Investování v Kazachstánu: Komplexní průvodce pro zahraniční investory 2023

Looking to invest in a rapidly developing market? Kazakhstan may be just the place for you. The country has a lot to offer foreign investors because it has a lot of natural resources, is in a good location, and has policies that are good for business.

V tomto podrobném průvodci probereme nejdůležitější věci, které je třeba vzít v úvahu při investování v Kazachstánu , jako je ekonomika a politika země , její nejslibnější odvětví a její právní a regulační systém.

Ať už jste ostřílený investor nebo teprve začínáte, najdete zde cenné postřehy a praktické tipy, které vám pomohou co nejlépe využít vaši investici v Kazachstánu.

Investování v Kazachstánu

Úvod

Investování na rozvíjejících se trzích bylo vždy přesvědčivou příležitostí pro dobrodružné investory, kteří hledají vysoké potenciální výnosy. Jednou ze zemí, která se rychle prosazuje ve světě investic, je Kazachstán. Tento středoasijský národ, který se nachází na křižovatce Evropy a Asie, dělá v posledním desetiletí působivé kroky v oblasti hospodářského rozvoje a modernizace. Kazachstán se svými bohatými přírodními zdroji, strategickou polohou a výhodnou investiční politikou přitahuje stále větší pozornost zahraničních investorů, kteří chtějí využít jeho slibné příležitosti.

V tomto článku se hluboce ponoříme do investování v Kazachstánu, prozkoumáme ekonomické a politické prostředí, nejslibnější sektory, právní a regulační rámec a výhody a výzvy podnikání v této zemi. Ať už jste ostřílený investor nebo nováček ve světě investování, tento průvodce vám poskytne cenné poznatky a praktické tipy, které vám pomohou orientovat se v kazašském investičním prostředí a činit informovaná rozhodnutí o tom, kam vložit své peníze. Začněme!

Politická stabilita a investice v Kazachstánu

Politická stabilita Kazachstánu je dlouhodobě atraktivní pro zahraniční investory, kteří hledají bezpečné útočiště v regionu. Kazachstán byl schopen udržet stabilní politické prostředí navzdory potížím v sousedních zemích, protože má silnou, centralizovanou vládu a historii mírových mocenských změn. Tato politická stabilita byla klíčovou součástí rychlého hospodářského růstu země, který jí pomohl stát se největší ekonomikou ve Střední Asii.

Kazachstán zůstává pro zahraniční investory relativně stabilním a obchodně přívětivým prostředím, zčásti díky příznivé investiční politice a snaze přilákat zahraniční kapitál. Vláda zahájila několik iniciativ s cílem vytvořit prostředí přívětivější pro investory, včetně zřízení zvláštních ekonomických zón a vytvoření Mezinárodního finančního centra Astana (AIFC), finančního centra, jehož cílem je stát se předním centrem pro finance a investice v Střední Asie.

Stručně řečeno, ačkoli politická stabilita není nikdy zaručena, relativně stabilní politické prostředí Kazachstánu spolu s jeho příznivým investičním klimatem z něj činí atraktivní destinaci pro zahraniční investory, kteří chtějí využít příležitostí v této rychle rostoucí ekonomice.

Přímé zahraniční investice v Kazachstánu

Přímé zahraniční investice (FDI) v Kazachstánu rostou již řadu let, přičemž objem PZI vzrostl z 93,4 miliard USD v roce 1993 na 166,4 miliard USD k 1. lednu 2021.

Nizozemsko je největším zahraničním investorem v Kazachstánu s investicemi ve výši 33,8 miliardy $ , následuje Spojené království (14,5 miliardy $).

Za posledních pět let směřovala většina přímých zahraničních investic do průmyslového sektoru (63,2 mld. USD), následovaly služby (42,2 mld. USD) a zemědělství (18,6 mld. USD).

Investice do nemovitostí také zaznamenaly nárůst, přičemž investice v prvních šesti měsících roku 2022 dosáhly celkové výše 13,3 miliardy USD.

Pro ty, kteří chtějí investovat v Kazachstánu, je k dispozici řada možností, včetně investování do zvláštních ekonomických zón, získání povolení k pobytu a víz pro investory a využití možností financování dostupných v zemi.


Infograf pro přímé zahraniční investice (FDI) v Kazachstánu od roku 1993 do 1. čtvrtletí 2020

Typy investic v Kazachstánu

Investiční příležitosti Kazachstánu jsou diverzifikované a přitažlivé. Kazachstán zavedl politiku otevřených investic, která vítá jak přímé zahraniční investice, tak domácí investice.

Strategie Kazachstán 2050 nastiňuje dlouhodobou hospodářskou strategii země, která podněcuje investice do zemědělství, průmyslu, služeb a nemovitostí.

investiční příležitosti v Kazachstánu

Kromě toho má země speciální systém ekonomických zón, který nabízí pobídky pro investice související s ropou.

Legislativa v zemi stanoví čtyři různé typy investičních dohod a pro investory jsou k dispozici povolení k pobytu nebo víza.

