Carpet Industry in Turkey

Kobercový průmysl v Turecko.. Váš úplný průvodce 2023

 • Poslední změna příspěvku:18 prosince, 2022
 • Čas na čtení:11 minuty čtení
 • Rubriky příspěvkuEkonomika

Kobercový průmysl v Turecko je jedním z nejlepších na světě, s kombinací vysoce kvalitních ručně vyráběných koberců a velké strojové výroby koberců.

Většinu Turecko strojové výroby koberců zajišťují společnosti sídlící v Gaziantepu. Dalšími provinciemi, kde se strojově vyrábějí koberce, jsou Kayseri a Istanbul.

Kobercový průmysl v Turecko

Kobercový průmysl v Turecko

Tkaní koberců je jednou z nejstarších ručních tkalcovských technik lidstva. Tkaní koberců se datuje do období před Kristem (Karahan, 1989). Podle historie tkaní koberců utkaly první koberce turecké kmeny. Koberce, stejně jako historické záznamy, vypovídají o sociální a ekonomické struktuře doby, ve které byly vyrobeny. S rozvojem průmyslu v 18. století byly zavedeny tkací stroje a ruční výroba koberců vstoupila do rozhodujícího období. V pozdějších fázích osmanské říše tak byly tradiční ručně tkané koberce nahrazeny strojově tkanými. Turecko dosáhlo v roce 2000 významného pokroku ve výrobě kusových strojových koberců a všívaných koberců.

Turecko významně investovalo do strojově vyráběných koberců a od 90. let 20. století se vývoz strojově vyráběných koberců neustále rozšiřuje.

Turecko obchod s koberci má v kobercovém průmyslu několik výhod, jako jsou:

 • Turecko je zemí, která vyrábí jak vlněnou, tak syntetickou přízi.
 • Nachází se v blízkosti hlavních trhů (Blízký východ, Evropa a země bývalého SSSR).
 • Kvalifikovaná a levná pracovní síla má kvalifikovanou pracovní sílu při výrobě ručně tkaných koberců. Má zkušené pracovníky v oboru strojních koberců.
 • Má liberální obchodní politiku.
 • Má flexibilní výrobu.
 • Má vysokou konkurenční sílu.
 • Skutečnost, že turecký koberec je důležitou značkou.
 • Velký důraz je kladen na kvalitu, životní prostředí a zdraví lidí, pracovní podmínky pracovníků.
 • Disponuje distribučními kanály, marketingovou sítí, efektivními výzkumnými a vývojovými aktivitami a využíváním technologií založených na automatizaci.
 • Má dohodu o celní unii s EU a dohody o volném obchodu s některými dalšími zeměmi.

Vývoz strojních koberců v roce 2009 v důsledku celosvětové recese poněkud poklesl. Turecko vývoz strojově vyráběných koberců patří již řadu let k odvětvím, která se rozvíjejí, a v letech 2010 až 2015 vývoz strojově vyráběných koberců vzrostl.

Produkce kobercového průmyslu se v prvním čtvrtletí roku 2016 zvýšila, ve druhém čtvrtletí klesla a ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2016 se zvýšila. V tomto scénáři se sice počet strojově vyrobených koberců nezměnil, ale jejich hodnota se snížila o 5 % na 1,6 miliardy dolarů. Jak je patrné z tabulky 2.1, rostoucí trend produkce v odvětví koberců pokračuje i v roce 2017. V roce 2018 se jeho hodnota zvýšila o 3 % a činila 1,9 miliardy dolarů. Vývoz strojově vyráběných koberců dosáhl v roce 2018 nejvyšší hodnoty za poslední tři roky, přičemž jednotková cena v roce 2018 činila 3,06 USD.

Turecký vývoz strojově vyráběných koberců je jedním z tureckých průmyslových odvětví, které již mnoho let roste. Vývoz strojově vyráběných koberců v letech 2011 až 2014 rostl. V roce 2015 se však hodnota oproti předchozímu roku zvýšila o 14,8 %.

Turecké ručně vyráběné koberce

Vývoz ručně vyráběných koberců z této země má kolísavý průběh a roste a klesá nezávisle na krizových obdobích. Zatímco v roce 2013 činil Turecko vývoz ručně vyráběných koberců 133 milionů dolarů, do roku 2019 vývoz neustále klesal. Mezi lety 2011 a 2018 se Turecko vývoz ručně vyráběných koberců snížil o 61 %. Jak je patrné z níže uvedené tabulky, turecký vývoz ručně vyráběných koberců v roce 2019 vzrostl v hodnotovém vyjádření o 9,5 % na 56,1 milionu dolarů ve srovnání s rokem 2018.

