce při hledání ekonomických příležitostí.

Turecká komunita je různorodá a živá, s enklávami roztroušenými po velkých městech v Nizozemsku. Významně přispěly k nizozemské kultuře a ekonomice a zároveň poskytly platformu pro sociální interakci a kulturní výměnu.

V následujících částech prozkoumáme, jak Turci formovali a nadále formují nizozemskou společnost dnes.

Historie turecké imigrace do Nizozemska

Historie turecké imigrace do Nizozemska je dlouhá a komplikovaná. Od té doby se vlny Turků stále přesouvají do Nizozemska, které přitahuje silná ekonomika země a silná sociální záchranná síť.

Mnoho holandských Turků je dnes potomky těchto raných přistěhovalců, zatímco jiní přišli nedávno jako součást větší vlny migrace z jiných postosmanských zemí, jako je Bulharsko a Řecko.

Bez ohledu na to, kdy přišli, měli Turci významný vliv na nizozemskou kulturu, ekonomiku a společnost jako celek.

Čtěte také: Turecká populace v Německu

Důvody turecké migrace do Nizozemska

Není žádným překvapením, že Turky to Nizozemí táhne už mnoho let. Jak jsme hovořili v předchozích částech, nizozemská vláda má za sebou dlouhou historii náboru zahraničních pracovníků z Turecka, která sahá až do 60. let minulého století.

Tento náborový program spolu s dohodou o přidružení mezi EU a Tureckem, která usnadňuje tureckým občanům přístup do Nizozemska, povzbudil mnoho Turků, aby se přestěhovali a usadili se v této krásné zemi. Jaké jsou ale některé další důvody, proč se lidé rozhodli migrovat z Turecka do Nizozemska

Za prvé není žádným tajemstvím, že mnoho Turků přitahuje otevřenější a tolerantnější společnost v Nizozemsku. Nizozemci mají dlouhou historii přijímání přistěhovalců a přijímání rozmanitosti, což z nich dělá atraktivní destinaci pro ty, kteří hledají lepší život. Do Nizozemska se stěhují i ​​lidé z Turecka, protože je to finančně lepší místo pro život.

Země nabízí spoustu pracovních příležitostí a také přístup k sociálním službám, jako je zdravotnictví a vzdělávání. A konečně, mezi Turky v Nizozemsku existuje také silný smysl pro komunitu, což může nově příchozím usnadnit přizpůsobení se a cítit se jako doma.

Odhady velikosti Turků v Nizozemsku

Odhaduje se, že v Nizozemsku žije asi 430 000 tureckých přistěhovalců, což představuje 2,2 % populace.

V Rotterdamu, městě s nejvyšším počtem Turků první a druhé generace, žije 42 900 lidí nebo přibližně 7,8 % městské populace.

Je zřejmé, že v průběhu času se do Nizozemska stěhoval stále větší počet tureckých lidí, kteří přinášeli svou kulturu a ovlivňovali společenský život země.

Kulturní dopad Turků v Nizozemsku

Turci, kteří žijí v Nizozemsku, měli velký vliv na nizozemskou kulturu. Jako druhá největší etnická menšina v zemi pomohli zavést nové kulturní praktiky a zvyky.

Například turecká kuchyně se stala populární mezi nizozemskými občany, zatímco islámské svátky jako Eid al-Fitr a Eid al-Adha jsou široce oslavovány v Nizozemsku. Kromě toho v celé zemi roste přítomnost tureckých mešit a dalších náboženských zařízení.

Kromě toho druhá generace tureckých mladých lidí stále více přijímá své dědictví a kulturu, což se odráží v jejich výběru módy, hudebních preferencích a používání jazyka. Všechny tyto faktory se spojují a vytvářejí jedinečnou kulturní atmosféru, která spojuje nizozemskou a tureckou kulturu.

Vliv turecké migrace na nizozemskou ekonomiku

Turecká migrace do Nizozemska měla významný dopad na ekonomiku země. Příliv tureckých migrantů souvisí se zvýšenou nabídkou pracovních sil a vyšší produktivitou. Studie zjistily, že turečtí přistěhovalci jsou častěji zaměstnáni než jejich rodilí nizozemští protějšky a že mají tendenci vydělávat vyšší mzdy než domácí nizozemští pracovníci.

