Türkiyədə qızıl .. Tam bələdçi
|

Türkiyədə qızıl .. Tam bələdçi

Türkiyədə qızıl, türklər tərəfindən ictimai tədbirlərdə mübadilə edildiyi üçün Türk mədəniyyətindəki böyük əhəmiyyətinə əlavə olaraq ən əhəmiyyətli sərmayə və qənaət vasitələrindən biridir. Türkiyədəki qızıl zərgərlik, sikkə və külçə arasında dəyişir, qızıl məhsulların istehlakı Türk iqtisadiyyatına birbaşa təsiri ilə çox yüksəkdir. Türkiyədə qızıl haqqında Türklər, ictimai tədbirlərdə hədiyyə verməklə yanaşı, sərmayə və qənaət üçün də qızıl…