Kazachstán je dobrým místem pro investování peněz, protože jeho vláda je stabilní a má mnoho různých příležitostí pro investory.

Zemědělské investice v Kazachstánu

Kazašská vláda upřednostňuje investice do zemědělství od získání nezávislosti země v roce 1991. Za posledních 17 let bylo navázáno 202 partnerství, která za posledních 17 let spojila kolem 20 000 zemědělských výrobců. 

Zemědělství je jedním z největších zaměstnavatelů v Kazachstánu a zaměstnává přes 30 % pracovní síly. Vláda poskytla státní grant na podporu investic a rozvoje v tomto sektoru. 

EBRD také zahájila meziregionální iniciativy B2B na podporu regionálního obchodu s textilními a zemědělskými produkty. Celkově existuje mnoho příležitostí pro ty, kteří chtějí investovat do zemědělských projektů v Kazachstánu, od malých farmářů až po větší podniky.

Průmyslové investování v Kazachstánu

Průmyslové investice v Kazachstánu se setkaly s velkým nadšením zahraničních investorů. Jeho velký a rostoucí spotřebitelský trh a poloha mezi Evropou a Asií z něj činí dobré místo pro investice podniků. 

Kazašská vláda poskytla pobídky a daňové úlevy na podporu zahraničních investic do průmyslového sektoru. Země se také může pochlubit vysoce kvalifikovanou pracovní silou a nízkými životními náklady. Kazachstán navíc nabízí přístup ke zdrojům energie, dopravním sítím a moderní infrastruktuře. 

Díky svému silnému závazku k udržitelnému rozvoji a diverzifikaci ekonomiky otevřel Kazachstán průmyslovým investorům mnoho příležitostí, jak na nich vydělat.

Investice sektoru služeb v Kazachstánu

Sektor služeb v Kazachstánu je oblastí s velkým potenciálem pro investory a nabízí širokou škálu příležitostí. Země zaznamenala nárůst cestovního ruchu , jak domácího, tak mezinárodního, a vláda zavedla několik iniciativ a reforem k dalšímu rozvoji tohoto sektoru.

 V roce 2020 vláda zahájila strategii „Kazachstán-2030“, jejímž cílem bylo do roku 2030 zvýšit investice do sektoru služeb o více než 25 %.

 Kromě toho byla zavedena řada daňových pobídek s cílem přilákat zahraniční investory. Patří mezi ně nulová daň z příjmu právnických osob ze zisku generovaného z určitých služeb, jako je vývoj softwaru a IT služby. Navíc neexistují žádná omezení zahraničního vlastnictví v sektoru služeb. Sektor jako takový představuje řadu atraktivních investičních příležitostí pro ty, kteří chtějí využít rostoucí ekonomiku Kazachstánu.

Investice do nemovitostí v Kazachstánu

Investice do nemovitostí v Kazachstánu jsou pro mnoho investorů stále atraktivnější díky rychle rostoucí ekonomice země. 

Vláda zavedla řadu politik, které jsou navrženy tak, aby podpořily investice v sektoru nemovitostí, jako jsou daňové pobídky a zvláštní ekonomické zóny. Investoři mohou těžit z řady realitních příležitostí, včetně rezidenčních i komerčních nemovitostí.

 Kromě toho existuje řada atraktivních povolení k pobytu pro investory v Kazachstánu a také vízové ​​možnosti pro ty, kteří chtějí zůstat dlouhodobě. Díky stabilnímu politickému prostředí a silnému ekonomickému růstu je Kazachstán ideálním místem pro investory, kteří hledají výhodné investice do nemovitostí.

Investice do obnovitelné energie v Kazachstánu

Kazachstán zaznamenal od roku 2014 značné investice do sektoru obnovitelné energie, přičemž 780 miliard tenge (1,8 miliardy USD) bylo investováno do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Euroasijská rozvojová banka plánuje investovat asi 600 milionů dolarů do obnovitelných zdrojů energie v Kazachstánu a země si klade za cíl zvýšit podíl obnovitelné energie na celkové výrobě elektřiny do roku 2030 na 10 % a do roku 2050 na 50 %.

K dosažení těchto ambiciózních cílů věnuje Kazachstán velkou pozornost rozvoji svého sektoru obnovitelné energie a plánuje zavést projekty obnovitelné energie jako způsob stimulace hospodářského růstu. V současné době je v Kazachstánu v provozu 134 obnovitelných zdrojů energie o celkovém výkonu 2010 MW, z toho 280 MW z vodních elektráren (HPP), 684 MW z větrných elektráren (WPP) a solárních elektráren (SPP).

Investoři, kteří chtějí rozvíjet projekty obnovitelné energie, mají přístup k podrobným pokynům poskytovaným vládou.

Potenciál obnovitelné energie v Republice Kazachstán

Investice související s ropou v Kazachstánu

Zahraniční investoři mají velký zájem o investice související s ropou v Kazachstánu . Je to proto, že země má jedny z největších zásob ropy a plynu na světě.

