سعر-الذهب-في-تركيا-الآن-2

Цена на златото в турция 2023

Предлагаме ви цената на златото в Турция, момент по момент, в турски лири, грамове, килограми и унции, както и в много други валути.

В Turkpidya ви предлагаме ежедневна цена на златото в Турция в турски лири и други валути.

Към 2023 г. цената на златото в Турция се търгува на 1120 турски лири за грам злато. В същото време златното тримесечие се котира на 1855 турски лири, а републиканското злато се котира на 7396 турски лири.

Цената е за една унция, която се равнява на 31,1034768 грама.


The price of gold in Turkey is moment by moment now

турски златни монети

В Турция златните монети се секат от 22-каратово злато и обикновено се използват в социални и религиозни контексти, като сватби и обрязвания.

Декоративните монети, известни като „ziynet altin“, и републиканските монети, известни като „Cumhuriyet Altını“, са разделени на два типа.

Декоративни монети


Ататюрк, основателят на съвременната турска република, е изобразен от едната страна на декоративните монети, докато от другата страна е изразът „Република Турция“ и датата на издаване.

Монетите са завършени със златно покритие, със звезди и лъскави дизайни и имат прикрепена закачалка, която да се показва или предлага като медал.

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Read More »

Similar Posts