V roce 2021 se vývoz tureckých ručně vyráběných koberců zvýšil o 88,3 % oproti předchozímu roku a dosáhl 59,2 milionu dolarů.

Kobercový průmysl mezi Turecko a světem

Světový obchod s koberci v posledních letech výrazně vzrostl. Ručně vyráběné koberce, strojově vyráběné koberce a všívané koberce se v celosvětovém obchodu s koberci dělí na tři hlavní skupiny. Existují rozdíly ve výrobních procesech, cenách, profilu zákazníků, použití a struktuře trhu různých skupin koberců.

Pokud jde o výrobu, obchod se strojními koberci se soustřeďuje do Číny, Indie, Belgie, Turecko, Ameriky, Japonska, Egypta a Íránu.

Firmy v těchto zemích tkají a všívají koberce vyrobené převážně z přírodních a syntetických vláken.

Mezi největší světové výrobce strojových koberců patří Balta v Belgii, Oriental Weaver v Egyptě, Suminoe Textile v Japonsku, Beaulieu, Interface, Mohawk Industries a Shaw Industries ve Spojených státech.

Z hlediska prodeje a marketingu činil celkový dovoz strojových koberců v roce 2015 13,4 miliardy dolarů, v roce 2016 13,3 miliardy dolarů, v roce 2017 14,3 miliardy dolarů a v roce 2018 14,9 miliardy dolarů.

Tabulka 2.1 Světový dovoz strojově vyráběných koberců
Země20182019Změna
(2018-2019)
Podíl (2019)
USA1,742,2091,761,6061.10%25.80%
Německo492,634480,250-2.50%7.00%
Japonsko328,415310,656-5.40%4.50%
Anglie312231309,143-1.00%4.50%
Saúdská Arábie246.145300,9400 22.3%4.40%
Francie271.604255,931-5.80%3.70%
Kanada170.085181,5996.80%2.70%
Holland148.222171.21515.50%2.50%
Irák316,760158.271-50.00%2.30%
Spojené arabské emiráty125,854134,4906.90%2.00%
Turecko (52. místo)19,27518,431-4.40%0,30%
Celkový dovoz z 10 nejvýznamnějších zemí4,154,1594,064,101-2.20%59,40%
Další2.696.1682,774,2832.90%40,60%
Světový strojový dovoz koberců6,850,3276,838,384-0.20%100.00%

Tabulka 2.1 ukazuje, že Spojené státy, Německo, Japonsko, Anglie a Saúdská Arábie patří mezi hlavní země z hlediska celosvětového dovozu strojních koberců. Na tyto země připadá 46 % celosvětového dovozu strojově vyráběných koberců.

Turecko je největším vývozcem strojových koberců na světě. Pořadí zemí ve světovém vývozu strojních koberců je uvedeno v tabulce 2.2.

Tabulka 2.2 Světový vývoz strojově vyráběných koberců (1 000 USD)
Země20182019Změna
(2018-2019)
Podíl (2019)
Turecko 1,913,5692,129,58011.30%28.80%
Čínský1,390,9691,464,3505.30%19.80%
Indie840,781834,043-0.80%11.30%
Belgie662,681625,230-5.70%8.50%
Holland285,560296,7153.90%4.00%
Německo227,979216,278-5.10%2.90%
Sladká kukuřice27,755209,773655, 8%2.80%
USA190,724193,8821.70%2.60%
Anglie145,484140,510-3.40%1.90%
Polsko111,859108,694-2.80%1.50%
10 nejvýznamnějších zemí celkem5,797.3616,219,0557.30%84.20%
Další1,673,1521,163,232-30.50%15.80%
Světový vývoz strojových koberců7.470.5137,382,287-1.20%sto procent

Světovými lídry ve vývozu strojově vyráběných koberců jsou Turecko Čína, Indie, Belgie a Nizozemsko. Zatímco Turecko ovládá přibližně 29 % trhu s koberci, Čína je na druhém místě (19,8% podíl na trhu).

Očekává se, že celosvětová výroba koberců, která v roce 2019 činila 42 miliard dolarů, se do roku 2030 zvýší zhruba o 4 % a trh dosáhne velikosti 65 miliard dolarů.

Ve výrobě koberců a předložek vede Čína s 22,7% podílem na trhu, následují Spojené státy s 21% podílem na trhu a Turecko se 7% podílem na trhu.

Očekává se, že celosvětová výroba koberců a předložek poroste do roku 2030 průměrným ročním tempem 2,7 % ve Spojených státech, 7,8 % v Číně a 9,9 % v Turecko.