Investoři, kteří chtějí z tohoto sektoru vydělat, mohou využít model volného vstupu, který jim umožňuje přístup k rozsáhlým zdrojům regionu.

Kazašská vláda rovněž podnikla kroky k zajištění stabilního investičního klimatu a dodržela své závazky vůči investorům, což z ní činí atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí investovat do odvětví ropy a zemního plynu.

Navíc dostupnost etanu ze zásob Kaspického moře zvýšila atraktivitu kazašského petrochemického průmyslu pro zahraniční investory.

Pro ty, kdo chtějí investovat do ropného a plynárenského průmyslu, je to atraktivní díky řadě pobídek, včetně daňových úlev a zvláštních ekonomických zón.

zahraniční investice v Kazachstánu

Obchodní a investiční příležitosti v Kazachstánu

 1. Kazachstán má příznivé investiční klima díky politické a makroekonomické stabilitě a také státní podpoře podnikání.
 2. Investoři mají přístup k řadě služeb prostřednictvím Kazakh Invest, jediného kontaktního místa pro všechny současné i potenciální investory.
 3. Velké investiční příležitosti nabízejí průmyslová odvětví jako hutnictví železa a neželezných kovů, petrochemie, strojírenství a výroba stavebních materiálů.
 4. Astana v Kazachstánu je ideální destinací pro investory, kteří chtějí založit firmu v odvětví sportovního zboží.
 5. Podniky mohou těžit z různých pobídek, jako jsou daňové výjimky, přístup k fondům a školicí programy od vlády Kazachstánu.
 6. Země je domovem některých z nejúspěšnějších světových podnikatelů a poskytuje dostatek příležitostí pro navazování kontaktů s potenciálními partnery nebo investory.
 7. Země také nabízí přístup k dobře vzdělané pracovní síle s nízkou mírou nezaměstnanosti, díky čemuž je atraktivní destinací pro podniky, které chtějí najmout kvalifikovanou pracovní sílu za konkurenceschopné ceny.

Zdanění a obchodní registrace

Investoři v Kazachstánu potřebují znát pravidla týkající se daní a založení firmy, aby ochránili své peníze. Kazachstán má standardní sazbu daně z příjmu právnických osob (CIT) ve výši 20 %.

Týká se to právnických osob v Kazachstánu a nerezidentů, kteří v Kazachstánu podnikají prostřednictvím stálé provozovny. Investoři také musí zaregistrovat své podniky u správných úřadů, aby získali licence a povolení, která potřebují k provozování svých podniků.

Některé typy podniků mohou potřebovat získat více licencí nebo se zaregistrovat u orgánů, které regulují jejich odvětví. Aby se investoři vyhnuli sankcím, musí se také ujistit, že jsou informováni o daňových povinnostech, jako je podávání ročního daňového přiznání a placení daní včas.

Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Kazachstán má po celé zemi 13 speciálních ekonomických zón a každá z nich je zaměřena na jiný průmysl. Vláda Kazachstánu se snaží diverzifikovat svou ekonomiku a speciální ekonomické zóny nabízejí investorům příležitost využít výhodných daňových sazeb a regulačních podmínek.

Níže je uveden seznam 13 zvláštních ekonomických zón v Kazachstánu:

 1. Aktau Seaport SEZ
 2. Atyrau-Zhanaozen SEZ
 3. Ontustik SEZ
 4. Saryarka SEZ
 5. Khorgos-východní brána SEZ
 6. Pavlodar SEZ
 7. Národní průmyslový petrochemický technologický park SEZ
 8. „Park inovativních technologií“ SEZ
 9. „Astana – Nové město“ SEZ
 10. „Burabay“ SEZ
 11. „Taraz“ SEZ
 12. „Alatau“ IT Park SEZ
 13. Turistický a rekreační park „Khorgos – Eastern Gates“ SEZ

Kontaktování vládního investičního úřadu

Kazachstánskou investiční kancelář můžete kontaktovat na:

E-mailová adresa [email protected]

Nebo následující telefonní číslo:

+7 7172 620 620

+7 7172 620 627

A adresa je 6, Kunaev str., 010000 Astana, Republika Kazachstán.

Závěr

Závěrem lze říci, že Kazachstán má velký potenciál pro zahraniční investory. Má stabilní vládu a širokou škálu investičních příležitostí v sektoru zemědělství, průmyslu, služeb a nemovitostí.

Investoři mají také přístup ke speciálním ekonomickým zónám a možnostem financování na podporu jejich úsilí v zemi.

Kromě toho mohou investoři pro své investice získat povolení k pobytu a víza k pobytu v Kazachstánu.

Celkově je Kazachstán atraktivní destinací pro přímé zahraniční investice a nabízí spoustu příležitostí k návratnosti investic.

Přečtěte si také

Přečtěte si více o Cestovní ruch Kultura Ekonomika Nakupování Města