Navíc bylo zjištěno, že turečtí přistěhovalci mají pozitivní vliv na inovace v Nizozemsku, což přispívá k většímu hospodářskému růstu. Je tedy zřejmé, že turecká migrace měla pozitivní vliv na nizozemskou ekonomiku.

Společenský život Turků v Nizozemsku

Turci v Nizozemsku mají živý společenský život s mnoha organizacemi a kluby, které oslavují jejich kulturu a dědictví. Existuje mnoho tureckých restaurací a kaváren, stejně jako komunitní centra, kde se lidé mohou scházet a sdílet své zkušenosti.

Turci v Nizozemsku jsou také velmi aktivní ve sportu, přičemž oblíbenou zábavou je fotbal. Holandští Turci jsou navíc velmi zapojeni do politického procesu, přičemž mnozí z nich sloužili na různých mocenských pozicích v místní i národní vládě.

Společenský život holandských Turků je důkazem jejich odolnosti a odhodlání vybudovat lepší život pro sebe a své rodiny.

Turecké organizace v Nizozemsku

Turecká komunita v Nizozemsku je dobře zastoupena řadou organizací, jako je Nizozemská obchodní asociace Turecko a Nizozemská asociace tureckého přátelství. Nizozemský generální konzulát v Istanbulu a Nizozemské velvyslanectví v Ankaře s těmito organizacemi úzce spolupracují, aby zajistily, že budou uspokojeny potřeby turecké diaspory v Nizozemsku.

Kromě toho jsou aktivní v podpoře kulturní výměny mezi Turky a Nizozemci. Poskytují také podporu a rady těm, kteří se chtějí přestěhovat do nebo z Nizozemska, a poskytují platformu pro vzájemné propojení Turků v Nizozemsku.

Turecká ambasáda v Nizozemsku

Turecké velvyslanectví v Nizozemsku je klíčovou diplomatickou misí, která hraje zásadní roli při prosazování a ochraně zájmů Turecka v Nizozemsku. Jako jedna z nejvýznamnějších tureckých ambasád v zahraničí slouží ambasáda jako most mezi Tureckem a Nizozemskem a podporuje silné vztahy mezi těmito dvěma národy, které jsou zakořeněny ve sdílených hodnotách a společných zájmech. Velvyslanectví se nachází v srdci Haagu, správního hlavního města Nizozemska, a slouží jako symbol přítomnosti a vlivu Turecka v zemi.

Turecké velvyslanectví v Nizozemsku se snaží poskytovat pomoc tureckým občanům, kteří cestují nebo pobývají v zemi, a také propagovat tureckou kulturu, jazyk a tradice v Nizozemsku. Velvyslanectví slouží jako centrum kulturních a vzdělávacích akcí, včetně výstav, koncertů, přednášek a workshopů, a poskytuje Holanďanům příležitost dozvědět se více o bohaté historii Turecka, rozmanité kultuře a živé komunitě.

Turecké velvyslanectví v Nizozemsku je díky svému oddanému personálu a odhodlání sloužit tureckému i nizozemskému lidu životně důležitou institucí při podpoře diplomacie a spolupráce mezi těmito dvěma národy. Posláním velvyslanectví je posilovat pouta přátelství a spolupráce mezi Tureckem a Nizozemskem a zajistit oběma zemím prosperující budoucnost.

Pokud potřebujete kontaktovat turecké velvyslanectví v Nizozemsku, najdete je na adrese Jan Evertstraat 15 v Den Haagu. Můžete je zastihnout telefonicky na čísle +31703023100.

Závěr

Závěrem lze říci, že Turci se stali důležitou součástí nizozemské společnosti a kultury. Od jejich historie migrace do Nizozemska až po jejich přínos pro ekonomiku mají Turci na zemi trvalý vliv. Přestože v nizozemské společnosti existují určité oblasti napětí, většina lidí spolu nadále žije v míru.

Vzhledem k tomu, že do Nizozemska stále přichází více Turků, je důležité, aby integrace do nizozemské společnosti byla úspěšná a aby tito nově příchozí byli vítáni a přijímáni.